2009-04-24

Adelaja: Justitie-ministern mot Inrikes-ministern?

Att överhuvudtaget försöka följa händelse-utvecklingen i Ukraina är en sport. Det stora politiska spelet ter sig ibland som något i stil med en psykedelisk show.
Men det är väldigt allvarliga frågor med i bilden. Bara en sådan sak som gas-leveranserna från Ryssland, vilkas upphörande för inte så länge sedan höll på att sätta en käpp i hjulet för energi-leveranserna till en hel rad länder.
Om det nu dessutom gäller något spekulativa ting som händelse-utvecklingen runt rörelsen "Guds Ambassad" i Kiev, och dess ledande figur , pastorn från Nigeria, Sunday Adelaja. (!)
I april månad har det inte varit lika möjligt som tidigare att bara följa händelserna via mer vanliga, allmänna nyhets-media. Men ganska täta tillskott av nya informationer - mitt ibland alla inlägg som har skildrat rörelsens 15-års jubileum - på "Guds Ambassads" egen hemsida, har lett mig till en del uppgifter som har blivit dokumenterade även på andra håll.


Något förbryllande är de uppgifter som redan har legat på den hemsidan i två dagar, och som talar om att Ukrainas Justitie-minister har uttalat sig på ett vis som "Guds Ambassads" representanter glatt tolkar som att han har dragit en lans för Adelaja - mot Inrikes-ministern!!
Detta är vad den någotså när rysk-kunnige har funnit här.
I svensk översättning:
" Ukrainas Justitie-minister stöder inte hr Lutsenko´s anklagelser mot Sunday Adelaja .
Den 7:e april genomfördes en press-konferens med Ukrainas Justitie-minister Nikolaj Onitjjuk på internet-portalen ' Obozrevatel' - . Ukrainas ledande jurist uttalade sin ståndpunkt ifråga om de anklagelser som har riktats mot pastor Sunday Adelaja och ifråga om det lagenliga i handlingar som landets ledande polis-myndighet har utfört.
Ibland de frågor som ställdes till Ukrainas Justitie-minister hördes också en fråga som angick anklagelser mot den ledande pastorn för församlingen 'Guds Ambassad , Sunday Adelaja. Som känt är har Ukrainas Inrikes-minister , Jurij Lutsenko, offentligt framfört anklagelser mot pastorn för församlingen Guds Ambassad.
På frågan om han anser att pastor Sunday Adelaja är en förbrytare, svarade Ukrainas Justitie-minister Nikolaj Onitjjuk: ' I Ukraina, detta utgör något vi har uppnått såsom ett demokratiskt land, - råder principen om att hålla individen för oskyldig. Det betyder att en människa inte kan hållas för skyldig och vara anklagad för ett utfört brott så länge inte en domstol har givit en fällande dom. Därför måste jag hålla mig ifrån kommentarer när det gäller denna sak efter att ha märkt att alla dem till vilka har tilldelats myndigheters maktbefogenheter , klart måste hålla fast vid detta konstitutionella imperativ. Det är möjligt att undersökningen av detta brottmål redan förfogar över något bestämt material , vilket vittnar om delaktighet i vad som betecknas som brott, men den informationen utgör vanligtvis en hemlighet som tillhör undersökningen, det kan inte spridas. Det är nödvändigt att utgå ifrån att det så länge inte en domstol har givit en fällande dom, människan ska anses vara oskyldig'.
Det är uppenbart att landets ledande jurist inte anser att hr Lutsenkos tillkännagivande ifråga om Sunday Adelaja är lagenligt.
Som känt är finns det hittills ingen fällande dom vad det gäller pastor Sunday Adelaja, men hr Lutsenkos högljudda uttalanden har lett samhället vilse. Genom sina handlingar har Ukrainas Inrikes-minister i hela landets ögon gjort våld på Ukrainas gällande lag. Och när han gör populistiska framträdande ifråga om den ledande pastorn för församlingen 'Guds Ambassad', då tar han i själva verket ifrån det ukrainska folket deras övertygelse om lagens kraft och om allas jämlikhet, däribland också ansvariga personers, inför Ukrainas lagstiftning.
Även en skolelev känner idag till principen om att inte utan vidare hålla någon för skyldig , men som vi ser, så är det inte bekant för landets främste polis. Det är naturligtvis upprörande att Ukrainas Inrikesminister , som borde vaka över lagen själv överträder den.
Är det verkligen så att bakom alla hr Lutsenkos uttalanden ligger öppna rasistiska manifestationer och ett politiskt beställningsverk mot pastorn för församlingen 'Guds Ambassad', Sunday Adelaja? "

Drar ledningen och de web-ansvariga för "Guds Ambassad" för höga växlar på vad Justitie-minister Onitjjuk har sagt? Eller är det inte i själva verket litet skumt att Inrikes-ministern lägger ut anklagelser mot en enskild person på den excellenta hemsidan - de ligger fortfarande kvar där .

Hur ska detta gå?
Inga kommentarer: