2009-09-10

advokatens roll

- A Fedur - - Vad säger nu advokaten - Sunday Adelaja´s advokat - om alla de frågor som hör samman med saken mot finansbolaget "Kings Kapital" och med saken mot Sunday Adelaja, särskilt efter att de har fått en ny skjuts med anledning av Alexandr Bandurchenko´s framträdande , nyligen - Här några utdrag ur advokatens anförande,


: - - Allmänt: (A. Fedur sade vid några tillfällen "jag är ingen artist, jag är advokat". Men hans framträdande blev stundtals så bejublat och applåderat av församlings-medlemmarna som lyssnade, att det är frågan om han inte blev litet av en artist iallafall. Vid andra tillfällen var det tyst, och inga applåder hördes. Var det då advokatens ord var litet mindre "artistiska"? ) -

    Om huvudsaken: "... I själva verket, vad består problemet i? Det är ju det som har skett som är huvudsaken i denna situation, och det som har skett är följande: folk har kommit med sina pengar till det-och-det bolaget, d.v.s. de har satsat pengar, och de kan inte få tillbaka dessa pengar. Detta är huvudfrågan. Och vad är det nu man måste göra? Vilka är frågorna: ' Vart har dessa pengar tagiot vägen? Vilka har använt dessa pengar , eller hos vilka befinner de sig? Och vad behöver göras för att dessa pengar ska kunna återlämnas till dessa människor? ' Som jag ser det är alltsammans mycket enkelt. Det är denna enda uppgift som måste lösas, och det i första hand genom staten. om det nu är en stat...." - -    

  Om pastor Sundays förhållande till " dessa pengar": " Ni ska veta att när jag var på väg hit så tänkte jag på vad jag skulle säga, på hur jag skulle försöka förklara min ståndpunkt , min synvinkel. Och jag kom då att tänka på en jämförelse. Som jag ser det kan den vara välformulerad och återspegla sakens kärna. Det var som att använda en flanellograf ..allt blev mycket enkelt och lättförklarligt. Vi har att göra med något av detsamma som när en människa får låna pengar av någon enskild, av någon ur bekantskapskretsen , och så kommer dagen att betala tillbaka detta, men han betalar inga pengar, utan går istället till sin bekante långivare, och säger: ' Hör här! De pengar som jag fick som lån av dig, och som jag är skyldig att betala tillbaka, dem har jag givit åt min granne. Men min granne är hygglig, och det har visat sig att han , grannen, inte har använt dessa pengar till något särskilt. Så fråga nu alltså inte mig om något och be mig inte återlämna några pengar , utan gå till min granne , och ta upp frågan med honom'. -Vilken briljant logik, hörni! Och så drar man detta för oss genom alla media, och det på ett sådant sätt, att jag måste tro på det: ' Ja, ja..så kan jag förklara denna situation'. Men allt är egentligen ännu enklare, eftersom, låt säga, jag gav mina pengar då-och-då åt min granne, eller så använde jag själv inte pengarna till något särskilt - och pröva nu att kolla detta! Men det vi kan göra hos grannen, maximalt, det är att fråga. Men när det handlar om ett bolag, när det är en juridisk person och om det är en juridisk person, så måste en sådan verka i detta land efter den ukrainska lagstiftningen, och att kontrollera denna sak blir synnerligen enkelt. Vad behövs för att göra det? Det behövs två-tre minuter. Det krävs bara att kompetenta personer, att revisorerna går till kontoret och får tag i den som har ansvaret och begär att få titta i kassaboken, när och på vilket vis pengar har kommit in, och vad som sedan har skett med dessa pengar. Och detta var ju nu ingen jätte-metall-industri , eller någon gigantisk fabrik där omsättningen på pengar varje dygn är enorm. Det finns en summa för kassan, det som man kan lämna kvar där till nästa morgon , det placerar man ingen annanstans, och där finns några kopek , ja, eller 10 grieven, eller låt säga 100 grieven, men inte mer än vad man kan tillåta sig att lämna kvar. Alla de pengar som har kommit in till ett bolag, det är bolaget skyldigt att samma dag sätta in på banken, förutom det som ligger kvar i kassan. Alltså, som det bör gå till! Hursomhelst borde alla pengar som hade kommit in ha lagts i kassan, och de borde sedan ha satts in på banken. Eller kunde några pengar som hade lagts i kassan tagas därifrån och givas åt något ändamål? Ja, det kunde de. Men vad är det nu som sker? Det vi kan fundera vidare på. Låt säga, en juridisk person har fått pengar av en fysisk person , från personer som är medborgare , och det betyder att dessa pengar absolut måste bokföras i detta bolag. Och det finns två sätt som de disponeras på. Antingen så sätts de in i ett bank-konto, och på det viset så förvandlas de från privat egendom till icke-privat - eller så kan dessa pengar samma dag, tillsammans med andra penningmedel, givas ut i någon riktning , från kassan, och detta blir då bokfört. Men om pengarna ges till några enskilda ur kassan, så är alltsammans ändå mycket enkelt och lätt att kontrollera, därför kassa-utgifterna skrivs in , och det är då väl synligt hur mycket av, när, och till vilka dessa medel hade lämnats ut ifrån kassan.Allt är lika enkelt som 'Fader vår'. - Tag kvittona från kassa-utbetalningarna, och läs och se när det skedde, hur mycket pengar det var, och till vem det betalades ut ! Om penningmedlen har givits ut till några , till två personer, så är det inga problem. Ni kommer att ha dokument som styrker detta, och ni kan berätta sakligt om att då-och-då fick någon så-och-så mycket, intill sista kopeken. Därför vet varje förvaltare att om inte kopeken stämmer någonstans, så går det inte att visa på någon balans-räkning. Allt är verkligen oerhört enkelt. Se till att få tag i den kassa-ansvarige, läs och tala om vart pengarna har tagit vägen! Men det är inget intressant. Varför då? Jo, för att där finner ni inte Sunday!" - - -    

   Om pastor Sundays förhållande till företagets - "Kings Kapitals" - ledning: - -    

   fråga: - Vad hade pastor Sundays auktoritet för betydelse när det gällde att överlämna myndighet åt Kolesnikov och Golovanov, och finns någon procent av "Kings Kapital" - pengarna hos pastorn, eller finns någon procent av pengarna hos någon annan? Är allt bara lögn, som Bandurchenko och Safanov säger?    

   svar: "Om det finns någon procent hos pastorn? Nix. Om det så skulle finnas något - när redan alla dokument , alla handlingar i världen tusen gånger lämnats till polisen - om det skulle finnas något som ligger på några anonyma hemsidor, något som anonyma författare för länge sedan har lagt ut..... Svaret är iallafall kategoriskt: nej! - - Vilken betydelse hade pastorns auktoritet för överlämnandet av myndighet till Kolesnikov och Golovanov? Inte någon som helst. Han hade ingen auktoritet, och överlämnade ingen myndighet vare sig åt Kolesnikov eller åt Golovanov. Så förstår jag saken, och svaret är bokstavligt. Men jag tror att den som har skrivit den frågan säkert menade litet annorlunda, eftersom huvudtesen nu är sådan: dessa människor, de efternamn som är upptecknade här ( adv. visar upp papperet med frågan) , ja, det har påståtts att de ledde detta företag. Men det är inte sant av en enkel anledning. Om detta hade varit sant, så hade man ju redan för länge sedan visat det för mig, och sagt: Fedur, titta här, här är överenskommelsen, här är uppdraget som de fick. Eller någon annan handling eller överenskommelse , enligt vilken , inte myndighet ( att överlämna myndighet är omöjligt, för antingen finns sådan, eller så finns den inte) , men fullmakter att leda företaget överlämnades åt några andra. Det finns en ordning som är upprättad enligt lagen , det finns bestämda procedurer. - - Några sådana dokument existerar inte. Förutom det var det så, att dessa frågor reddes ut i samband med undersökningen, och bland andra så deltog även jag då! Därför var det det första som jag intresserade mig för, och jag frågade: det är bra, ni säger att Sunday gjorde något, men arbetade han då någonsin i detta bolag ens en enda sekund.. ens som dörrvakt, eller som något mellan dörrvakt och president? Svaret är klart och entydigt: nej,aldrig. Vad är då mer att säga om detta? - - Och när jag frågade, om där var några andra slags personer, det kanske var så att någonstans så, händelsevis , fick man tag i någon som skulle styra, som när någon rycker in som tillfällig chaufför? Nej! Man har berättat för oss att det var ett bolag som arbetade mycket produktivt, och jag fattar förstås inte hur ett sådant bolag kan vara framgångsrikt, om folk inte satsar sina pengar i det. Men deras tes är denna, att plötsligt kom några andra farbröder, som fattade ett beslut att styra, och som inte styrde som tidigare. Men ge mig då dokumenten som styrker att ni gav penningmedel åt dessa farbröder! Det finns heller inga. Ni förstår att ju mer cynisk och ohederlig en lögn är, desto lättare blir den accepterad. - - Ni behöver inte mig, ni är förståndiga, utbildade och livs-erfarna människor, ni kan själva läsa vad de skriver i handlingarna, och mycket blir klart för er, och ni behöver inte mig med mina fasoner ( "fasoner" en gissning - oklart vad "remarochkami" betyder - övers:s anm. ). Är då allt bara lögn som Bandurchenko och Safonov talar? Jag vet inte, men förmodar , att naturligtvis är det inte det. T.o.m. den värste lögnare talar ju någon gång sanning på något vis." -
Andra bloggar om:

Inga kommentarer: