2009-09-04

Putins "brev till polackerna" II(  Detta inlägg har lagts till i efterhand, men en del av denna post har tidigare legat ute på bloggen "Behemot" )


" Det är redan sju årtionden som skiljer oss från ett mörkt och tragiskt datum i civilisationens historia – den 1:a september år 1939. Det var första dagen till det mest ödeläggande och blodiga krig som har kommit att pröva Europa och hela mänskligheten."

- X - X - X -

Så inledde Vladimir Putin sitt ”brev till polackerna”, som har orsakat en hel del reaktioner, inte minst i själva Polen.
Några tidiga reaktioner på det visade på en viss skillnad i mottagandet mellan öst och väst . ”Putin söker lugna polacker som är i spänning p.g.a. det Andra världskriget. ”, står det i en engelskspråkig artikel.
I den slaviska språkvärlden fanns andra rubriker. Ett exempel: ”Kreml provocerar ånyo Warsawa”- här
Ett annat, något senare: ” Putins framträdande är en enda stor historisk manipulation..”- där

Lugnar Putin – eller provocerar han, eller rentav ljuger och manipulerar?

I den tidigare posten finns större delen av brevet , som publicerades på polska i Gazeta Wyborcza, i  oprofessionell översättning från ryska till svenska . Den ryska texten är hämtad från RF:s regerings webplats.

- X - X - X - En sammanfattning av Adam Michniks svar finns i en artikel på grani.ru - här nedan i svensk översättning:Gazeta Wyborcza publicerade den ryske premiär-ministerns, Vladimir Putins, artikel , för att polska läsare skulle få informationer om hans politiska uppfattningar i ”första hands ” - format. Detta sade chefredaktören för den polska publikationen, Adam Michnik. Men, trots den allmänt ”försonliga tonen” i artikeln, så förde Putin fram några tvivelaktiga analogier, anser Michnik.

Så, när det talades om Molotov-Robbentrop-pakten, påminde Putin om ”det sönderslitna” Tjeckoslovakien , i vars uppdelande polacker deltog. Men, påminner Michnik, den polska sidans handlande i Tjeckoslovakien, vilket i Polen anses vara ett historiskt misstag, kan inte på något vis jämföras med mass-deportationer och mass-avrättningar vilka ägde rum på det av sovjetiska trupper ockuperade polska territoriet.

”Och aldrig gjorde någon polsk politiker något nedrigt uttalande om, att ' den vanskapta Versaille-överenskommelsen har försvunnit från Europas karta', men just så uttalade sig Vacheslav Molotov år 1939 efter Polens delning ” - skriver Michnik.

Dessutom, fortsätter Michnik, påminde Putin om ” de ryska soldaternas tragiska öde, vilka togs som krigsfångar vid tiden för 1920 års krig ”. ”Om jag nu mindes av ren illvilja, så skulle jag ha påmint om hur , år 1941 - i sökandet efter 'symmetri' i de inbördes förolämpningarna - Josef Vissarionovich Stalin påminde general Vladislav Sikorski om polackernas intagande av Kreml i början av 1600-talet. Låt oss vara uppriktiga: hela sanningen om de sovjetiska krigsfångarnas öde måste komma i dagen. Men en sak är redan klar: inte en av dem blev avrättad med nackskott”, - skriver Michnik.

Men Vladimir Putin kan under tiden för sin vistelse i Polen komma att påminna polackerna om intagandet av Kreml. Som tidningen ”Kommersant” skriver på tisdagen, har en källa i regerings-apparaten uttalat sig om detta . ”Om de ska börja gräla, då kommer Vladimir Vladimirovich att finna svaret – efter polackernas önskan kan man påminna också om intagandet av Kreml”, - sade en samtalspartner till publikationen, då han kommenterade eventuella krav från den polska sidan till den ryske premiär-ministern om att be om ursäkt för Molotov-Ribbentrop-pakten och nedskjutandet av polska ofiicerare i Katyn.

Dagen innan, i den artikel som hade publicerats i Gazeta Wyborcza, kallade Putin Molotov-Ribbentrop-pakten för amoralisk och fördömde nedskjutningarna i Katyn. Men samma dag sade vice chefs-talesmannen för regerings-apparaten, Jurij Usjakov , att Moskva inte kommer att överlämna det hemligstämplade materialet om Katyn-saken till Polen. ”Allt som tänkas kan på detta plan är redan hemligstämplat, och för oss är det helt enkelt ologiskt att demonstrera några avsikter av denna anledning”, - sade han.

” Putins artikel har tagits emot mycket positivt i Polen. Men från Moskva fortsätter komma motsägelsefulla signaler, så att det som gäller nu är det som Putin har sagt senast i Gdansk””, - sade en medlem av den polska parlaments-kommitteén för internationella angelägenheter, Tadesj Ivinskij.

I Warsawa uttalas farhågor , att normala mellanhavanden mellan Ryssland och Polen kan störas av de historiska frågorna. ” I Polen har den i Ryssland påbörjade kampanjen mot historieförfalskning inte blivit beaktade utan häftiga reaktioner, i synnerhet de över TV-kanalen 'Rossija' sända programmen om att vårt land år 1939 utgjorde en av anstiftarna till det Andra världskriget. ”, - sade Tadesj Ivinskij. I början av augusti dök det i programmet ”Veckans Nyheter” upp ett tema som gick ut på att Warsawa år 1939 knuffade Tokyo in i ett anfall mot Sovjetunionen, och sedan visade VGTRK (statlig TV) en film ” Hemligheten med de hemliga protokollen” , där saken framställdes så att Polen och Tyskland underhandlade om att dela upp Ukraina.

I samband med att detta visades över rysk TV sade press-sekreteraren för den polska regeringen , att Warsawa väntar en officiell förklaring från Moskva. ” Polen har rätt till sitt historiska minne, och ingen ska beröva oss denna rätt”, - sade premiär-minister Donald Tusk. Många parlments-ledamöter krävde , att premiär-minister Putin under tiden för sitt besök ber om ursäkt för Molotov-Ribbentrop-pakten, och även för nedskjutandet av polska officerare i Katyn. Enligt uppgifter från en undersökning som genomförts av Gfk Polonia, så delar 76% av polackerna denna uppfattning.

Dessemellan sagt så blev det känt igår , att under tiden för sitt besök kommer Putin att bo i Grand Hotel i Sopot, där Hitlers högkvarter inrymdes under krigets första dagar. Enligt uppgifter från polska Wikipedija så inhystes Adolf Hitlers högkvarter mellan den 19 – 26 september 1939 i rum nummer 226 på hotellet. Just på detta hotell undertecknade Hitler dekretet om ”eutanasi” för psyk-patienter. Efter det bodde Hermann Göring på hotellet. Efter det Andra världskriget så har , bland kända namn, Fidel Castro och Charles de Gaulle bott i rum nr. 226.

Inga kommentarer: