2008-04-15

Om tron

Stanley Kubricks film "2001" gick på biograferna redan på 1960 - talet. Ett rymdäventyr som slutar med ett jättelikt foster som syns rotera i världsrymden. //
                                         Livet och verkligheten erbjuder egentligen starka skäl för att tro. Det finns alltid någon slags ursprungliga intryck - av barnet, trädet, floden.. som väcker tankar och känslor, och kanske rentav tro. ///

           Men den tro som Bibeln talar om rör sig i mer bestämda förhållanden. Det finns tre stora teman i Bibeln, i Gamla och Nya Testamentet tillsammans: - Skapelsen, Gud har skapat allt, himmel och jord och hav och vattenkällor. - 1 Mos. !-2, m.fl. - Uttåget, Gud Skaparen, som också är Israels Gud, förde Israels folk ut ur Egypten, och befriade dem från träldomen. - 2 Mos. 12 - 15 m.fl. - Förlossningen från Djävulens makt, Gud skaparen, Israels Gud, iklädde sig kött och blod i Jesus Kristus. Och genom honom beredde Han frälsning från synden, genom sin död på korset, och genom sin uppståndelse - Matt. 26 - 28 m.fl De människor som befann sig nära dessa händelse i tiden, om de nu kunde det, förmådde trots detta inte alltid själva tro på dem. De som befinner sig långt ifrån kan emellanåt tro på dem. På händelserna som sådana och på den Gud som stod bakom dem.

Tron är en förunderlig kraft, en gåva till den som vill. Jesus undervisar om tron i en liknelse: " Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder." - Luk. 17: 6

I Hebreérbrevets elfte kapitel, står det: " ..tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser." - Hebr. 11:1 Detta om tron enligt Jesus och Hebreérbrevet.

Inga kommentarer: