2009-10-17

utlovade aktioner har börjat

De utlovade aktionerna som blivit omnämnda i ett tidigare inlägg, har påbörjats. I en öppen skrivelse som ställts till Ukrainas president, Viktor Jusjtjenko, premiärminister Julia Timosjenko, riksåklagare A.I. Medvedko, Kievs chefsåklagare E Blazchivskoj , inrikesminister Jurij Lutsenko , parlamentets (radans) kommitet för rättsliga frågor
, o.s.v. framförs bl.a. följande klagomål: "Vi kräver ett stopp för förföljelsen mot pastor Sunday Adelaja och att Ukrainas inrikesministerium åläggs att iakttaga de mänskliga fri - och rättigheterna, vilka erkänns såsom de högsta värdena i ett demokratiskt samhälle , och även att det genomförs en förutsättningslös, objektiv granskning av brottmålsärende 10- 16884, vilket väcktes mot pastor Sunday Adelaja. Under loppet av nio månader har Ukrainas inrikesministerium inte kunnat komma med ett enda bevis till att styrka sina beskyllningar, det utövas påtryckningar på vittnen, och saken överlämnas inte åt en domstol. Denna sak måste avslutas inom den närmaste tiden!" Annars, skriver man, är tiotusentals människor redo att träda upp till försvar för Adelaja, och protestera utanför de statliga organens byggnader, samt att sammanställa skrivelser till det internationella samfundet. - - - - - Premiärminister Julia Timosjenko på officiell visit i Vatikanen igår , den 16:e oktober. - Är hon hågad att försvara Adelaja? ( bild från unian.net )


- - - - x - - - - - x - - - - - x 


 I onsdags demonstrerade 500 troende från "Guds Ambassad" utanför det ukrainska inrikesministeriets byggnad i Kiev. Enligt uppgift så uttalade sig Lutsenko - inrikesministern - strax efteråt i en presskonferens, angående några aktuella frågor, och sade då att det bara var en tidsfråga innan Adelaja blir arresterad. - - - - - -Inga kommentarer: