2008-06-17

Konventikelplakat-skuggor över regler för hemundervisning?  (Detta inlägg är tillagt i efterhand och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" )


För den som har deltagit i kampen för rätten till hemundervisning i Maranata, och själv har anlitats som lärare, kan konventikel-plakatet och dess efterföjande rättsliga förhållanden på 1800-talet ibland te sig mycket aktuella och närvarande. Något av samma, envisa förmyndar-attityd kastar sina skuggor också över skollags-projekt och hemundervisning under senare tider.