2010-01-09

Vlk och Vilks

Ledaren för den katolska kyrkan i Tjeckien - pragärkebiskopen Miloslav Vlk - har sagt i en intervju, att Europa hotas av "islamisering" - Detta enligt invictory.org.
 " Europa har avsagt sig sina kristna rötter , ur vilka det har växt fram , och vilka skulle kunna ge det kraft att försvara sig mot muslimernas erövringar. Det är faktiskt vad som sker nu steg för steg" - anmärkte Vlk. Enligt vad han sade så kommer Europa att islamiseras om det inte förändrar sitt förhållande till sina egna rötter. Vlk anser att immigration och höga födelsetal  tillåter muslimer " ..att lätt fylla det tomrum som europeérna har skapat genom att systematiskt ha tömt sina liv på kristen mening".
  " I slutet av medeltiden och i den samtida epoken har Islam inte kunnat besegra Europa med vapen. Då blev de bortjagade av de kristna. Idag, när striden förs med andliga vapen ( vilka fattas Europa, men som muslimerna är väl beväpnade med) , så hotar Europa att falla. " - anser Vlk.
-
 Det är klart. Man skulle kunna få en impuls att sätta tilltro till den katolske ärkebiskopens tal, när man har tagit del av konstnären Lars Vilks erfarenheter.
 - -
  Men jag vet inte. Var då Abraham någonsin hotad av religiös kanaanisering?

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra sagt av en katolsk potentat, annars brukar katolska kyrkan stryka muslimer rätt så medhårs.