2009-12-09

Är klimathotet människors hot - eller Guds?


( Detta skrev jag för ett par år sedan, i samband med att G8 - länderna hade enats någotsånär i sin uppfattning om frågorna kring klimathotet ) :
Klimathotet - varifrån kommer det? Vilka riktar det sig mot, och vilka är de som bemöter det?
Och hur bemöts det?
Det är ett faktum att världens åtta största industriländer hade enats om en formulering som gick ut på att det är människan som hotar sin egen existens på jorden, genom den s.k. växtgaseffekten. Där hade de en otalig mängd experter på sin sida. FN:s expertpanel m.fl.
Hotet kommer alltså från människan.

 
I Bibeln står det att människor kan hota. Men det står också att Gud kan hota.
Men om man försöker analysera en såpass världsomfattande storhet som klimatet, som nu uppträder hotfullt. Och om man kommer fram till att det är människan som hotar, genom klimatet, eller genom att påverka klimatet...?Någonstans lämnar denna föreställning eventuellt utrymme för mästrande.
" De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten,så underbara verk i Hams land, så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Då hotade han att förgöra dem... De knorrade i sina tält och lyssnade icke till HERRENS röst. Då lyfte han upp sin hand mot dem och svor att slå ned dem i öknen, att slå ned deras barn ibland hedningarna och förströ dem i länderna. " - Ps. 106: 21 - 23a +25 - 27
" Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, " - Apg. 4:29
Är klimathotet människors hot, eller Guds?
Under alla omständigheter ser det ut att vara det riktigaste att "frukta Gud och hålla hans bud" - Pred. 12:13 Att be till Gud som de bad i Apostlagärningarnas fjärde kapitel.
Men vart leder denna utropade konsensus inom G8? Klimatfrågan tenderar att neutralisera alla andra frågor. Den skarpa konflikten mellan västmakterna och Ryssland verkade för tillfället ha avtagit något, och det kunde kanske i och för sig vara bra.
Men jag kan inte låta bli att iallafall begrunda en och annan kritisk röst som har hörts från t.ex. Tjeckien, som någon gjorde mig uppmärksam på. Där man har haft svåra erfarenheter av diktatur under bakomliggande årtionden, och en särskild uppövad känslighet för tendenser i totalitaristisk riktning. Miljörörelsen och dess ideologi, på engelska klassad som "environmentalism", skulle eventuellt kunna vara bärare av totalitaristiska krav på människor, som känns besläktade med de krav som en gång Sovjetmakten ställde.
Klimathotet - är det människors hot, eller Guds?
Och blir det rentav aktuellt att göra ett val, likt det som David fick göra, när han vid ett tillfälle förklarade: " David svarade Gad: 'Jag är i stor vånda. Men låt oss då falla i HERRENS hand, ty hans barmhärtighet är stor; i människohand vill jag icke falla.' "
Räddning, undsättning, frälsning finns framför allt i Guds hand! Är Jesu vittnen redo att förkunna detta budskap med aktuell tillämpning? Det verkar inte vara alldeles omöjligt att sluta sig till, vid ett genomläsande av t.ex. Kolosserbrevet i Nya Testamentet, att situationen i världen för närvarande, det må handla om stora eller små sammanhang, i hög grad angår församlingens Herre, Jesus Kristus.
Amen – kom Herre Jesus!
- - -
OBS! Världen Idags reporter höll på att inte bli insläppt på cop 15 i Köpenhamn.
Vilka hotar yttrandefriheten - Gud eller människor?
Dagen
Andra bloggar om: ,

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Regeringen visar INGEN SOM HELST god vilja. Den BARA sätter hälarna i marken och stretar emot allt den någon sin kan. Fy tusan för "det nya arbetarpartiet"!

Samtidigt: det här är ju ingalunda några nya eller oväntade saker. Hög tid att oppositionspartierna börjar skärskåda Alliansens medlöpare inom sina egna led - de s k "förnyarna". Vad har egentligen dessa gjort och sagt i det fördolda under två¨år...!?

Sedan skall ingen vara dömd utan återvändo. Om socialministern visar ett senkommet socialt engagemang, så skall detta välkomnas.

Ändringen måste skjuta upp - men så lägg då den MOTIONEN snarast! Det duger inte med bara uttalanden och uppjagat prat. Man måste komma till skott också. Annars har man ingen trovärdighet.

STOPPA TERRORN NU!

- Peter Ingestad, Solna