2008-12-01

- en fransk dissident


( denna post är tillagd i efterhand och har tidigare varit utlagd på bloggen "Behemot" )

För snart tre veckor sedan frikändes Christian Vanneste i Frankrikes Högsta Domstol .Detta har bl.a.  uppmärksammats på Maranataförsamlingens hemsida. Han hade blivit åtalad för sina uttalanden om homosexualitet, och fällts i två tidigare instanser till att betala dryga böter i skadestånd till tre franska organisationer som försvarar de homosexuellas intressen. 
  Domen och uppmärksamheten omkring den har givit honom tillfälle att uttala sig i olika media.. Men även de homosexuella organisationernas företrädare har reagerat. 

 
     Vanneste kommenterar detta en hel del på sin blogg -
här ett utdrag i översättning:
 . - " Homofobi och 'tankebrott' 

      Högsta Domstolens dom är på samma gång avslöjande och dunkel. Som ett avslöjande åstadkommer den i själva verket att både skuggiga och ljusa zoner framträder. Den ljusa sidan , den återfinns hos yttrandefrihetens partisaner, de som tänker som jag och som erkänner mina ord, och de som delar mina tankar men beklagar den form genom vilken de har uttryckts, och så de som opponerar sig mot mina ideér men som har givit uttryck för att de utan tvekan är nöjda med resultatet i Högsta Domstolen, eftersom de konstaterar att jag är offer för en intellektuell terrorism som inte kan tolereras i en demokrati. Den dunkla sidan visar den som också framträder med mycket distinktion, även om där trots allt inte finns någon klarhet.

     (Gay - ) lobbyn´s talesmän är inte rädda för att idag förbanna den rättvisa som de hade så kär igår, och glömmer att de kritiserar ett beslut av den högsta juridiska instansen i vårt land, och på ett sätt som tycks vara av historisk karaktär undflyr de den. De domar som fällde mig står till formen kvar,och de förs åter fram inför en ny jurisdiktion. De har dock i princip förkastats, men det som brukar följa i prejudicerande mål är Domstolen för Mänskliga Rättigheter, där yttrandefriheten har en primär ställning, nu för just de ideér som har både oroats och bekräftats i vårt land i mötet med de libertinistiska artiklar som skapats i och med Halde ( = 'Hög Myndighet för kamp mot Diskriminering', som också har att ta hänsyn till 'sexuell läggning' -  sedan 2004) , vilka jag också har motsatt mig. 

     Det är svårt för våra motståndare att erkänna, att deras försök till sammansvärjning mot demokratien har fallerat. 

    En mörk historia med homofobisk pseudo-aggressivitet mot en ung man i Pas-de-Calais år 2004 , med en oskyldig som hölls inlåst i fängelse nära ett år utan att någon brydde sig har utnyttjats för att i senaten introducera och mycket klarsynt understödja begreppen homofobi och sexuell orientering i lagen. Det är dessa illa definierade och oprecisa begrepp som upprört rätten. De motsvarar vad Orwell i 1984 beskriver som att tala nyspråk. Det är de ord som är bestämda att förvandla jargongen i fängelser, att begränsa tanken, och att straffa alla med isolering. Homofobi är inget annat än ”tanke-brott”....
. "
-
SvD - m.fl svenska media presenterar ett fall i Sverige där en homosexuell person får tiotusentals kronor i skadestånd. Det unnar jag honom gärna, om det verkligen är så att han har utsatts för en uppenbar kränkning. Men artikeln använder litet väl svepande formuleringar. 
  Ännu ett exempel på "tankebrott" ? 
-
OBS!    Stig Andreassons artiklar om homofobi och om Vanneste i tidningen Midnattsropet nr 6 - 2008 

                 Min artikel om bakgrunden till Vanneste-saken i Midnattsropet  nr 6 - 2006


  /Andra bloggar om: Christian Vanneste, homofobi

Inga kommentarer: