2009-03-18

Adelaja hotas av 12 års fängelse   Pastor Sunday Adelaja måste nu stå till svars inför det allmänna i Ukraina. Detta enligt uppgifter som idag presenteras samfällt av unian.net, invictory.org och ukrayinska pravda (sistnämnda artikeln nu borttagen), m.fl. och som hämtats från det ukrainska inrikesministeriets webplats. unian.net i korthet : " Undersökningledare från det ukrainska inrikesministeriets .....har inom ramarna för undersökningen av det brottmål som har väckts mot ledningen för bolaget 'Kings Capital' framfört sina anklagelser mot pastorn för Guds Ambassad, Sunday Adelaja. 
Om detta meddelades i departementet.. Som det anmärktes...anklagas S ADELAJA, en medborgare i Nigeria, som officiellt uppehåller sig i Ukraina, för att ha tillägnat sig medborgares medel genom bedrägeri, vilket har genomförts i särskilt grov omfattning. Enligt DOS:s informationer så faller S ADELAJA´s handlingar under 4:e delen 190:e artikeln i Ukraina´s brottsbalk ( bedrägeri i särskilt grov omfattning) , vilken förutser frihetsberövande för en period på uppemot 12 år och konfiskering av egendom. Den 14 mars vidtog undersökningsledarna för S ADELAJA´s räkning för andra gången rörelsebegränsande åtgärder - en underskrift om utreseförbud... "
 x
 Adelaja, som i en del artiklar kallas för "Tjernovetskijs pastor" har på församlingen "Guds Ambassads" hemsida , givit sin syn på det skedda: Ett utdrag: " - Idag har den ledande pastorn för församlingen 'Guds Ambassad' Sunday Adelaja, kommenterat inrikesministeriets tillkännagivande om att , som det påstås, han skulle komma att dras inför rätta i samband med skandalen omkring bolaget 'Kings Capital'. 'Jag reagerar inte mot politiska intriganters provokationer, som efter sitt godtycke har styrt de rättsvårdande organen. I ljuset av de senaste ogrundade 'påhoppen' i riktning mot mig, har det inte varit förvånande för mig att höra om nya provokationer. Jag vill vända mig till alla vänner och ovänner med denna förklaring , att jag , såsom en tjänare till den Levande Guden, Vilken ser allt som är fördolt, inte har något förhållande till organisationen, till ledningen och allra minst till bolaget 'Kings Capitals' finanser, eller till något annat finansbolag. Pris ske Gud, att de rättsvårdande organen ägnar sig åt denna fråga. Jag kommer hur som helst att fortsätta tro på inrikesministeriets medarbetares omutliga, rättvisa, och opolitiska agerande.' .."
 -
 "Guds Ambassad" i Ukraina har stått i förbindelse med "Kristet Center Syd/Kingdom Center" i Sverige - x


Sub Umbra kommenterar: - Vilken är den principiella fråga som kommer att inringas i denna sak? Ännu en av massor av andra komplikationer i ett post-sovjetiskt samhälle som rör förhållandet mellan statsmakt, rådande ideologi och religion? 
    I Ukraina framstår Adeleja ibland som närapå en ”månghörning” - är det historiens ironi? Att ännu en månghörning ska komma att visa sig just där? /Jag läste nämligen en gång en artikelserie om Tjernobyl-haveriet och dess följder. Där kallades just Tjernobyl – olyckan för en ”månghörning” . D.v.s. det fanns ett ofattbart antal följdfrågor, som närapå aldrig sinade./ Men Sunday Adeleja´s sak kan antingen visa sig bli en rejäl ”enhörning”. Då kommer man förmodligen att binda honom vid en del av hans uttalanden inför publik, som lär finnas dokumenterade, där han ivrigt rekommenderar bolaget ”Kings Capital” Eller så kan man föreställa sig en annan händelseutveckling. Iallafall undrar jag om det verkligen kan komma att bli en generaluppgörelse med en verklighetsfrämmande typ av framgångsteologien just i Ukraina - 
Den som lever får se.
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: