2009-09-06

Ska hans vittnesmål fälla Adelaja?

För några dagar sedan frigavs A. Bandurchenko ( se bild ) ur nio månaders isoleringshäkte. Bandurchenko är en av de direkt ansvariga bakom finansbolaget "Kings Kapitals" transaktioner, och för vars skull den ledande pastorn för mångtaliga skaran "Guds Ambassad" i Kiev är misstänkt för "grovt bedrägeri" med andras penningmedel. Trots att det hängde på håret att han fick lämna sin post efter "fylle"-skandalen på flygplatsen i Frankfurt-am-Main i Tyskland, har alltså Ukrainas inrikesminister , Jurij Lutsenko, lyckats hålla sig kvar, närapå blivit rentvådd, och kunnat föra också denna sak ända dithän, att han har fått fram ett av sina starkaste kort i den fria offentlighetens ljus - kanske det starkaste - mot Sunday Adelaja. - - - - Vad var nu Bandurchenko "havande" med efter sin tid i isolering? Det kommer fram i en intervju gjord med honom häromdagen, och publicerad på två web-platser - här , och här. - - - -

Några citat: - " rubrik: Alexandr Bandurchenko: ' Pengarna från 'Kings kapital' finns hos Adelajas folk'.  

 Chefen för bolaget, Alexandr Bandurchenko, talade om vem som han ansåg vara skyldig och hur de stulna pengarna skulle återlämnas. han påstår att hela skulden för det orena spelet hade påtvingats honom av pastorn för 'Guds Ambassad' - Sunday Adelaja. - - - -  

   fråga: Hur kunde du bli frigiven mot att åläggas utreseförbud?      

  svar: Överhuvudtaget är frågan den: varför hamnade jag i isoleringshäkte? Jag gömde mig inte, och sade öppet att jag var redo att samarbeta med de rättsvårdande myndigheterna och det för klienternas bästa. Det krävdes alltså en undersökning på nio månader för att övertyga sig om uppriktigheten i mitt vittnesbörd. Under denna tid greps och arresterades de verkligt skyldiga, de som hade tillförskansat sig pengar från 'Kings kapital' - Golovanov och Kolesnikov.

       fråga: Varifrån togs dessa människor?        

  svar: 'KK:s' verksamhet påbörjades våren 2006. Grundare var jag och min partner Alexandr Safonov ( nu är han villkorligt frigiven - ) Våren 2007 bekantade församlingens pastor, Sunday Adelaja, som jag besökte, mig med Sergej Golovanov och Igor Kolesnikov, vilka presenterades som framträdande experter när det gällde finans - och mark- affärer. Trots att jag tvivlade på dessa människors tillförlitlighet, särskilt efter att jag fått veta om Golovanovs kriminella förflutna, så gav Adelaja uppdrag som hörde samman med dem. Pastorn sade att vi måste lita på dem vad det gällde att placera ut de penningmedel som bolaget 'KK' hade dragit in. Dessutom insisterade han på att just Golovanov skulle hålla i bolagets finanser, i annat fall så lovade han att satsa alla krafter ( genom att träda fram inför hela sin hjord med en uppmaning att bryta överenskommelsen med 'KK') på att göra bolaget bankrutt. Vid den tiden så översteg summan av bolagets aktier ( nästan dubbelt) summan av åtaganden, men likviditeten var inte stor. Det fanns inga fria pengar på bank-kontona, och om Adelaja hade handlat så, så hade det fått svåra följder för 'KK'. På det viset, från våren 2007, liksom tidigare, engagerade jag mig i att dra in pengar, och Golovanov svarade för att placera ut dem...... "

- - - - På detta vis går intervjuen vidare. jag tar med ytterligare tre korta frågor med korta svar: - - - -


" fråga: Förekom det någon agitation i Adelajas kyrka, för att de troende skulle satsa pengar på 'KK'? Du förde ju språket från plattformen hos 'Ambassaden'...? -        

   svar: En gång trädde jag fram för att göra reklam, det var vid en gudstjänst hösten 2006. Efter det gjorde pastorn ganska ofta reklam för bolaget i kyrkan, det var säkert så, att han hoppades på, att eftersom sådana stora experter ( Golovanov och Kolesnikov) engagerade sig i finanserna, så fanns det ingen anledning att göra sig onödiga bekymmer. -        

  fråga: Hur ställer du dig till Adelajas uttalande, att han inte har någon del i 'KK'?

                svar: Det som han säger om sin icke-delaktighet är inte sant. Det var ju i hans 'finansisters' (Golovanov och Kolesnikov) händer som 'Guds Ambassad´s' omsättning befann sig, och nu är han rädd för att det ska höras något om detta faktum. Jag vet inte vad det var som hindrade Adelaja att direkt göra ett erkännande om att han blev bedragen av sina egna finansister ( i en närmare krets gjorde han det, men att göra det öppet är han rädd för ännu) . -      

   fråga: Adelaja vet alltså var delägarnas pengar finns? -     

   svar: Pengarna överlämnades åt Golovanov och Kolesnikov och finns hos dem, och Sunday Adelaja påstod inte sällan inför många vittnen, att han pesonligen kontrollerade pengarnas tillväxt-process. ..."

- - - - XXX XXXX Saken verkar vara kristallklar. Men är den riktigt det? Adelaja brukar inte vara sen att bemöta sådana här saker på "Guds Ambassads" hemsida. Men den här gången dröjer han. D.v.s. han kommenterade direkt att Bandurchenko hade frigivits, när det kom en nyhetsmotis om den saken. I samband med den nyheten gjorde Lutsenko ett uttalande, som skvallrar om en betänklig avsiktlighet i händelsen. Han sade nämligen detta: " Herr Bandurchenko har lämnat mycket viktiga vittnesbörd, och nu har polisen inga skäl att tvivla på hans redobogenhet att samarbeta framöver. Om det uppstår någon tveksamhet om den saken så skickar vi igen en begäran om att få hålla honom arresterad". - - - - - - Varför ska en sådan försäkran behövas? Om rätten har börjat visa sig på helt rättsliga grunder, varför ska sådana hotfulla tongångar då behöva tillgripas? - -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppdatering 2009 - 09 - 13/ - blogred. hoppas få tid att också ge några glimtar från den ) - På "Guds Ambassads" websida har ett video-upptaget framträdande av advokat Andrej Fedur lagts ut. Språket är ryska och videon finns - här. P.S: Efter att ha lyssnat igenom videon med advokatens anförande har jag gjort några iakttagelser. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- -- --

-


Andra bloggar om:

Inga kommentarer: