2009-12-09

Är klimathotet människors hot - eller Guds?


( Detta skrev jag för ett par år sedan, i samband med att G8 - länderna hade enats någotsånär i sin uppfattning om frågorna kring klimathotet ) :
Klimathotet - varifrån kommer det? Vilka riktar det sig mot, och vilka är de som bemöter det?
Och hur bemöts det?
Det är ett faktum att världens åtta största industriländer hade enats om en formulering som gick ut på att det är människan som hotar sin egen existens på jorden, genom den s.k. växtgaseffekten. Där hade de en otalig mängd experter på sin sida. FN:s expertpanel m.fl.
Hotet kommer alltså från människan.