2009-12-09

Är klimathotet människors hot - eller Guds?


( Detta skrev jag för ett par år sedan, i samband med att G8 - länderna hade enats någotsånär i sin uppfattning om frågorna kring klimathotet ) :
Klimathotet - varifrån kommer det? Vilka riktar det sig mot, och vilka är de som bemöter det?
Och hur bemöts det?
Det är ett faktum att världens åtta största industriländer hade enats om en formulering som gick ut på att det är människan som hotar sin egen existens på jorden, genom den s.k. växtgaseffekten. Där hade de en otalig mängd experter på sin sida. FN:s expertpanel m.fl.
Hotet kommer alltså från människan.

2009-11-12

Biskops-vigningen

Tillsammans med en annan broder från Maranata-församlingen for jag till Uppsala för att övervara högtidligheterna där i samband med biskops-vigningen söndagen den 8/11. Vi åkte dit för att se om det förekom några protest- handlingar, och för att eventuellt själva genomföra sådana.
Vi kom till domkyrkan strax efter halv elva, och det rörde sig en del människor på platsen framför kyrkportarna. Gudstjänsten skulle börja klockan elva.
Eftersom vi hade med oss en del tryckt material gick jag fram till de poliser som stod där, en grupp på fem-sex stycken polismän, och frågade om vi kunde dela ut det vi hade med oss.
Ja, det skulle gå bra, bara inte inne i kyrkan eller på närområdet strax utanför kyrkportarna.
Så vi gick och ställde oss vid infarterna.
Tydligen hade de flesta gudstjänstdeltagarna redan gått in, för det var först efter gudstjänstens slut som vi mötte någon större folk-massa. Men hela tiden gick det folk ut och in.
Jag frågade en och annan hur de hade upplevt gudstänsten. Flera sade att de tyckte det var "fint". En som var uppenbart begeistrad sade : "Ja, gudstjänsten var som en föreställning, det var många ritualer".
Man hade således tagit intryck av skönheten.
Vår iver gäller sanningen.
Som framgår av texten på Maranata-församlingens hemsida - skriven av Emanuel Johansson -så finns det en del allvarliga frågor .

2009-11-06

Antikrists majestät?


" Men trots att det är ytterst ovanligt att ingen anglikansk biskop finns närvarande, och trots att de tydligt angivit orsak - en av biskoparna lever i ett samkönat förhållande - ska det inte ses som en markering, enligt ärkebiskop Anders Wejryd." - se artikel i tidningen Dagen. - .


 


- Vem talar så - om inte antikrists hala majestät - och ord " Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall ..... " - Dan 11: 32

2009-10-29

Styggelsens parametrar

Den 22:a Oktober beslutade det kyrkomöte som var församlat i Uppsala att införa samkönade vigslar i kyrkan, mot bakgrund av den könsneutrala äktenskaps-lagstiftning som riksdagen röstade in redan i våras.
Ytterligare ett steg har tagits på den långa och delvis slingrande väg som anträddes då riksdagen i början av sjuttiotalet gjorde ett yttrande om homosexuell samlevnad som “fullt acceptabel..”

en profetisk demonstration?Men är det inte en profetisk demonstration - liksom när Jeremia krossade lerkrukan (Jer 19), eller som när Hesekiel gick i landsflykt mitt på ljusa dagen ( Hes 12:3 ) - som prästen Dag Sandahl har utfört? En händelse som tidningen Dagen ger offentlighet åt . Jesu ord i Uppenbarelseboken 2:5 framstår liksom i tydlig inramning: " Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. " Ett aktuellt ord för Sveriges kyrka och kristenfolk?

2009-10-17

utlovade aktioner har börjat

De utlovade aktionerna som blivit omnämnda i ett tidigare inlägg, har påbörjats. I en öppen skrivelse som ställts till Ukrainas president, Viktor Jusjtjenko, premiärminister Julia Timosjenko, riksåklagare A.I. Medvedko, Kievs chefsåklagare E Blazchivskoj , inrikesminister Jurij Lutsenko , parlamentets (radans) kommitet för rättsliga frågor


2009-09-15

Vad behövde kyrkan hjälp med?


