2009-06-21

En bok med basuner


Maranata - Du vår Herre kom! är titeln på en bok som kommit ut i dagarna. Boken skrevs av Arne Imsen i mitten på 1990-talet. Några av rubrikerna är: Maranatafolkets identitet - Maranatafolkets politik - Maranatafolket - en teokrati. Boken finns att beställa på www.bällstamediacenter.se.

Inga kommentarer: