2008-12-28

Öronens primat

Moses mosaic on display at the Cathedral Basil...Image via Wikipedia
Mose - såg han ut så?- sa inget om några 
präster från Juda stam


Ett ord angående Levi söner

Hebr 7 : 5 – 6

”Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder, fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,

tog denne ( Melki-Sedek ) , som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.”

v 9 – 11

"Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde, fått giva tionde;ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne till mötes.Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, 'efter Melkisedeks sätt', skulle uppstå, en som icke nämnes 'efter Arons sätt'?”

v 14 ”Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.”
v 18: ” Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös -- ”

Den här bakgrunden måste vara klar när det gäller prästadömet ”efter Arons sätt” - Hebr 7:11

...det är en svag och gagnlös stadga! - Hebr 7:189


2008-12-09

Inte en "apparatchik" till!


( bilden som är från tidskriften "Ogonjåk" från 1992 föreställer Metropolit Filaret, alias "kamrat Antonov" - klicka på för förstoring )
> - /
"Lenta.ru" ger en viss inblick i den pågående maktkampen om patriark-stolen i den Ryska ortodoxa kyrkan, efter Alexej II:s hädanfärd. Några citat här, ur en artikel som nyligen publicerats på Lenta.ru:s webplats (med bilder på två huvudkandidater) :
" Den mest kände figuren av uppräknade alternativa kandidater till patriark-stolen , är Kirill. Han leder Moskva-patriarkatets avdelning för utrikes kyrkliga förhållanden, d.v.s. att han fullgör uppgiften som Ryska ortodoxa kyrkans (ROK) utrikesminister. I kraft av sina plikter syns han ständigt, dyker ofta upp i TV-sändningar och är ganska väl känd av landets befolkning allmänt. "


2008-12-01

- en fransk dissident


( denna post är tillagd i efterhand och har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot" )

För snart tre veckor sedan frikändes Christian Vanneste i Frankrikes Högsta Domstol .Detta har bl.a.  uppmärksammats på Maranataförsamlingens hemsida. Han hade blivit åtalad för sina uttalanden om homosexualitet, och fällts i två tidigare instanser till att betala dryga böter i skadestånd till tre franska organisationer som försvarar de homosexuellas intressen. 
  Domen och uppmärksamheten omkring den har givit honom tillfälle att uttala sig i olika media.. Men även de homosexuella organisationernas företrädare har reagerat. 

 
     Vanneste kommenterar detta en hel del på sin blogg -
här ett utdrag i översättning:2008-06-17

Konventikelplakat-skuggor över regler för hemundervisning?  (Detta inlägg är tillagt i efterhand och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" )


För den som har deltagit i kampen för rätten till hemundervisning i Maranata, och själv har anlitats som lärare, kan konventikel-plakatet och dess efterföjande rättsliga förhållanden på 1800-talet ibland te sig mycket aktuella och närvarande. Något av samma, envisa förmyndar-attityd kastar sina skuggor också över skollags-projekt och hemundervisning under senare tider.


2008-04-15

Om tron

Stanley Kubricks film "2001" gick på biograferna redan på 1960 - talet. Ett rymdäventyr som slutar med ett jättelikt foster som syns rotera i världsrymden. //
                                         Livet och verkligheten erbjuder egentligen starka skäl för att tro. Det finns alltid någon slags ursprungliga intryck - av barnet, trädet, floden.. som väcker tankar och känslor, och kanske rentav tro. ///

           Men den tro som Bibeln talar om rör sig i mer bestämda förhållanden. Det finns tre stora teman i Bibeln, i Gamla och Nya Testamentet tillsammans: - Skapelsen, Gud har skapat allt, himmel och jord och hav och vattenkällor. - 1 Mos. !-2, m.fl. - Uttåget, Gud Skaparen, som också är Israels Gud, förde Israels folk ut ur Egypten, och befriade dem från träldomen. - 2 Mos. 12 - 15 m.fl. - Förlossningen från Djävulens makt, Gud skaparen, Israels Gud, iklädde sig kött och blod i Jesus Kristus. Och genom honom beredde Han frälsning från synden, genom sin död på korset, och genom sin uppståndelse - Matt. 26 - 28 m.fl De människor som befann sig nära dessa händelse i tiden, om de nu kunde det, förmådde trots detta inte alltid själva tro på dem. De som befinner sig långt ifrån kan emellanåt tro på dem. På händelserna som sådana och på den Gud som stod bakom dem.

Tron är en förunderlig kraft, en gåva till den som vill. Jesus undervisar om tron i en liknelse: " Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder." - Luk. 17: 6

I Hebreérbrevets elfte kapitel, står det: " ..tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser." - Hebr. 11:1 Detta om tron enligt Jesus och Hebreérbrevet.

2008-04-14

Kommer hemundervisning att bedrivas i strid mot lagen?

 (Detta inlägg är tillagt i efterhand och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" under rubriken " Är hemundervisning i strid mot lagen?"  )


///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - ///// - 

Är inte svenska skolmyndigheters reaktion, då de efter TV-programmet "Existens" förra veckan får höra talas om den hemundervisning som bedrivs i Maranata´s storfamiljer, lik den faraoniska maktens reaktion på den tiden då "Israel drog ut ur Egypten"?
I 2 Mos. kap. 14:5 står det att de sade så: " - Huru illa gjorde vi icke, när vi släppte Israel, ..."
Efter drygt trettio års hemundervisning är det som att alltsammans började igår. Och inte borde ha börjat alls..