Tredje gången efter "skilsmässan" mellan stat och kyrka i samband med millennie-skiftet, ska det hållas kyrkoval. Och det flammar upp en viss debatt . På olika vis, och av olika skäl, vinklas kyrkovalet. Se: DN, E-kuriren, Dalarnas Tidningar, Corren, Dagen. - - Debatten handlar bland annat om "kyrkans politisering", om kyrkan som politisk maktfaktor, eller ej.


2009-09-10

advokatens roll

- A Fedur - - Vad säger nu advokaten - Sunday Adelaja´s advokat - om alla de frågor som hör samman med saken mot finansbolaget "Kings Kapital" och med saken mot Sunday Adelaja, särskilt efter att de har fått en ny skjuts med anledning av Alexandr Bandurchenko´s framträdande , nyligen - Här några utdrag ur advokatens anförande,


2009-09-08

Vishetens triumf!

Enligt dessa uppgifter ska Eva Brunne bli ny Stockholms-biskop. - Nu har väl ändå visheten fått rätt ? " .."Fallet, fallet är det stora Babylon..'" - Uppb 18:2b .

2009-09-06

Ska hans vittnesmål fälla Adelaja?

För några dagar sedan frigavs A. Bandurchenko ( se bild ) ur nio månaders isoleringshäkte. Bandurchenko är en av de direkt ansvariga bakom finansbolaget "Kings Kapitals" transaktioner, och för vars skull den ledande pastorn för mångtaliga skaran "Guds Ambassad" i Kiev är misstänkt för "grovt bedrägeri" med andras penningmedel. Trots att det hängde på håret att han fick lämna sin post efter "fylle"-skandalen på flygplatsen i Frankfurt-am-Main i Tyskland, har alltså Ukrainas inrikesminister , Jurij Lutsenko, lyckats hålla sig kvar, närapå blivit rentvådd, och kunnat föra också denna sak ända dithän, att han har fått fram ett av sina starkaste kort i den fria offentlighetens ljus - kanske det starkaste - mot Sunday Adelaja. - - - - Vad var nu Bandurchenko "havande" med efter sin tid i isolering? Det kommer fram i en intervju gjord med honom häromdagen, och publicerad på två web-platser - här , och här. - - - -

2009-09-04

Putins "brev till polackerna" II(  Detta inlägg har lagts till i efterhand, men en del av denna post har tidigare legat ute på bloggen "Behemot" )


" Det är redan sju årtionden som skiljer oss från ett mörkt och tragiskt datum i civilisationens historia – den 1:a september år 1939. Det var första dagen till det mest ödeläggande och blodiga krig som har kommit att pröva Europa och hela mänskligheten."

- X - X - X -

Så inledde Vladimir Putin sitt ”brev till polackerna”, som har orsakat en hel del reaktioner, inte minst i själva Polen.
Några tidiga reaktioner på det visade på en viss skillnad i mottagandet mellan öst och väst . ”Putin söker lugna polacker som är i spänning p.g.a. det Andra världskriget. ”, står det i en engelskspråkig artikel.
I den slaviska språkvärlden fanns andra rubriker. Ett exempel: ”Kreml provocerar ånyo Warsawa”- här
Ett annat, något senare: ” Putins framträdande är en enda stor historisk manipulation..”- där

Lugnar Putin – eller provocerar han, eller rentav ljuger och manipulerar?

I den tidigare posten finns större delen av brevet , som publicerades på polska i Gazeta Wyborcza, i  oprofessionell översättning från ryska till svenska . Den ryska texten är hämtad från RF:s regerings webplats.

- X - X - X - 


2009-09-03

Putins "brev till polackerna" I ( Detta inlägg har lagts till i efterhand och har tidigare legat ute på bloggen "Behemot" )


Det är redan sju årtionden som skiljer oss från ett mörkt och tragiskt datum i civilisationens historia – den 1:a september år 1939. Det var första dagen till det mest ödeläggande och blodiga krig som har kommit att pröva Europa och hela mänskligheten.


2009-08-23

Församlingen "Nytt liv" i Minsk blir fråntagen sin egen byggnad
uppdaterad senast 2009 - 08 - 29 - se längst ned )

Häromdagen vände sig pastorn för församlingen ”Nytt liv” i Minsk i Vitryssland , Vatjeslav Goncharenko, i de troendes namn till den vitryska
allmänheten. I sin hänvändelse berättade pastorn ännu en gång om de rättsvidriga handlingar som de vitryska myndigheterna har tillgripit mot
församlingen ”Nytt liv”, han noterade, att den 21 augusti kl 10.00 på morgonen skulle en överenskommelse undertecknas om ett överlämnande av en församlingens byggnad med tillbehör till stadens myndigheter, efter detta började rättsvårdande organ att verka för att församlingen ska nödgas efterkomma ett domstols-beslut.
(enligt uppgifter publicerade på Invictory.org )
- -

- -
Församlingens jurist , Sergej Lukanin, sade:
” Den 13 augusti i år fick vi ett brev från domstolen i Minsk om en verkställighet. I brevet sades att från och med den dagen vidtager stadens myndigheter rättsliga åtgärder i förhållande till församlingen 'Nytt liv' , för att förmå den att lämna sin egen byggnad. För att övergiva byggnaden gavs en tidsfrist till den 20 augusti. Men den dagen gick vi inte frivilligt ifrån byggnaden eftersom vi anser det vara i strid mot lagen att vår byggnad på 1641 m² utan vår vetskap har blivit köpt till ett värde av 13.000 US dollar.
Enligt överenskommelsen om köp-försäljning var det just så mycket som stadens myndigheter erbjöd för denna byggnad med en möteslokal på tusen sittplatser. Församlingen vägrade att underteckna denna överenskommelse eftersom den iallafall hade undertecknats utan oss.

2009-07-29

Putins kyrka ?

Skribenten Anatolij Streljanin har skrivit ganska bitskt för Unian.net Här artikeln - större delen - i översättning:
Varför ska Putin ha en ”superkyrka” ?
Moskva-patriarkatet är inte bara en produkt av historien, men även av de rådande makthavarna. Putinismen krävde sitt stöd. Det var också en logisk följd: Om Ryssland är en ”supermakt”, då måste också dess kyrka vara en ”superkyrka”... Det väntar en stor besvikelse på detta par...


2009-06-24

en pingströrelses prioriteringar

Sven-LidmanImage via Wikipedia


Olika prioriteringar görs och har gjorts av de stora pingströrelserna i världen
  Dagen, Dagen
 Det är nog få händelser som har lämnat sådana bestående intryck i medvetandet  eller undermedvetandet hos både fromma och ofromma, som den schizm  -  Pethrus-Lidman-schizmen -  i den svenska pingströrelsen, som i slutet av 1940-talet fick sina första offentliga uttryck . - . - Den ännu ganska nya kvällstidningen Expressen, och även "gamla" DN skrev om denna sak då. Jag har gjort några utdrag när jag besökte DN:s arkiv för en del år sedan, som jag har skrivit av i viss, berättande ordning.
JUNI 1948 

Expressen den första juni 1948, s 1 rubrik:
"Revolution mot Pethrus? ...möte i Adolf Fredriks folkskolas aula man planerar en övergång i samlad tropp till Östermalms fria församling - där Lidman intogs igår." 
2009-06-21

En bok med basuner


Maranata - Du vår Herre kom! är titeln på en bok som kommit ut i dagarna. Boken skrevs av Arne Imsen i mitten på 1990-talet. Några av rubrikerna är: Maranatafolkets identitet - Maranatafolkets politik - Maranatafolket - en teokrati. Boken finns att beställa på www.bällstamediacenter.se.

2009-06-07

Vad betyder "särskiljande kärnvärden"?


EU-parlamentets förste vice talman skriver i dagens SvD: " EU bygger på ett antal särskiljande kärnvärden, till exempel mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet, nytänkande och dialog, som alla kan hjälpa unionen igenom den svåra tid som nu råder. Dessa värden har sina rötter i vår gemensamma kulturella identitet och har skrivits in i grundfördragen." 


Betyder det att evangelium accepteras? Det evangelium som aposteln Paulus presenterar i sitt första brev till Korintierna bland annat på detta vis: "Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft." - Kap 1 vers 18 Och i vers 21 : "...eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom predikans dårskap frälsa dem som tro." Och i vers 23: "..vi åter predika en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, " 


Budskapet om en korsfäst Kristus - nu uppstånden från de döda – måste få komma till sin rätt! - - Ställ upp för nasareéns parti - Apg 24:5 !!! Säg nej till vilddjurs-staten.


2009-06-06

Adelaja om “villfarelsens makt” -

  (Detta inlägg är tillagt i efterhand  ) 


  Denna predikan har jag funnit på “Guds Ambassads” hemsida:


Varför släpper  Gud in bedrägeri, villfarelse och förförelse i församlingen?

2 Tess. 2:11 – 12 “Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
Detta är ett litet ovanligt tema, och jag erkänner att i egenskap av predikant, har jag inte ägnat särskild uppmärksamhet åt den här frågan. Det är klart att jag har hört att människor har hamnat i olika typer av villfarelse, men jag har inte studerat detta ämne noga, och har ännu mindre tänkt att Gud skulle låta villfarelsen komma, för att inte tala om att Gud själv skulle kunna sända villfarelse och förförelse över människor, t.o.m. i församlingen.

2009-05-15

norrlands-tidningar

- jag tittade igenom några norrlands-tidningar i tidningsrummet på biblioteket. Det var en hel del om arbetslöshet och varsel, om den pågående ekonomiska krisen, uteblivna pengar från staten, infrastruktur som inte byggdes ut, flykting-historien i Vännäs m.m, m.m.
Men så var det där några vägar som faktiskt byggdes. och ibland lyste det igenom av tro och vision ibland alla mindre upplyftande nyheter. Trots allt.
Här är en bild på Lewi Pethrus i Västernorrlands Folkblad från i lördags - den 9:e maj. Sidan med artikeln ( hittas inte i web-upplagan) har rubriken "Minnenas arkiv". Bilderna är tagna under ett besök som Pethrus gjorde i Sorsele i september 1962 -
- (Ursäkta - kopian blev litet sned) - Den korta texten till artikeln: "Sorsele. När pastorLewi Pethrus besökte Sorseles Folkets Hus i september 1962 var det ont om lediga stolar. Lewi Pethrus, ledare för pingströrelsen, var en god talare och folket lyssnade. Pethrus var med och grundade Kristen Demokratisk Samling (KDS) samt dagstidningen Dagen, som han var chefredaktör för. Han var initiativtagare till en av Sveriges första "fria radiostationer" IBRA Radio som var en radiokanal med både svenska och utländska sändningar. Han tog initiativet till pingstbanken Samspar, inköp av Kaggeholms Slott och den folkhögskoleverksamhet som kom att bedrivas där. Lewi Pethrus bidrog också till byggandet av Filadelfia-kyrkan i Stockholm. Lewi Pethrus föddes 1884 och dog 4 september 1974"

- Är inte detta också ett uttryck för tro? Gammal, hederlig tro..2009-05-08

Snaran dras åt?


Snaran dras åt - i Ukraina. Men nu måste man också fråga: omkring vilka?
Samtidigt - eller nästan samtidigt - som en för ovanlighetens skull ganska vänligt stämd artikel hade införts på "Invictory.org" , vänlig för att gälla "Guds Ambassad" och dess nigerianska föreståndare, Sunday Adelaja, så kablade media ut nyheten om en skandal på en internationell flygplats i Frankfurt i Tyskland.
Eller gjordes bara skandalösa påståenden?

För det första får frågan om den vänligt stämda artikeln - - -


2009-05-05

internationellt rykte säger: 18 000

Och det var inte litet. " I Stockholm genomförde 18 000 kristna en marsch" är rubriken på denna artikel från Interfax, som i sin tur har fått uppgifterna från Komsomolskaja Pravda.
Och allt var fantastiskt.


2009-04-28

vår tids Rasputin?


Alexander Dvorkin (nedan) - vår tids Rasputin?
Fortsatt debatt om det nya expert-rådet som Ryska Federationens justitie-ministerium har tillsatt.
Så hade "Nezavisimaja Gazeta för någon tid sedan en artikel som var ägnad åt frågan.


2009-04-24

Adelaja: Justitie-ministern mot Inrikes-ministern?

Att överhuvudtaget försöka följa händelse-utvecklingen i Ukraina är en sport. Det stora politiska spelet ter sig ibland som något i stil med en psykedelisk show.
Men det är väldigt allvarliga frågor med i bilden. Bara en sådan sak som gas-leveranserna från Ryssland, vilkas upphörande för inte så länge sedan höll på att sätta en käpp i hjulet för energi-leveranserna till en hel rad länder.
Om det nu dessutom gäller något spekulativa ting som händelse-utvecklingen runt rörelsen "Guds Ambassad" i Kiev, och dess ledande figur , pastorn från Nigeria, Sunday Adelaja. (!)
I april månad har det inte varit lika möjligt som tidigare att bara följa händelserna via mer vanliga, allmänna nyhets-media. Men ganska täta tillskott av nya informationer - mitt ibland alla inlägg som har skildrat rörelsens 15-års jubileum - på "Guds Ambassads" egen hemsida, har lett mig till en del uppgifter som har blivit dokumenterade även på andra håll.

2009-04-23

Påven gillar symboler

Nu har han skaffat sig ännu en, enligt vad denna artikel i Lenta.ru förtäljer:
" Påven Benedikt XVI har fått en traditionell arabisk sjal som gåva, meddelar AFP. En sådan svart-vit sjal är också känd under benämningen 'arafat-sjal' - den palestinske ledare Yassir Arafat visade sig nämligen inte offentligt utan en sådan .
...
Nyhetsbyrån påminner om att den romersk-katolska kyrkans överhuvud kommer att genomföra ett besök i Mellanöstern mellan den 8 till den 15 maj detta är. Under sitt besök kommer han att besöka Betlehem, där det också förbereds för en mässa i ett palestinskt flyktingläger. "
Vad ska han med alla dessa symboler? Har inte den som kallas för "Kristi ställföreträdare" läst att "..verkligheten själv finns hos Kristus" - Kol. 2: 17 ?

2009-04-18

Domen mot Pirate Bay - och Luk 21: 34 - 35

Fortsatta reaktioner idag på tingsrättens dom igår i saken mot Pirate Bay. Inte bara i vårt land , utan också i utlandet. Man får en känsla av att hela det världsvida nätet har hamnat i Stockholms tingsrätt, och där visat sig vara illegalt. Men så kan det knappast vara. Inte heller fildelning är illegal. Att fildela det som är andras rättigheter har däremot bedömts vara illegalt.

2009-04-05

Att göra Jesus tandlös -

Några  anteckningar – vid genomläsandet av Jonas Gardell´s bok ”Om Jesus” 
Gardell´s litterära Jesus-projekt – vad går det ut på?
Att göra Jesus tandlös?
 Men han är inte tandlös.
Hans ögon äro dunkla av vin och hans tänder vita av mjölk. ”
                       1 Mos 49:12
   Inte heller är hans brud tandlös
      ” Dina tänder likna en hjord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet, allasammans med tvillingar, ofruktsam är ingen ibland dem. ”
                            Höga Visan 4: 2


2009-04-03

Obamas förförelse-kapital


 (Detta inlägg är tillagt i efterhand och har förut varit utlagt på bloggen "Behemot" under rubriken " Homo Obama"  )
Det unika med den nye amerikanske presidentens första Europa-besök som president har gjort att en del kontinentala journalister och andra gör sig viss möda med att komma underfund med honom, och att finna historiska jämförelser med tidigare presidenter.
-
.
-En lätt ödesdiger ton råder i "Le Figaro´s " web-artikel från 31/3 med rubriken "Obama, europeérnas superstjärna som inte känner Europa" -

   " Hyllad över den gamla världen dit han anländer på tisdag kvällen, har den amerikanske presidenten blott ett teoretiskt och distanserat vittnebörd om den europeiska kulturen, vilket skiljer honom från hans föregångare.
  Raden av presidenter som igår inspirerade Barack Obama hade en stark, för att inte säga grundmurad relation till Europa. John F Kennedy som kom från en stor irländsk släkt, var hemtam med den europeiska, politiska kulturen, en kontinent som han hade erfarit sedan barnsbenen, innan han hade gått och läst i London School of Economics, vilket gav honom möjligheter att skriva i sina minnen om de sista lektionerna över det brittiska deltagandet i Munchen-överenskommelsen.  
  Bill Clinton har gått och  läst två år i universitetet i Oxford."

  Artikelförfattaren menar att detta "distanserade" förhållande kommer till uttryck i Obamas bok "Min far hade en dröm", där han skriver om ett kortare besök i Europa under en resa på väg till Afrika:
  " Det var inte det att Europa inte var vackert; allt var precis som jag föreställt mig. Det var bara inte mitt. Det kändes som att leva ut någon annans romantiska fantasi; ..." 2009-03-31

saken mot Adelaja   Saken mot Adelaja börjar få klarare konturer - men det i en situation då väldigt mycket annat sviktar. Kommer det officiella Ukraina, med alla sina kriser och all splittring, att verkligen kunna genomföra en rättvis process - om det nu blir någon - mot förste pastorn för församlingen "Guds Ambassad" så att han , om han blir dömd, i sådana fall blir dömd för de brott han verkligen har begått, om han nu har begått några, och inga andra..? - Även senaste helgen har det varit flera TV- och radio framträdanden där Sunday Adelaja har fått upprepa vad han sagt flera gånger tidigare i media: " .. jag har inget som helst förhållande till bildandet av bolaget 'Kings Capital', och inte bara till bildandet, jag har inget förhållande till dess styrelse – ännu mindre till dess finanser Jag har aldrig varit i bolaget , jag vet inte dess adress , ärligt ..jag vet inte ens var dess kontor ligger" -
2009-03-21

Ännu en hindu-ledare dödad i Indien

x Bävan i den redan så drabbade staten Orissa i Indien, enligt uppgifter på denna blogg!
Två av de senaste posterna här i översättning från engelskan: 


En hinduisk aktivist i Orissa är skjuten till döds (se länk


Maoist-rebeller misstänks ha dödat ledaren för den stränga hinduiska organisationen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) i östra Indien i staten Orissa.
Prabhat Panigrahi attackerades av omkring femton personer och skjöts till döds i byn Rhudiguma i Kandhamal-distriktet.
Hindu-aktivister sade att mordet var ett resultat av en ”förbindelse” mellan statliga myndigheter, kristna och maoister.
Förra året bevittnade Kandhamal-distriktet veckor av anti-kristet våld efter att en hindu-ledare skjöts till döds.
Sammandrabbningarna utlöstes i augusti efter att hindu-grupper hade beskyllt kristna för mordet.
Vägar blockerade


Hr Panigrahi arresterades i samband med de anti-kristna upploppen, och han släpptes ur fängelset förra lördagen.
Han var en av 14 lokala ledare vilka påstods ha deltagit i anti-kristna aktiviteter under upploppen, och som nämndes på en lista som gavs ut av maoister .
Kandhamals polis-chef S Praveen Kumar talade om för BBC: ” Vi håller alla eventualiteter öppna och kan göra kommentarer om tänkbara mördare först efter en grundlig undersökning. ”

2009-03-18

Adelaja hotas av 12 års fängelse   Pastor Sunday Adelaja måste nu stå till svars inför det allmänna i Ukraina. Detta enligt uppgifter som idag presenteras samfällt av unian.net, invictory.org och ukrayinska pravda (sistnämnda artikeln nu borttagen), m.fl. och som hämtats från det ukrainska inrikesministeriets webplats. unian.net i korthet : " Undersökningledare från det ukrainska inrikesministeriets .....har inom ramarna för undersökningen av det brottmål som har väckts mot ledningen för bolaget 'Kings Capital' framfört sina anklagelser mot pastorn för Guds Ambassad, Sunday Adelaja. 2009-02-27

Inget Nigeria-brev?


Vem är mannen på bilden och vad gäller saken?

Vem är mannen här på bilden och vad gäller saken? 

Det handlar om pastor Sunday Adelaja från Afrika, från Nigeria - som har bott och verkat i Ukraina i många år. Och han har byggt upp en ansenlig verksamhet, som beskrivs i en del faktarutor som världsomfattande.I själva Ukraina lär hans anhängare räkna ett antal på 20.000.
Det har handlat om affärer också. I Sverige har uppgifterna om detta presenterats ganska knapphändigt. En artikel i Dagen, är vad jag har funnit.
Men i Ukraina kokar det. Under hösten och vintern har en virvelvind av omständigheter omkring Sunday Adelajas verksamhet blivit till en rejäl skandal, som direkt har skakat om troende inte bara i Ukraina. Utan också i Belgien, Tyskland och Amerika, framgår det.
Ukrainska politiker som redan är ganska stridslystna, och myndigheter som inte direkt är kända för att ta allt med ro, finns också med på ett hörn av denna historia.


2009-02-23

Frälsningsarmen i Ryssland - före revolutionen 1917

William Booth -

 William Booth var i Ryssland och sökte
finna legalt utrymme   för Frälsningsarmen där .
Om detta och en hel del turer omkring det skriver Michail Odintsov
 i denna ganska utförliga artikel som nyligen blivit publicerad i Nezavisimaja Gazeta -


2009-01-28

Bruden är avslöjad!Kristi brud är avslöjad. Det skedde för länge sedan, enligt evangelieberättelserna, då Mose och Elias visade sig tillsammans med Herren Jesus Kristus, för lärjungarna. De trädde fram, de som hörde samman med honom , lika "..ett killingpar, tvillingar av en gasell, som gå i bet ibland liljor." - Höga Visan 4: 5 


I Lukas version: " Vid pass åtta dagar efter det att han hade talat detta tog han Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att bedja. Och under det att han bad, blev hans ansikte förvandlat, och hans kläder blevo skinande vita. Och se, två män stodo där och samtalade med honom, och dessa voro Moses och Elias. De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, vilken han skulle fullborda i Jerusalem.
Men Petrus och de som voro med honom voro förtyngda av sömn; då de sedan vaknade, sågo de hans härlighet och de båda männen, som stodo hos honom.När så dessa skulle skiljas ifrån honom, sade Petrus till Jesus: 'Mästare, har är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Moses och en åt Elias.''Han visste nämligen icke vad han sade.
Medan han så talade, kom en sky och överskyggde dem; och de blevo förskräckta, när de trädde in i skyn.Och ur skyn kom en röst som sade: 'Denne är min Son, den utvalde; hören honom.' Och i detsamma som rösten kom, funno de Jesus vara där allena. -- Och de förtego detta och omtalade icke för någon på den tiden något av vad de hade sett."
- Luk 9: 28-36Nu , i denna tid, förs det ånyo samtal i höjden.
-
Kristi brud - en fråga som engagerar ?


DN, Dagen

2009-01-27

Om katolska kyrkan och nazismen

( Detta inlägg är tillagt i efterhand ) 

En artikel som jag skrev och som blev publicerad i tidningen Midnattsropet 1996. Klicka på bilderna!


2009-01-26

Katolicismen - Ändetidens fördärvliga världsvälde

(Detta inlägg är tillagt i efterhand ) 

 Här några scannade sidor ur en artikel från tidningen Midnattsropet nr. 4 - 1997:

  (klicka på varje sida för större format)
2009-01-14

I jesuit-ordens källare i Warsawa(t.v.  omslaget till Tomas Dixon´s bok.)


1981 - i början av året, innan ännu undantagstillstånd hade införts i Polen, var jag på ett tre veckor långt besök där, eftersom jag hade viss anledning att försöka komma i kontakt med den karismatiska rörelsen där , den s.k. "Oas" - rörelsen, som jag hade hört talas om. Efter några dagar i Gdansk fick jag hjälp att komma med på tåget till Warsawa , av några personer som ställde upp för mig.


2009-01-13

röster för och emot katolicismens återvändande II

Här ur ett tidigare nr från samma år - ( klicka på för förstoring )

röster för och emot katolicismens återvändande I


Tidningen Midnattsropet gjorde för en del år sedan några korta expose´er över hur man betraktat katolicismens återvändande till vårt land de senaste hundra åren , i några glimtar - se exempel här ovan.  - - (  klicka på texten för förstoring -)


Dagen