2010-12-31

"King James" 400 år - tid för omvändelse?


   I morgon (1/1 ) börjar jubelåret för King James Bibel eller Kung Jakobs Bibel , som det blir på svenska.
  "Independent" har en artikel på sin web-sida om detta idag. Ett stycke i den artikeln har händelsevis fått formen av en hel liten omvändelse-predikan för samtiden:
- - - - 
"Today it is a commonplace to note that the words and rhythms of the KJB and its source translations shape the speech of countless millions who never open a bible or enter a church. 


2010-12-30

"rättvisan" : fängelse på fängelse för Chodorkovskij och Lebedev

  Somliga väntade på rättvisan. Är det nu den har kommit?
  Ytterligare sex år i arbetsläger för Jukos-grundarna Chodorkovskij och Lebedev.

 Här läser domaren - Danilkin -  upp straffet:
 

 

- -
Det var en litet ödesdiger rubrik till denna artikel i Gazeta.ru, som handlar om Chodorkovskij och dagens uppläsning i rättssalen: "Выйдет в октябре 17-го" - det betyder: "Han kommer ut i oktober 2017 " -
  100 år efter ryska revolutionen med andra ord.
- -
Chodorkovskij's och Lebedevs hemsida - på ryska - - på engelska


Andra bloggar om: , ,

2010-12-29

Ukrainas f.d. inrikesminister, Jurij Lutsenko, har blivit arresterad

Varför sitter han nu bakom galler?
Kan man undra.
- - 
Jurij Lutsenko

  Var det inte just Lutsenko som för inte så länge sedan   engagerade sig personligen, i egenskap av att vara Ukrainas inrikesminister, för att så snart som möjligt dra en och annan inför rätta? ( Jo, jag tycker att jag har sett honom förut )


   En allt strängare, diktatorisk stil tycks göra sig gällande sedan Viktor Janukovich tillträdde som ny president  i början av året. För närvarande pågår iallafall en räfst mot politiska motståndare, vilka tidigare har suttit i regerings-ställning. Tidigare premiärministern Julia Timoschenko är av allt att döma hotad, och  häromdagen arresterades alltså den här mannen , den tidigare inrikesministern - Jurij Lutsenko. 

   Det är -  enligt vissa uppgifter i ryskspråkig ukrainsk press - p.g.a. att han vägrat bekanta sig med ett utredningsmaterial där han påstås ha missbrukat sin ställning, som han har blivit arresterad. I sammanhanget rapporteras det och skrivs i media på ett vis som tangerar ett helt grenverk i det post-sovjetiska Ukrainas historia,  av korruption och storskaliga brott. Georgij Gongadze har förts på tal. Vet Lutsenko något om den saken?
  Har Lutsenko arresterats för att stå till svars för den förre presidentens, Viktor Jusjtjenkos, närapå förstörda ansikte?

  Lutsenko lär komma att få sitta en bra bit in på det nya året.
   Det har talats om två månader. 


Brittiska BBC har skrivit. Och norska VG

.

2010-12-28

namnkunniga ryssar citerar BibelnI samband med aktuella händelser den senaste tiden har iallafall två framträdande , ryska personligheter inte dragit sig för att citera eller åberopa några  intressanta bibelställen.

Dels en ekonomisk rådgivare till president Medvedevs, Igor Jurgens, som blev intervjuad för tidningen "Kommersant" någon dag innan domen mot oljemagnaten Michail Chodorkovskij och hans kollega Platon Lebedev började att läsas upp. (En uppläsning som  ska fortsätta fram över nyåret.) 


2010-12-27

revolutionär stämning


"Byt ut Putin mot Chodorkovskij!" - det är vad som står på detta flygblad som delats ut av aktivister i Jekaterinburg, enligt vad radio Eko Moskva meddelat nu på morgonen (Lenta.ru.)

-"Som en deltagare i aktionen, Stepan Rudakov, sade till radion, så hade rörelsens aktivister bokstavligt  tagit fasta på Putins för inte så länge sedan uttalade uppfattning att 'en tjuv borde sitta i fängelse'. Som en följd av detta syntes natten mellan 26 och 27:e december ett 80-tal stencilerade porträtt föreställande Chodorkovskij och Putin  på väggarna i Jekaterinburg, med överskriften 'Byt ut Putin mot Chodorkovskij!'. På det viset uttryckte deltagarna i aktionen sin uppfattning i frågan om vem som egentligen borde sitta bakom galler". 


Idag ska domen i den andra fasen av målet mot Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev att läsas upp.
  Och, enligt vad Gazeta.ru skriver, kommer domen inte att skjutas upp denna gång.2010-12-26

generaliserande expert-utlåtande om slaviska broderfolk?  I samband med att det under Ukrainas nuvarande president Janukovich har dragit igång en kampanj mot oppositionella som tidigare har varit i regeringsställning, och den tidigare premiärministern Julia Timoschenko också har lagsökts, har representanter för såväl EU-kommissionen  som Nato uttryckt att de är angelägna när det gäller händelse-utvecklingen i Ukraina, och följer den uppmärksamt.
- - 
Press-konferens med Julia Timosjenko


    Julia Timoschenko har omväxlande omskrivits som misstänkt och som direkt skyldig till förskingring av de medel som tillställdes landet inom ramen för Kyoto-protokollet, under den tid då hon satt i makt-ställning.  Hon har under de senaste två veckorna kallats till förhör hos riks-åklagaren var och varannan dag. 2010-12-22

Kristus på webben Såsom de fyra evangelierna vittnar, så strider Jesus mot fientliga, teologiska  härar, mot fiender i mängd. De kallas ofta för "skriftlärda och farise'er".  Också David, Messias-vittnet tusen år före honom i historien, skaldar: "HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig." - Ps. 3:2

  När Johannes, Jesu lärjunge, skildrar hur Herren Jesus liksom ger en samlande benämning av sina fiender, så skriver han "världen". Aldrig förekommer ordet "världen" i negativ mening så många gånger (57 ggr inalles - den som vill kan ju själv kolla hur många gånger och i vilken mening) som i Johannes-evangeliet, i jämförelse med de andra evangelierna.
- -

  Jesus och världen. Världen och Jesus Kristus.
   I konflikt.
  I beroende.
  Strid, strid, strid...

  Ja, varför skulle svärdet - Andens svärd - någonsin vila?      - Jes. 34:5

( Bilden: Kan man tänka sig Kristus som digital  "korsspindel"? )

   Tragiken i världens förhållande till Kristus kommer till dramatiskt uttryck i första kapitlet i Johannes evangelium, i den tionde versen: "I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.

- - 
För det första så sam-existerar han med världen.
För det andra är världen så djupt beroende av honom, att det står att den har blivit till genom honom.
  För det tredje vill världen inte veta av honom, genom vilken hon har blivit till. 
-

2010-12-15

i väntan på rättvisan   Olika ryska, web-baserade media reagerar idag på att domen i den andra fasen av saken mot f.d. "Jukos"-ansvariga Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev sköts upp till den 27:e denna månad. 


  Bland andra  Grani.ru skriver att utanför rättegångs-salen hade ett tusentals personer samlats för att genomföra en aktion "i väntan på rättvisan". De bildade en tyst kedja och delade ut ett häfte. 
(bild från Grani.ru) 


  Ur artikeln:   " Bland de som uppmanade till deltagande i aktionen kan nämnas journalisten Leonid Parfenov, poeten Igor Irtenev och författaren Viktor Schenderovich . ' Jag upprepar alltid att det inte är nödvändigt att vara partisk för  Michail Chodorkovskij eller Platon Lebedev  för att förstå att denna sak är historisk. Den bestämmer väldigt mycket, för att inte säga hela den samhälleliga och politiska situationen i landet. Och man behöver inte vara partisk för dem för att  bege sig ut till aktionen den 15:e december kl. 10.00 vid Khamovnicheskij-domstolen, därför att rättsväsendet, en oberoende domstol, opererar endast utifrån lagen, och det är inte bara vad de åtalade utan vad vi alla behöver', sade Parfenov i ett uttalande ".  
Expressen, DN, Metro, Hbl

2010-12-13

engelskspråkiga "The Hindu": "Svenskar chockade efter den första terror-attacken på tre decennier"


-
Utdrag i översättning: "Svenskarna, med en tradition att välkomna immigranter och en transparent kultur, började att ifrågasätta det berättigade i sin egen självbild såsom en trygg nation efter mordet på dess statsminister Olof Palme 1986. Det bruala nedhuggandet av utrikesminister Anna Lindh 2003 blev en uppmaning till uppvaknande för många.

  Men det har inte skett några större terrordåd. 

' Vi hade ett terror-angrepp år 1970 av Röda Arme'-fraktionen från Tyskland, men om detta är en självmordsbombare så är det första gången i Sverige', sade säkerhetspolisens språkrör Anders Thornberg till Associated Press. "    

- skriver "The Hindu", representant för vise från Östern.   DN, SvDGP,
- Aftonbladet
                                     


Andra bloggar om:

2010-12-11

Cancun - är världen överens?


  Det verkar inte bättre. 

     SR - DNSvD  - BBC -Le MondeBBC (Ryska)
   
- - - - - - - -  

 Och trots allt inte överens med sin Skapare? Den,  som sedan länge är överens med sig själv, när det gäller världens klimat:

"Och Noa byggde ett altare åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret.
    När HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: 'Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag skall härefter icke mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort.
    Så länge jorden består, skola härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.' "
              
                                                                 1 Mos. 8:20 - 22 

  Så länge jorden består...
- Aftonbladet

 

2010-12-10

ryska talesätt på nätet   I de världsvida protesterna mot att Wikileaks särbehandlas, hörs också den ryske premiär-ministern, Vladimir Putin. 
    Han har ifrågasatt den demokrati som låter sätta sådana som Julian Assange i fängelse, och har därtill, enligt lenta.ru, påmint om ett ryskt, "lantligt talesätt": "Vem's  kossa som än råmar, så borde eran kossa vara tyst". Detta sagt som en replik till de västliga ledare som har kritiserat Ryssland för sådana saker som de nu, enligt honom, själva gör sig skyldiga till.

 Och detta sägs medan det återstår några få dagar tills dess att domstolen i Moskva ska avkunna domen (15/12)  i "den andra Chodorkovskij-saken". 
    Enligt Radio Svoboda har en grundlig, professionell genomgång av turerna i detta mål avslöjat sådana motsägelser i stats-åklagarens åtal mot Michail Chodorkovskij, att det tydligen har gått att påminna om ett annat ryskt talesätt, från kommunist-tiden:
"En verklig kommunist ser till att partiet får sin del av allt, också av mutpengar"  

Vilkens kossa råmar?

  
DN, e-kuriren, SvD , Aftonbladet


Andra bloggar om: , , ,

2010-12-07

Är riktige Tintin död?

Enligt vad SvD och Independent skriver, är det så.
- -

  Men det här är väl en riktig Tintin:
-  - -
  Eller är Wikileaks frontfigur, Julian Assange, farligare än så?

    Intressanta synpunkter hörs idag från Wilhelm Agrell i DN - :
-"Det finns skäl att understryka att Wikileaks-materialet på flera sätt är problematiskt. Det föreligger således ännu inte i sin helhet utan kommer än så länge stötvis i mediala portionsförpackningar.."             
     
- och från årets nobelpristagare i litteratur, i SvD 
" Vad tycker du om Wikileaks?
– Min åsikt är dubbel. Å ena sidan är det formidabelt med transparensen, att allt kommer ut i ljuset. Det är bra att de lögner och intriger som alltid finns i politiken och makten kommer ut. Å andra sidan, om allt kommer ut i ljuset försvinner all form av konfidentialitet i politiken. Jag förstår inte hur en stat ska kunna fungera utan att en del saker kan hållas hemliga. Det underminerar staten och lagen och gör att själva essensen i demokratin är i fara."
- -
Andra bloggar om:

2010-12-03

Wikileaks och Conan Doyle

Sherlock Holmes in "The Man with the Twis...Image via Wikipedia
    
(Bilden: Kan Sherlock Holmes indirekt bidra med någon förståelse av fenomenet  Wikileaks?  Se längre ner i inlägget!)

Vilka kan sätta sig ned och gå igenom över 250.000 hemligstämplade - eller därmed närbesläktade  - amerikanska, dipomatiska handlingar, och göra en samlad bedömning av vad de innehåller, vilka risker som ett offentliggörande innebär, o.s.v?
  Likt en kvarnsten hamnar denna väldiga börda av sekretess-belagda informationer om vad som sagts och skrivits på människor, och den är förmodligen tyngre och mer kännbar ju större ansvar någon eller några har i de politiska eller militära kretsarna. Och vilka kan fatta de riktiga besluten när det gäller denna sak på olika media-redaktioner?2010-11-30

Koranen

Efter att under några dagar i följd ha läst igenom 25 av Koranens 114 suror ganska noga, i flera olika översättningar och på fyra olika europeiska språk, kastade jag ner dessa rader, mer eller mindre spontant:
Även i Bibeln finns klara besked om att göra bilder av Gud. Enligt Mose lag är det förbjudet:Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.
                                                                                                   2 Mos. 20:4 - 6


Om det handlar om bilden av Gud, så var det den man inte skulle göra sig.
När jag läser Koranen så finner jag att Koranen hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar saker och ting om Gud, som jag är benägen att hålla med om. Men minst lika mycket hävdar, utropar, proklamerar och förkunnar Koranen det som jag inte på några villkor kan instämma i.

2010-11-26

farhågor för facebook

  Under den senaste veckan har jag sett åtminstone två artiklar i media som uttrycker allvarliga farhågor för vart sociala media som facebook leder. Det talas rentav om att att bli en “digital slav” – E 24, eller om att “bli förkrympt” - DN .

     För c:a tio år sedan, då jag redan var en aktiv brukare av internet, och hade gjort några erfarenheter på den globala arena som nätet erbjuder, uppsnappade jag olika omdömen. Det var både entusiastiska och reserverade som reagerade på vad som utgör bakgrunden till “Facebook” m.fl.  

    I ett radioprogram - ett reportage från ett stort tyskt media-företag - hade man tydligen smakat sötman av “den ultimata valfrihetens paradis”.
       Men författaren Jonathan Franze’n suckade över “en kommersialiserad, medicinerad, totalitär modernitet”.
    Och den ukrainske politikern Alexandr Tjutjinev anade ”en socialt adopterad totalitarism”
- -
  Enligt “TechCrunch.com” har Facebook i dagarna fått klartecken att på vissa villkor varumärksskydda själva ordet “face”.  
Är det verkligen ett totalitärt bygge som skymtar i cyberrymden?

Bloggar 1

Se även Sydsvenskan, Resume’Andra bloggar om: ,

2010-11-25

Är yttrandefriheten tråkig?Intresset för yttrandefriheten hos delar av såväl maktens folk som  bland opinionsbildare lämnar nog en hel del  övrigt att önska.

Jag tänker på några saker, men särskilt en. 
  Under 2000-årens första decennium har människor i vårt land sett ett ganska kontroversiellt exempel på vad kampen omkring rätten till yttrandefrihet innebär. Det är målet mot Åke Green, en pingstpastor från Öland vars predikan om homosexualitet kom att tilldra sig internationell uppmärksamhet.
Målet gick genom samtliga tre rätts-instanser från tingsrätt till HD under 2004 – 2005. Och i dagarna för fem år sedan kom en friande dom i HD

2010-11-19

Gudom i tält

Stefan Ketriel Blads besök, och debatten som hölls i korskyrkan i Uppsala i söndags kväll ( video-upptagning av samtalet finns här ) har iallfall förorsakat att många vill komma underfund med budskapet om Jesus. Handlar inte detta om samtal om det mest väsentliga? Något som en insändare i Dagen anser saknas.
Blad har kastat fram ett antal frågor i form av en kommentar till debatter som förs vidare på både Aletheia- bloggen och Haggaj's blogg. Jag avser att behandla de flesta av de frågorna här nedan:

Vilka var de turer som stegen, orden och tankarna tog för att man så småningom skulle höra de kristna tala om “Christos Pantokrator”, d.v.s. Kristus den Allsmäktige, Kristus som Gud?
- -
christos pantokrator (Bilden: Christos Pantokrator – blev han p.g.a. prästernas predikningar under de första århundradenas gång alldeles för tung och sträng i människornas ögon, och fjärmade sig så alldeles från det tjänarideal han ursprungligen kom för att upprätta, att själva medlar-rollen fördunklades? Nya medlare krävdes: sådana som helgonen och Maria ..)
- -

2010-11-16

Gert Gelotte och Job


  På GP:s ledarsida blir Gert Gelotte närapå lyrisk i sin artikel om "..de som byggde landet
  
Jag kommer att tänka på ett ställe i Jobs bok:"Jag vill kungöra dig något, så hör nu mig; det som jag har skådat vill jag förtälja, vad visa män hava gjort kunnigt, lagt fram såsom ett arv ifrån sina fäder, ifrån dem som allena fingo landet till gåva.." - Job. 15: 17 - 19 

  Mina tankar går till de första, de som kom när inga andra var i landet . Men både Gelotte och Job glömmer att nämna om de homosexuella. HBT-folket som det heter numera. 
De var ju också med. Annars skulle väl inte Sveriges lagstiftning ha skrivits om till att omfatta en "könsneutral äktenskapslagstiftning" . Och den kyrkliga vigselordningen skulle inte ha anpassats därefter.

  Oh, hur föga fattar vi att vi numera borde hedra våra första homosexuella föräldrar! 

 

2010-11-15

nisseaner och messianer

På söndag-kvällen den 14/11 hölls alltså ett samtal i korskyrkan i Uppsala.
       Stefan Gustavsson från Credo-akademien, och Stefan Ketriel Blad från Messianska Föreningen Shalom fick först 20 minuter var för att utveckla sin syn  på vad som enligt  inledaren skulle handla om "JHWH - den evige Guden och treenighets-läran". Sedan fick de ytterligare 15 minuter var . Och i det tredje varvet fick de tio minuter var.
- - 
Stefan Gustavsson respektive Stefan Blad
  Efter det framträdde en panel på tre personer som fick tillfälle att framföra sina synpunkter och ställa frågor.
  Det hela pågick i tre timmar, och under tiden för samtalet gjordes en del ytterst komplexa ansatser att komma till rätta med en del av Skriftens och de fornkyrkliga trosbekännelsernas både dunkla och distinkta besked om Gud.2010-11-12

Sharons koma - dess profetiska innebörd?   Israels tidigare premiär-minister, Ariel Sharon, har inom några veckor legat i koma i hela fem (5) år.  / DN, Dagen, Haaretz /
    Detta hör inte till vanligheterna. 

  I Bibeln kan man läsa om olika slags sömn eller koma-liknande tillstånd.
   En tung sömn föll på Abraham, enligt 1 Mos. kap. 15:12, liksom det hade skett tidigare en gång med Adam - 1 Mos. 2:21
 Sådana tillstånd kan alltså föregå stora händelser.

   Ja, "tiden kommer snart, med alla profetsynernas fullbordan."  - Hes. 12:23

- - 

2010-11-09

Ulf Ekmans nya kläder

       Jag vet inte hur många gånger under årens lopp, som jag har hört, eller läst, att någon har påmint om H.C. Andersens saga om “Kejsarens nya kläder” , i samband med att man har analyserat framgångs-teologien.
- - 


Ледяев,_А
- - 
Bilden:  Inte Ulf Ekman , men Alexej Ledjaev i Riga, Lettland – sedan flera år i konflikt med Ulf Ekman.            I öst-Europa har dock Ekman gjort intryck i vissa kretsar. På web-konferenser med olika pastorer och predikanter av trosrörelse-snitt, vilka har arrangerats av “Invictory.org”  -  ett ryskspråkigt,kristet media-företag som är ett syster-företag till “Christian Telegraph”  -  blir frågan om hur dessa trospredikanter i öst förhåller sig till Ulf Ekman i Sverige förr eller senare ställd. En del vill gärna “pälsa på” Ulf rejält med beröm. Men de verkar inte ha mycket annat att erbjuda honom än de “gamla nya kläderna”. Frågan är om han själv är särskilt tilltalad av detta numera.
   
 ( Förvarning: Ett ganska långt inlägg följer )

2010-11-08

"tre ting är mig för underbara"

Sinai PeninsulaImage via Wikipedia
Vid foten av Sinai 

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. “ - 2 Mos 20: 4

Det var i en djup konflikt med Egypten som Herren lät Israel få dessa bud.
Detta för att Israels barn inte skulle identifiera Honom med något av allt det som de tidigare hade levt i. I Egypten – med sitt religiösa system av avgudar, som hämtade förebilder från olika håll.

2010-10-31

"en karismatisk gräsrots-rörelse bland katoliker "

-  får vi höra om ibland.
Om inte uttryckligen, så något ditåt i denna Dagen - artikel

Vad kan den rörelsen göra för eventuell nytta? Kan den inte ge oss perspektiv på hela den kristna församlingens historia - såsom i ett nötskal.
Besinna detta, ni häcklare:
  - EN HEL DEL HAR SKETT FRÅN DEN TID DÅ SKÖKAN SMORDE JESU FÖTTER - TILL DEN TID DÅ HERREN JESUS SJÄLV - som det påstås - SMÖRJER SKÖKANS "FÖTTER"

2010-10-29

Kristian Westergårds dröm: arvet från president Sukarno


Summary Source: This picture of Soekarno is a ...Image via Wikipedia
Förre indonesiske presidenten Sukarno

Att förskingra 26.000.000;- kronor som har anförtrotts en av godtrogna, religiösa människor.
   Vad utgjorde själva grundfelet i den s.k. "frikyrkoprofilen", alias Kristian Westergårds, tillvägagångssätt?

     Blogred. grunnade litet på det efter att ha hört  om  bedrägeri-domen igår i Uppsala tingsrätt,  mot Westergård.
  Det måste väl ändå ha varit finanskrisen som orsakade att det föll ett delvis nytt ljus över annars fullt rimliga planer för att praktiskt och ekonomiskt hjälpa missionerande kristna, -  vilket, av allt att döma, var en uttalad avsikt?2010-10-28

2010-10-27

dystert i Ukraina + rättegång mot Adelaja, Bundarchenko, m.fl.

“I Tyskland ser man att Janukovich undertrycker demokratien och ignorerar kritik”
det är vad “ukrainska pravda” har kablat ut på webben. Och i artikeln citeras tysk press:


“Under president Janukovich har det skett ett ‘återvändande till det gamla, oligarkiska systemet’ i Ukraina.
Den uppfattningen kommer till uttryck i den tyska tidningen ‘Suddeutsche Zeitung ‘ av den 25/10 - 
‘Suddeutsche Zeitung’ skriver, att Janukovich har placerat folk från sin närmaste omgivning på alla nyckelposter i regeringen, medan han har glömt sina vallöften.
‘Det är uppenbart att han inte vill uppfylla sitt stora vallöfte till folket – att försona de kulturellt och politiskt söndrade delarna av Ukraina’, - anmärker publikationen.

2010-10-26

uppse'endeväckande uttalandenEn två veckor lång konferens i Vatikanen, var, enligt Jerusalem Post från den 23/10 ägnad åt att diskutera katolska kristnas situation i Mellanöstern, mitt under en stor utflyttning från området. 
  En grekisk kyrkoman, Bustros, sade:"De Heliga Skrifterna kan inte användas för att rättfärdiga judarnas återvändande till Israel och förflyttandet av palestinier, för att rättfärdiga Israels ockupation av palestinskt land - Vi kristna kan inte tala om 'det utlovade landet' som en exklusiv rätt för ett priviligierat, judiskt folk. Detta löfte upphävdes av Kristus". 
( bild från Jerusalem Post)
  Men Mordechai Lewi, Israels ambassadör till Vatikanen, sade att Bustros, när han påstår att Jesus upphävde Guds förbund med det judiska folket, "återvände till successionalistisk teologi, som motsäger Andra Vatikan-konciliets syn". 
  
   BBC rapporterade också om denna konferens, att Påven hade "inbjudit biskopar från hela världen", men ingenting om några mer drastiska uttalanden om Bibeln och Kristus.
   
  En engelskspråkig bloggare, Joel Rosenberg, bemötte uttalandena om hur Bibeln, enligt biskoparna, inte borde förstås, genom att citera 1 Mos. 12:1-3, 5 Mos. 7:6 - 8 och 1 Mos. 48:3 - 4. 


Andra bloggar om: , ,

2010-10-23

Julian Assenge - den mänskliga faktorn

Logo used by WikileaksImage via Wikipedia

   "Human factor - or human greatness? "
   
       Det är en fråga bland flera som jag kommer att tänka på när jag tar del av dagens press-konferens med några företrädare eller försvarare för Wikileaks, inalles fem bemärkta herrar som det tog litet tid att presentera var för sig. 
  Däribland Julian Assenge.

Se DN, SvD,  SvD , Expressen 

   Inte minst intressant var ju Daniel Ellsbergs framträdande - mannen som en gång lät The New York Times få ta del av topphemliga dokument om Vietnam-kriget. Det var 1971.
  Betecknande nog kallade han dagens Afghanistan för "Vietnamistan".


      Den allvarliga stämningen under press-konferensen skingrade iallafall mina  - stundtals förekommande - misstankar, om att Assenge skulle kunna vara någon maktens dubbelagent för att komma åt friheten på internet.
  Där var jag visst alldeles för konspiratorisk.
Enhanced by Zemanta

2010-10-22

- en framträngande national-socialistisk rörelse?

De som undrar om det nytillkomna partiet i Sveriges riksdag - SD - har eller har haft något att göra med nazism, kanske borde läsa vad en professor i statskunskap har skrivit i frågan. Denna ( se nedan) debattartikel var införd i Nerikes Allehanda för någon vecka sedan.
 

  (För större text - klicka på artikeln!)


( OBS! I samband med skanning har en hel rad i texten försvunnit från varje spalt i artikeln. Spalt 1: “..kalla ideologien nationalism..” – Spalt 2: “.. Per Engdahls nytänkande visar..” – Spalt 3: “..’extremisterna’ utesluts och bil-..” – Spalt 4: “..-liga gemenskaper’. Nationen..” – Spalt 6: “..-lism som sade sig stå mitt emel-..”  )-DN