2009-09-15

Vad behövde kyrkan hjälp med?


Tredje gången efter "skilsmässan" mellan stat och kyrka i samband med millennie-skiftet, ska det hållas kyrkoval. Och det flammar upp en viss debatt . På olika vis, och av olika skäl, vinklas kyrkovalet. Se: DN, E-kuriren, Dalarnas Tidningar, Corren, Dagen. - - Debatten handlar bland annat om "kyrkans politisering", om kyrkan som politisk maktfaktor, eller ej.
Strax efter millennie-skiftet gavs ut en liten bok om "Kyrkan och friheten" , skriven av Maciej Zaremba, som också ägnar sig en hel del åt de frågorna.
- - -

( - intressant bok  ) 


 - -


Så här formulerar han en av dem , om det på politisk väg utsedda kyrkorådets makt, under rubriken "Kyrkorådet tolkar Skriften" : " Hur blir det i den fria kyrkan när kyrkoherden får detta kyrkoråd som ensam arbetsgivare?"
- - - - - - Om händelser i Malmö´s kyrkliga samfällighet under den senaste tiden ska kunna anlitas som upplysande exempel, så lär "kyrkoherden" klara sig ganska bra. Iallafall när han får hjälp av tretton andra kyrkoherdar. Läs om saken i hela serier av artiklar i Sydsvenskan. 1,2,3,4,5,6,7,8 m.fl. På ett nästan litet harmset vis upprepas , och utvecklas, det hur "kyrkans högsta tjänsteman - kyrkans högsta tjänsteman - kyrkans högsta tjänsteman...", d.v.s. kanslichefen på kyrkans kansli - Erna Green Allison - mot all förmodan fick stryka på foten och vika sig för fjorton kyrkoherdars kritik, och lämna sina uppdrag. -


. f.d. kanslichefen på väg till arbetsförmedlingen - (bild från Sydsvenskan) - 


- Vad behöver kyrkan egentligen hjälp med när det råder ett sådant uppenbart prästvälde?

Inga kommentarer: