2009-11-06

Antikrists majestät?


" Men trots att det är ytterst ovanligt att ingen anglikansk biskop finns närvarande, och trots att de tydligt angivit orsak - en av biskoparna lever i ett samkönat förhållande - ska det inte ses som en markering, enligt ärkebiskop Anders Wejryd." - se artikel i tidningen Dagen. - .


 


- Vem talar så - om inte antikrists hala majestät - och ord " Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall ..... " - Dan 11: 32