2009-10-29

en profetisk demonstration?Men är det inte en profetisk demonstration - liksom när Jeremia krossade lerkrukan (Jer 19), eller som när Hesekiel gick i landsflykt mitt på ljusa dagen ( Hes 12:3 ) - som prästen Dag Sandahl har utfört? En händelse som tidningen Dagen ger offentlighet åt . Jesu ord i Uppenbarelseboken 2:5 framstår liksom i tydlig inramning: " Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. " Ett aktuellt ord för Sveriges kyrka och kristenfolk?

Inga kommentarer: