2009-10-29

Styggelsens parametrar

Den 22:a Oktober beslutade det kyrkomöte som var församlat i Uppsala att införa samkönade vigslar i kyrkan, mot bakgrund av den könsneutrala äktenskaps-lagstiftning som riksdagen röstade in redan i våras.
Ytterligare ett steg har tagits på den långa och delvis slingrande väg som anträddes då riksdagen i början av sjuttiotalet gjorde ett yttrande om homosexuell samlevnad som “fullt acceptabel..”

Tidigt började också dessa från början helt världsliga krafter att röra sig in i kyrkliga sammanhang, med avsikt att göra sig gällande som en faktor att räkna med för det allmänna, och kyrkliga, bästa.
Viktiga senare årtal för den rörelse som numera ofta kallas för “HBT” är alltså 1979, 1987, 1989 ( då partnerskapet infördes i Danmark) , 1994, 1999, 2003 -
Hösten 2005 accepterade det kyrkomöte som då hölls en välsignelseakt i kyrkan för dem som hade ingått registrerat partnerskap.
Med alla dessa datum, och fler ändå, har följt en stundtals massiv media-bevakning med otaliga glatt poserandes, pussandes homosexuella par.
Och vem kan räkna alla de gånger som det har utropats i rubriker och undertexter: “Nu – äntligen - får de gifta sig!”?
. .


Rubrik till artikel i Aftonbladet 1994 - "Gifta sig" hette det.
 
Något med detta känns inte längre riktigt så övertygande.
När denna rörelse på det viset tar sig in i kyrka och frikyrka kan det för en bibelläsande, troende kristen uppfattas som stötande, och alarmerande.

Och är det egentligen så underligt?

För den som allvarligt begrundar Jesu egna varningsord inför kommande tider, kan det ibland framstå som det antikristliga väsendets förskräckliga konturer, ett slags styggelsens parametrar.
Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar:
människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.
Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde,
men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,
alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.”
                                                                                                                              Luk 17: 26 – 30

På Lots tid tog män sig alltså inte hustrur i någon särskilt betydande omfattning. 

När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --
då må de som äro i Judeen fly bort till bergen,
och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus,
och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel.” Matt 24: 15 - 18
- -
Utanför lägret - Maranata!

x DN, SvD, GP
 

Inga kommentarer: