2009-05-05

internationellt rykte säger: 18 000

Och det var inte litet. " I Stockholm genomförde 18 000 kristna en marsch" är rubriken på denna artikel från Interfax, som i sin tur har fått uppgifterna från Komsomolskaja Pravda.
Och allt var fantastiskt.För en utländsk publik ter sig detta nu bara storslaget.
Även för en inhemsk?
Föralldel: Tidningarna Dagen , Världen Idag och även Barometern håller på att något är värt att poängtera.
Inget borde störa idyllen.
Inte bristfällig media-rapportering.
Inte ens den ödesdigra siluetten av Roberto Ridolfi-- - mitt i alltsammans.

-

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: