2009-04-28

vår tids Rasputin?


Alexander Dvorkin (nedan) - vår tids Rasputin?
Fortsatt debatt om det nya expert-rådet som Ryska Federationens justitie-ministerium har tillsatt.
Så hade "Nezavisimaja Gazeta för någon tid sedan en artikel som var ägnad åt frågan.

Här ett utdrag:
" Utväljandet av den kände kämpen mot 'totalitära sekter' , Alexandr Dvorkin, till ordförande för det nyligen sammansatta expertrådet vid justitieministeriet har fått bred återklang i pressen och har också redan fått många kommentarer. Och som regel är dessa kommentarer skarpt kritiska. Beslutet att tillsätta detta råd, som sammanträdde första gången den tredje april, är verkligen ganska skandalöst: Expertrådet leds av en person som inte har någon religionsvetenskaplig utbildning, han har dessutom blivit berömd för en kompromisslös och mycket emotionell kamp mot de religiösa strömningar som han anser vara skadliga. Från en sådan ordförande är det i princip omöjligt att förvänta sig något objektivt omdöme när det gäller de frågor som hänger samman med Rådets inriktning. Men Dvorkins plötsliga karriär-språng – det är inte hela bilden, och de personliga egenskaperna hos den nye ledande experten vid justitieministeriet – det är inte denna saks mest karaktaristiska drag.
Rådets funktioner är betydligt vidgade. Om den religions-vetenskapliga expertisen tidigare ansågs behövas bara under etappen för registrering ( i huvudsak gällde det då att befria sig ifrån tvivel om den nya sammanslutningen överhuvudtaget var religiös) , så kommer nu justitie-organen att vända sig till experterna i en rad andra spörsmål. Till exempel, för att mer exakt fastställa huruvida organisationen bedriver någon verksamhet , som man har glömt att införa i dess stadga. Eller för att avgöra om inte den ifrågavarande organisationen i stort sett är extremistisk, o.s.v. - .."
x
Och idag dök den frågan upp i en artikel på "Invictory.org"- " Är Alexander Dvorkin vår tids Rasputin?"
Citat: " Men var det inte detsamma som skedde i början av det 20:e århundradet – när en skäggig, ortodox profet av folket uppenbarade sig vid självhärskaren Nikolaj II:s hov? Och det var ju med Grigorij Rasputins många ansträngningar som den Ryska staten förstördes. Vi kommer idag ihåg Grigorij Rasputin , som hade ägnat sig åt att jaga bort demoner, men som i själva verket sökte sin egen nytta på Fosterlandets bekostnad. Han hade ett kolossalt inflytande över statens främste person. På vilket vis experimentet med att ge denna motbjudande individ tillträde till tronen slutade är väl känt: Ryssland kastades in i det kaos som brodermordets krig innebar, in i inbördes strider, då landets brofästen skakades, och den lagliga regeringen störtades. Vill vi då att pseudo-ortodoxa ockultister på nytt för vårt land mot ett sådant scenario?
Redan i ett århundrade har vi druckit ur lidandets , smärtans och gudlöshetens kalk 'tack vare' Grigorij Rasputin, vilken – som vi nu förstår – överhuvudtaget inte var en ortodox troende , utan en ortodoxien närstående bedragare. Och idag måste vår regering liksom vi alla fundera – leder inte denna ortodoxien närstående sekt (expertrådet - övers:s anm.) in i villfarelse. Rasputin började ju också ganska harmlöst, men sedermera blev hans inflytande till fall för dem som borde ha försvarat Guds förordningar." 
- - - 
Ger detta en rättvis bild av historien?
Är det befogade farhågor? 

x --

Inga kommentarer: