2007-09-09

Världsledares reaktion på Mohammed-krisen i Danmark 2006

( Detta inlägg är tillagt i efterhand och  har tidigare varit utlagt på bloggen Behemot  under rubriken "Fogh Rasmussens misstag.." Texten för övrigt något reviderad)
Vad kommer ur den svenska rondellhunds - krisen ?
Religionsfrihet - yttrandefrihet, som delvis förutsätter varandra, delvis inte ...

En yttrandefrihet som går ut på att smäda eller kränka kan inte godtagas, sade t.ex. Irans ambassadör , "det är ett påhopp på vår tro" sade Kuwaits ambassadör

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Och att det var ett misstag som Danmarks statsminister gjorde , upprepas igen och igen och igen.....

Ja, danska "Politiken" skrev den 2 Februari 2006: " Anders Fogh Rasmussen har flera gånger avvisat att möta de elva ambassadörerna från muslimska länder, eftersom de enligt statsministern krävde ' rättsliga åtgärder' mot Jyllandsposten. Ambassadörerna bad redan i Oktober månad om ett möte där han skulle ta avstånd ifrån teckningarna. Men statsministern nekade och höll fast vid att teckningarna inte var regeringens ansvar. Det ledde till en hård kritik från 22 tidigare danska ambassadörer och den f.d. utrikesministern och vänsterpolitikern Uffe Elleman -Jensen. "

I slutet av Januari 2006 " räckte de elva ambassadörerna ut handen igen", skriver tidningen, och då var Fogh Rasmussen villig att träffa dem.

2007-09-01

Nerikes , inrikes och utrikes -

(Detta inlägg är tillagt i efterhand och har tidigare varit utlagt på bloggen Behemot)
- / - / -

På Nerikes Allehanda´s 
hemsida går det eventuellt att se web-TV hur chefredaktören Ulf Johansson samtalar med muslimska demonstranter vid minst två tillfällen. Man kan också läsa igenom allt det material som har publicerats sedan förra söndagen, då den uppmärksammade teckningen var införd i tidningen, tillsammans med en ledare som hade rubriken "rätten att förlöjliga en religion". Den finns att läsa där på både svenska och engelska.  (OBS! inget av det ovan länkade materialet på NA ligger kvar  på samma web-adresser 2010 ! )
-
Man kan jämföra med vad som hände efter Jyllands-postens publicering av de danska Mohammed-teckningarna.
Det var ju t. ex. i Frankrike som tidningen "France Soir" den 2/ 2 2006 publicerade några av de danska teckningarna med en ledarartikel som kan uppfattas som att den hade en snarlik rubrik som den i NA: "
Oui, on a le droit de caricaturer Dieu" ( = "Ja, man har rätt att göra karikatyrer av Gud" - blogred. har försökt hitta den i någon form på nätet, men inte lyckats ) VD:n för "France Soir" , Jacques Lefranc, fick sparken av dess fransk-egyptiske ägare, som själv bad berörda muslimer om ursäkt för det inträffade.
Och hur många chefredaktörer och journalister, m.fl., fick sparken och/eller drogs sedan inför rätta och sattes i fängelse världen över?
x
Om nämnde Jacques Lefranc skrev 
BBC och RSF ( = Reporters Sans Frontiers/ Reportrar Utan Gränser)

/ aktuella artiklar - i sep. 07 - om de senaste reaktionerna efter NA:s publicering av svenska Mohammedteckningen i 
DNSvD, danska Politiken, SR - där - där och - r /
- / - / -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kommentarer: 
Magnus skrev:

Jag tror att France Soir publicerade en annan bild av fyra religionsstiftare på ett moln. Jag hittade teckningen i en översättning på nåt annat språk, och bloggade om den här: http://magnusorerar.blogspot.com/2006/08/mer-censurerad-satir-reflektioner.html Det som sägs i pratbubblan var på engelska "Don't complain ... we've all been caricatured here", men jag vet inte ordalydelsen på franska (om man un ska googla det...). 
Rättelse: Bilden var inte av religionsstiftarna, utan med dem... ;*) 
Hans skrev:

"Ràl pas, Mahomet...on a tous été caricaturés, ici" - Men det var artikeln jag inte kunde hitta. Det finns en kort sammanfattning av den i ett nyhetstelegram på Sveriges Radio´s hemsida från 2006 - 02 - 02: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=787097 


2007-08-01

- maranatasvin!

  ( Utlagd i efterhand - denna post har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot" , motsvarande datum ) Idrottsrörelsen och försvaret, två sammanhang där bl.a. homofobien kan frodas - enligt artiklar i DN resp. SvD -

Under måndagen, pride-veckans första dag, deltog bloggred. i några arrangemang, bl.a. besökte jag debatten med författarna till boken "Bögdjävlar" ( Recensioner? Se t.ex.hdSvD eller Unt ) på Södra Teatern som lånat sina lokaler till "Pride House" . Jo, jag hade skaffat boken och läst en del i den innan.
Ett kapitel där gjorde visst intryck på mig, det som är skrivet av Roger Wilson, "Vem är rädd för Bengt Martin?".2007-07-19

"Filioque"

(Detta inlägg är något redigerat och tillagt i efterhand och har tidigare varit utlagt på bloggen Behemot)En klassisk konflikt mellan öst och väst utgör den kyrkliga "filioque"-striden, som ledde till kyrkoschizmen 1054 mellan de allmänna kyrkoorganisationer som kallas den "ortodoxa" (grekiska) och den "katolska" (latinska) - nära femhundra år innan reformationen på 1500-talet.
Striden angick de föreställningar om tre-enigheten som utformades genom de s.k. allmänna kyrkomötena och en hel del andra möten, och handlade särskilt om den tredje personen i Gudomen - den Helige Ande - som "utgår"  (Joh. 15:26) från Gud. Men utgick han i själva verket från både Fadern och Sonen - eller bara ifrån Fadern? 


Att den frågan har varit svår bär även dagsaktella informations-sajter på internet sitt vittnesbörd om.
"Catholic Encyclopedia" ger denna version - 

"Dogmat om det dubbla utgåendet av den Helige Ande från Fadern och Sonen som princip står direkt emot den villfarelsen att den Helige Ande utgår från Fadern, och inte från Sonen. Vare sig dogmen eller villfarelsen skapade några särskilda svårigheter under de fyra första århundradena. Macedonius och hans efterföljare, de s.k. 'Pneumatomachi', avvisades genom det lokala konciliet i Alexandria (362) och av påven S.t Damasus (378) eftersom de lärde att den Helige Ande har sitt ursprung endast i Sonen, som en skapelseakt. Om den trosbekännelse som användes av nestorianerna , vilken förmodligen ställdes samman av Theodor av Mopsuestia , och dess uttryck, som var riktade mot Cyrillus av Alexandrias nionde anathema, förnekar att den Helige Ande har sin existens från eller genom Sonen, inskärper den därmed att han utgår från både Fadern och Sonen. Hursomhelst, om den Helige Ande´s dubbla utgående överhuvudtaget diskuterades på den tiden, så var kontroversen begränsad till öst och varade kort.
Den första klara förnekelsen av den Helige Andes dubbla utgående uppstod under det sjunde seklet bland villolärare i Konstantinopel, när S:t Martin ( 649 - 655 ) i sina synodala skriverier mot 'monotheliterna' använde uttrycket 'filioque'. Inget är känt om den vidare utvecklingen av denna kontrovers,; den tycks inte ha fått några omfattande proportioner, eftersom frågan inte var kopplad till den för 'monotheliterna' karaktaristiska undervisningen.
I västkyrkan blev den första kontroversen om den Helige Ande´s dubbla utgående orsakad av kejsaren Konstantin Kopronymus´ sändebud till Gentilly-synoden nära Paris, vilken hölls under Pippin´s tid ( 767) . Några handlingar eller annan information från den synoden ser inte ut att finnas. I början av det nionde seklet så anklagade den grekiske munken Johannes från klostret S.t Sabas munkarna från Oljeberget för villfarelse, då de hade infört 'filioque' i trosbekännelsen. Under andra hälften av samma århundrade förnekade Photius, efterföljare till den med orätt avsatte Ignatius, patriarken i Konstantinopel ( 858) den Helige Ande´s utgående från Sonen, och motsatte sig införandet av 'filioque' i den konstantinopelska trosbekännelsen. Samma hållning företräddes mot slutet av det tionde seklet av patriarkerna Sisinnus och Sergius, och vid mitten av det elfte århundradet av patriarken Michael Caerularius, som blåste liv i den grekiska shizmen och fullbordade den.
Avvisandet av 'filioque', eller av det dubbla utgåendet av den Helige Ande från Fadern och Sonen, och förnekandet av den romerske påvens primat, utgör än i dag den grekiska kyrkans villfarelser. ...."  engelskspråkig länk - här 

En rysk hemsida med uppslagsdel, ger en annan version:

" ..'Filioque' - det är en kristen formel som tolkar den Helige Ande i tre-enighetens kontext, såsom utgående inte bara från Gud Fadern, men också från Sonen. I den urkristna församlingen användes den inte. Enligt trosbekännelser, som bildades under det första (nicenska) och det andra ( konstantinopelska) allmänkyrkliga mötet ( 325 resp. 381) , så utgår den Helige Ande endast från Gud Fadern. Tanken på 'filioque' uppstod under det femte århundradet, och togs i bruk av några lokala, västliga församlingar/kyrkor. Officiellt så formulerades ' filioque' vid kyrkomötet i Toledo år 589 som ett tillägg till den kristna trosbekännelsen. Efter att helt och hållet ha antagits av den västliga kristenheten blir den dominerande under karolingernas epok, och år 1014 införs den officiellt i den niceo-konstantinopelska trosbekännelsen av påven Benedikt VIII. Vad det gäller den grekisk-bysantinska kyrkan så antogs inte detta tillägg, - diskussionerna om 'filioque' var av principiell betydelse och varade ända fram till år 1054, det år då den kristna kyrkan delades i en östlig och en västlig kristenhet - ortodoxi och katolicism. Tillsammans med andra skiljaktigheter mellan de båda kristna centra i Rom och i Konstantinopel ( såväl i fråga om dogmer som vad det gällde gudstänstbruk) , så var det just debatten om 'filioque'-tolkningen som framträdde som den officiella anledningen till denna delning. Numera är formeln om 'filioque' upptagen som en dogm i katolicismen; samtida ortodoxa teologer föreslår dock att 'filioque' ska förklaras vara ett s.k. 'teologumen' , det vill säga en tes, som inte står tillbaka för dogmerna i betydelse, men som ändå inte är strängt bindande för de ortodoxa..."  ryskspråkig  - här   (länken tyvärr inte längre tillgänglig) 2007-05-27

Påven frestar med religion(Detta inlägg är tillagt i efterhand och har tidigare varit utlagt på bloggen Behemot)

Den bok som utgavs först på polska, tyska och italienska, med titeln "Jesus från Nasaret" (finns numera på svenska - 2011) , och skriven av den tidigare kardinalen Ratzinger som numera är påve, skulle utges på ytterligare ett 15-tal språk, eller mer, och har nu i maj givits ut på engelska. Jag har kunnat skaffat ett exemplar, för att se vad det var tidningar skrev om.


Jag finner den vara intressant, och kanske ska våga mig på en synpunkt - det är dock litet skrämmande att tänka på att samma bok läses samtidigt, eller har redan lästs av 100.000 – tals, kanske miljontals människor över världen, och fortsätter att läsas i mer eller mindre koncentriska cirklar från Rom sett, efterhand som den översättes.
I Italien lär den ha sålts i 50.000 ex. bara första dagen. Och tidningar i Polen,Italien, Tyskland och England skriver om stora försäljningsrekord – " den konkurrerar t.o.m. med Harry Potter-böckerna" (BBC) . I Polen uppmärksammas boken bl.a. för att den nuvarande påven inte bannlyser kommunismen, utan snarare liberalismen med dess avarter.

2007-04-10

Ukraina: Den Högre Raden - Den åbäkiga Julia Timosjenko, m.m ( Utlagt i efterhand  En del av denna post har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot" ) 


♣♣♣ "Verchovnaja Rada" ( eller "Den Högre Raden" - ungefär) - det är det ukrainska parlamentet. Omkring det och i det har ett och annat ägt rum på senast tiden som också orsakat tidningsrubriker.