2008-12-28

Öronens primat

Moses mosaic on display at the Cathedral Basil...Image via Wikipedia
Mose - såg han ut så?- sa inget om några 
präster från Juda stam


Ett ord angående Levi söner

Hebr 7 : 5 – 6

”Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder, fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,

tog denne ( Melki-Sedek ) , som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och välsignade honom, densamme som hade fått löftena.”

v 9 – 11

"Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde, fått giva tionde;ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne till mötes.Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, 'efter Melkisedeks sätt', skulle uppstå, en som icke nämnes 'efter Arons sätt'?”

v 14 ”Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om präster.”
v 18: ” Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös -- ”

Den här bakgrunden måste vara klar när det gäller prästadömet ”efter Arons sätt” - Hebr 7:11

...det är en svag och gagnlös stadga! - Hebr 7:189


2008-12-09

Inte en "apparatchik" till!


( bilden som är från tidskriften "Ogonjåk" från 1992 föreställer Metropolit Filaret, alias "kamrat Antonov" - klicka på för förstoring )
> - /
"Lenta.ru" ger en viss inblick i den pågående maktkampen om patriark-stolen i den Ryska ortodoxa kyrkan, efter Alexej II:s hädanfärd. Några citat här, ur en artikel som nyligen publicerats på Lenta.ru:s webplats (med bilder på två huvudkandidater) :
" Den mest kände figuren av uppräknade alternativa kandidater till patriark-stolen , är Kirill. Han leder Moskva-patriarkatets avdelning för utrikes kyrkliga förhållanden, d.v.s. att han fullgör uppgiften som Ryska ortodoxa kyrkans (ROK) utrikesminister. I kraft av sina plikter syns han ständigt, dyker ofta upp i TV-sändningar och är ganska väl känd av landets befolkning allmänt. "


2008-12-01

- en fransk dissident


( denna post är tillagd i efterhand och har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot" )

För snart tre veckor sedan frikändes Christian Vanneste i Frankrikes Högsta Domstol .Detta har bl.a.  uppmärksammats på Maranataförsamlingens hemsida. Han hade blivit åtalad för sina uttalanden om homosexualitet, och fällts i två tidigare instanser till att betala dryga böter i skadestånd till tre franska organisationer som försvarar de homosexuellas intressen. 
  Domen och uppmärksamheten omkring den har givit honom tillfälle att uttala sig i olika media.. Men även de homosexuella organisationernas företrädare har reagerat. 

 
     Vanneste kommenterar detta en hel del på sin blogg -
här ett utdrag i översättning: