2010-03-28

nätet eller verkligheten?

Då och då skymtar LOGOS i bLOGOSfären.
  Vad skulle kunna vara riktigare att påminna om i debatten
 om nätet och verkligheten, än den s.k. "gyllene regeln" .
  Matteus evangelum kap. 7:12 "..allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem".
  Sedan kommer det som alltför sällan tas med: "DETTA ÄR LAGEN OCH PROFETERNA".

   En god regel för användare av internet: "..allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem" - i verkligheten.

 Men har man bekymmer när det gäller internet som en "verklig" sfär eller ej, så kan man ju gå ned och ställa sig och prata med folk på gatan. Vad är jag beredd att säga och uttrycka när jag står ansikte mot ansikte med folk inför ett begränsat antal åhörare? Det är kanske riktigast att inte gå längre på internet heller, inför alla användares ögon. Risken är ju att jag "går om" verkligheten.
  Och då blir internet inte så verkligt.


Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: