2009-01-28

Bruden är avslöjad!Kristi brud är avslöjad. Det skedde för länge sedan, enligt evangelieberättelserna, då Mose och Elias visade sig tillsammans med Herren Jesus Kristus, för lärjungarna. De trädde fram, de som hörde samman med honom , lika "..ett killingpar, tvillingar av en gasell, som gå i bet ibland liljor." - Höga Visan 4: 5 


I Lukas version: " Vid pass åtta dagar efter det att han hade talat detta tog han Petrus och Johannes och Jakob med sig och gick upp på berget för att bedja. Och under det att han bad, blev hans ansikte förvandlat, och hans kläder blevo skinande vita. Och se, två män stodo där och samtalade med honom, och dessa voro Moses och Elias. De visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, vilken han skulle fullborda i Jerusalem.
Men Petrus och de som voro med honom voro förtyngda av sömn; då de sedan vaknade, sågo de hans härlighet och de båda männen, som stodo hos honom.När så dessa skulle skiljas ifrån honom, sade Petrus till Jesus: 'Mästare, har är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Moses och en åt Elias.''Han visste nämligen icke vad han sade.
Medan han så talade, kom en sky och överskyggde dem; och de blevo förskräckta, när de trädde in i skyn.Och ur skyn kom en röst som sade: 'Denne är min Son, den utvalde; hören honom.' Och i detsamma som rösten kom, funno de Jesus vara där allena. -- Och de förtego detta och omtalade icke för någon på den tiden något av vad de hade sett."
- Luk 9: 28-36Nu , i denna tid, förs det ånyo samtal i höjden.
-
Kristi brud - en fråga som engagerar ?


DN, Dagen

Inga kommentarer: