2009-08-23

Församlingen "Nytt liv" i Minsk blir fråntagen sin egen byggnad
uppdaterad senast 2009 - 08 - 29 - se längst ned )

Häromdagen vände sig pastorn för församlingen ”Nytt liv” i Minsk i Vitryssland , Vatjeslav Goncharenko, i de troendes namn till den vitryska
allmänheten. I sin hänvändelse berättade pastorn ännu en gång om de rättsvidriga handlingar som de vitryska myndigheterna har tillgripit mot
församlingen ”Nytt liv”, han noterade, att den 21 augusti kl 10.00 på morgonen skulle en överenskommelse undertecknas om ett överlämnande av en församlingens byggnad med tillbehör till stadens myndigheter, efter detta började rättsvårdande organ att verka för att församlingen ska nödgas efterkomma ett domstols-beslut.
(enligt uppgifter publicerade på Invictory.org )
- -

- -
Församlingens jurist , Sergej Lukanin, sade:
” Den 13 augusti i år fick vi ett brev från domstolen i Minsk om en verkställighet. I brevet sades att från och med den dagen vidtager stadens myndigheter rättsliga åtgärder i förhållande till församlingen 'Nytt liv' , för att förmå den att lämna sin egen byggnad. För att övergiva byggnaden gavs en tidsfrist till den 20 augusti. Men den dagen gick vi inte frivilligt ifrån byggnaden eftersom vi anser det vara i strid mot lagen att vår byggnad på 1641 m² utan vår vetskap har blivit köpt till ett värde av 13.000 US dollar.
Enligt överenskommelsen om köp-försäljning var det just så mycket som stadens myndigheter erbjöd för denna byggnad med en möteslokal på tusen sittplatser. Församlingen vägrade att underteckna denna överenskommelse eftersom den iallafall hade undertecknats utan oss.