2009-10-29

Styggelsens parametrar

Den 22:a Oktober beslutade det kyrkomöte som var församlat i Uppsala att införa samkönade vigslar i kyrkan, mot bakgrund av den könsneutrala äktenskaps-lagstiftning som riksdagen röstade in redan i våras.
Ytterligare ett steg har tagits på den långa och delvis slingrande väg som anträddes då riksdagen i början av sjuttiotalet gjorde ett yttrande om homosexuell samlevnad som “fullt acceptabel..”

en profetisk demonstration?Men är det inte en profetisk demonstration - liksom när Jeremia krossade lerkrukan (Jer 19), eller som när Hesekiel gick i landsflykt mitt på ljusa dagen ( Hes 12:3 ) - som prästen Dag Sandahl har utfört? En händelse som tidningen Dagen ger offentlighet åt . Jesu ord i Uppenbarelseboken 2:5 framstår liksom i tydlig inramning: " Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. " Ett aktuellt ord för Sveriges kyrka och kristenfolk?

2009-10-17

utlovade aktioner har börjat

De utlovade aktionerna som blivit omnämnda i ett tidigare inlägg, har påbörjats. I en öppen skrivelse som ställts till Ukrainas president, Viktor Jusjtjenko, premiärminister Julia Timosjenko, riksåklagare A.I. Medvedko, Kievs chefsåklagare E Blazchivskoj , inrikesminister Jurij Lutsenko , parlamentets (radans) kommitet för rättsliga frågor