2009-05-15

norrlands-tidningar

- jag tittade igenom några norrlands-tidningar i tidningsrummet på biblioteket. Det var en hel del om arbetslöshet och varsel, om den pågående ekonomiska krisen, uteblivna pengar från staten, infrastruktur som inte byggdes ut, flykting-historien i Vännäs m.m, m.m.
Men så var det där några vägar som faktiskt byggdes. och ibland lyste det igenom av tro och vision ibland alla mindre upplyftande nyheter. Trots allt.
Här är en bild på Lewi Pethrus i Västernorrlands Folkblad från i lördags - den 9:e maj. Sidan med artikeln ( hittas inte i web-upplagan) har rubriken "Minnenas arkiv". Bilderna är tagna under ett besök som Pethrus gjorde i Sorsele i september 1962 -
- (Ursäkta - kopian blev litet sned) - Den korta texten till artikeln: "Sorsele. När pastorLewi Pethrus besökte Sorseles Folkets Hus i september 1962 var det ont om lediga stolar. Lewi Pethrus, ledare för pingströrelsen, var en god talare och folket lyssnade. Pethrus var med och grundade Kristen Demokratisk Samling (KDS) samt dagstidningen Dagen, som han var chefredaktör för. Han var initiativtagare till en av Sveriges första "fria radiostationer" IBRA Radio som var en radiokanal med både svenska och utländska sändningar. Han tog initiativet till pingstbanken Samspar, inköp av Kaggeholms Slott och den folkhögskoleverksamhet som kom att bedrivas där. Lewi Pethrus bidrog också till byggandet av Filadelfia-kyrkan i Stockholm. Lewi Pethrus föddes 1884 och dog 4 september 1974"

- Är inte detta också ett uttryck för tro? Gammal, hederlig tro..
- - Eftersom jag kom till tro och blev en personlig kristen 1973, 1000 km från Stockholm, hann jag aldrig höra Lewi Pethrus, men kom ganska snart att möta olika exempel på hur han hade påverkat - sång och musik, litteratur och enskilda kristna, både från pingströrelsens led och från andra håll. Den första bok av honom som jag läste var "Bryt ny mark", och i den mötte jag också direkt den något motsägelsefulla sidan hos honom som innebar att han under sitt långa liv hunnit vara verksam både som väckelse-predikant och samhälls-reformatör, en spänning som han också själv kommenterar, genom att i bokens inledning påminna om att den första bok han hade givit ut , över 50 år tidigare, hade titeln "Jesus kommer" , och ägnade sig åt de eskatologiska frågorna, medan "Bryt ny mark" handlade mycket om politisk verksamhet. Andra hade också "kommenterat" denna hans kursändring i mer eller mindre skarpa ordalag. Sven Lidman redan i slutet av 1940-talet. De som anförde Maranata i början av 1960-talet - Arne Imsen inte minst. Och många fler. - -


Det kanska blir litet mer om detta på denna "maranata-blogg" 
- Andra bloggar om:
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: