2009-08-23

Församlingen "Nytt liv" i Minsk blir fråntagen sin egen byggnad
uppdaterad senast 2009 - 08 - 29 - se längst ned )

Häromdagen vände sig pastorn för församlingen ”Nytt liv” i Minsk i Vitryssland , Vatjeslav Goncharenko, i de troendes namn till den vitryska
allmänheten. I sin hänvändelse berättade pastorn ännu en gång om de rättsvidriga handlingar som de vitryska myndigheterna har tillgripit mot
församlingen ”Nytt liv”, han noterade, att den 21 augusti kl 10.00 på morgonen skulle en överenskommelse undertecknas om ett överlämnande av en församlingens byggnad med tillbehör till stadens myndigheter, efter detta började rättsvårdande organ att verka för att församlingen ska nödgas efterkomma ett domstols-beslut.
(enligt uppgifter publicerade på Invictory.org )
- -

- -
Församlingens jurist , Sergej Lukanin, sade:
” Den 13 augusti i år fick vi ett brev från domstolen i Minsk om en verkställighet. I brevet sades att från och med den dagen vidtager stadens myndigheter rättsliga åtgärder i förhållande till församlingen 'Nytt liv' , för att förmå den att lämna sin egen byggnad. För att övergiva byggnaden gavs en tidsfrist till den 20 augusti. Men den dagen gick vi inte frivilligt ifrån byggnaden eftersom vi anser det vara i strid mot lagen att vår byggnad på 1641 m² utan vår vetskap har blivit köpt till ett värde av 13.000 US dollar.
Enligt överenskommelsen om köp-försäljning var det just så mycket som stadens myndigheter erbjöd för denna byggnad med en möteslokal på tusen sittplatser. Församlingen vägrade att underteckna denna överenskommelse eftersom den iallafall hade undertecknats utan oss.


Vi har å vår sida såsom hederliga medborgare av vårt land protesterat mot denna överenskommelse, och gått till Högsta Domstolen, vilken har sagt att 8 US dollar per m² är ett normalt pris. Det man kan anmärka är att det nu under den ekonomiska krisen inte går att få ner priset under 1000 US dollar för en kvadratmeter, och när överenskommelsen undertecknades låg priset på 2000 US dollar per m².
Därför är den summa som man har erbjudit oss bara skrattretande.
De har sagt att deras handlande sker enligt lagen, eftersom detta har fastställts av en 'kompetent' domstol. Igår skrev vi ett brev till vårt lands president, A.G. Lukasjenko, som hade undertecknats av 50 pastorer , och där står det att det på det hela taget råder en usel situation för troende i vårt land. Som jag ser det är dessa diskussioner inte en fråga om ekonomiskt förvaltarskap, utan trots allt en fråga av ideologisk karaktär, d.v.s. det handlar om förhållandet mellan staten och de evangeliska församlingarna. Denna situation gäller inte bara en församling av någon anledning, det är ett problem som i stort sett angår hela landet. ”
- - Vad ligger bakom dessa uppgifter? De vitryska myndigheterna verkar iallafall inte förneka sig - -
Enligt Invictory.org förbereds en web-konferens med Lukanin.
Ingen tidpunkt för den har dock ännu angivits.
XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uppdatering 2009 - 08 - 29 :
Web-konferensen har hållits. Frågor och svar finns återgivna här. Eftersom det finns ett förbud(!) att "använda" ( ry: "icpolzovanie") materialet i någon form, tänker jag inte "använda" det, utan bara återge den del därav som består i vad jag själv frågade och även fick svar på.
Min fråga var: " I en artikel som publicerades på 'Invictory" den 21 /8 sa du: ' Församlingen vägrade att underteckna denna överenskommelse eftersom den iallafall hade undertecknats utan oss." Hur är det möjligt? En överenskommelse ingås ju mellan två parter, i detta fall mellan församlingen och staden?"
Svar: " År 2006 så fick vi förslaget av staden Minsk ´s myndigheter att sälja vår byggnad på 1641 m2 för 13.300 dollar, det blir för ett pris på ungefär 8 dollar per m2. Då låg ett minimi-pris för fast egendom på 2000 dollar per m2. Vi accepterade inte detta, eftersom vi för det första inte planerade att sälja vår fastighet, och för det andra för att den föreslagna köpesumman var lägre än det som var löjligt. Efter att ha fått nej från oss gick myndigheterna till domstol och nödgade församlingen att gå in på ett avtal, och inifrån domstolen kom en överenskommelse om köp-försäljning av vår församlings byggnad, vilken var undertecknad av representanter för staden å ena sidan, och å andra sidan av tingsrättsdomaren i staden Minsk, Karamysjev. Se här , vilken 'laglig' procedur! Vi överklagade detta i alla möjliga instanser, men utan resultat. Och den 21 augusti i år tillkännagav myndigheterna om en början att nödga till uppfyllande av denna'överenskommelse'".Inga kommentarer: