2008-12-09

Inte en "apparatchik" till!


( bilden som är från tidskriften "Ogonjåk" från 1992 föreställer Metropolit Filaret, alias "kamrat Antonov" - klicka på för förstoring )
> - /
"Lenta.ru" ger en viss inblick i den pågående maktkampen om patriark-stolen i den Ryska ortodoxa kyrkan, efter Alexej II:s hädanfärd. Några citat här, ur en artikel som nyligen publicerats på Lenta.ru:s webplats (med bilder på två huvudkandidater) :
" Den mest kände figuren av uppräknade alternativa kandidater till patriark-stolen , är Kirill. Han leder Moskva-patriarkatets avdelning för utrikes kyrkliga förhållanden, d.v.s. att han fullgör uppgiften som Ryska ortodoxa kyrkans (ROK) utrikesminister. I kraft av sina plikter syns han ständigt, dyker ofta upp i TV-sändningar och är ganska väl känd av landets befolkning allmänt. "Och så en hel del om denne Kirill:

"Kirill är en av de som deltagit i den inter-konfessionella dialogen, och han försummar inte att hålla på ROK:s intressen. Till hans förtjänster brukar räknas att han har lyckats med sina försök att hindra den av Moskva-patriarkatet oberoende ortodoxa kyrkans inflytande i Ukraina, och att han upprätthöll täta kontakter med den georgiska ortodoxa kyrkan under tiden för konflikten i Sydossetien. Hans sista offentliga framträdande som låtit höra om sig var under en resa genom latinamerikas länder i oktober 2008, i samband med den resan öppnade han nya kyrkor och stärkte relationerna med lokala ortodoxa kyrkor där , av vilka en del uppfattade den för inte så länge sedan skedda återföreningen mellan ryska utlandskyrkan och ROK, negativt. I det undertecknade kanoniska dokumentet om återföreningen spelade Kirill också en viktig roll." 
-
Även något om en av hans motståndare - biskop Diomid - som fördömt både Alexej II och Kirill, och kallat dem båda för "ortodoxiens förrädare" . ROK har fördömt Diomid som "raskolniker" , men han lär ha sympatisörer " högt uppe i det kyrkliga ledarskapet" .
-
Och så Kliment . "Kliment har praktiskt taget lika chanser som Kirill att kämpa för patriark-stolen. Kliment har gjort ett betydande hopp framåt i karriären de senaste åren. Om han tidigare befann sig i en underordnad ställning i förhållande till Kirill i den avdelning som svarade för yttre kontakter så utgör han idag en av de ledande inom Moskva-patriarkatet, och är engagerad i , som det sägs, högre byråkratiska plikter i den kyrkliga hierarkien. Om Kirill svarar för den kyrkliga utrikespolitiken , och tar kontakter med världen, så leder Kliment kyrkans inrikespolitik. Karaktären av hans verksamhet är som regel dold för lekmän, men man kan inte tvivla på att han tack vare sin ställning har en stor auktoritet i kyrkan och förfogar över mäktiga, administrativa resurser. Dessutom har han under lång tid varit en av de hierarker som stått närmast Alexej II . Då han har intagit en traditionalistisk ståndpunkt, framhåller Kliment och de som står honom nära att patriarkatet borde ägna större uppmärksamhet åt inomkyrkliga angelägenheter än åt att umgås med den yttre världen".
De som har skrivit den först länkade artikeln har föga smickrande kallat honom för "apparatchik" , ett uttryck som anspelar på en typisk byråkrat i den sovjetiska makt-strukturen förut.
Och det var inte så länge sedan.
( Mer om detta ämne i Dagen ) 
-
Jo, Alexej har av somliga, t.ex. av medborgarrättskämpen Gleb Jakunien , som själv är ortodox präst, uppfattats som en "apparatchik" av stora mått, intill ett misstänkt,omfattande samarbete med KGB under sovjettiden. Det som kan ha gjort att misstankarnas glöd falnade något var att Alexej under sin tid som patriark avsatte den i mångas ögon verkligt stora KGB - skurken i kyrkan, nämligen f.d. Metropoliten av Kiev, Filaret. 
Det är förmodligen Filarets utbrytning som omnämnts i ovan citerade artikel som " den av Moskva-patriarkatet oberoende ortodoxa kyrkan... i Ukraina". Det är inte så lätt att avgöra på en gång - det lär numera finnas tre eller fyra Moskva - oberoende ortodoxa kyrkor i Ukraina.
-
Men det är en annan historia.
.................................................... / - <


Något på engelska : "The Moscow Times" 12/12 - "A transitional Patriarch

- - 

Uppdatering: 2010 - 03 - 14:  Som känt är så blev Kirill den ryska kyrkans patriark. Hur har det sedan gått ? Mottagandet har inte alltid varit översvallande. Som exempel kan nämnas  denna artikel, som skrevs då han besökte Ukraina i juli 2009.
                                                                                                                                     D.

Inga kommentarer: