2010-04-13

Kan den polska tragedien leda till förbättrade internationella relationer?


- x - x - x - x -

Flera skribenter funderar allvarligt på det. 
  T.ex. en artikel E-Kuriren, en i DN och en i Sydsvenskan rör sig med sådana funderingar.

  I Ryssland har "Nezavisimaya Gazeta´s " web-upplaga med en artikel  där den ryske korrespondenten Terechov ställer några frågor till professor Adam Rotfeldt, en bisittare till Polens premiär-minister, och en av dem som företräder "Gruppen för komplicerade frågor som härrör ur de historiska rysk-polska relationerna" .
En av frågorna:

Kommer det som inträffat att återverka på de rysk-polska relationerna?  

  Svar:  Katyn-tragedien har blivit en prövosten i relationerna mellan Polen och Ryssland, som nu har fyllt sjuttio år. Detta jubileum har högtidlighållits genom en ceremoni den 7:e april då Putin och Tusk deltog. Den 10:e april flög Polens president till platsen för nedskjutandet av de polska officerarna. Det skedde en tragedi. Även om detta är en oerhörd flygkatastrof så finns det trots allt tecken på att förhållandet mellan Polen och Ryssland nu får en annan kvalitet. Och orsaken till det består inte i steg som har tagits på regerings-nivå, eller på  NGO - planet, inte heller av "Gruppen för komplicerade frågor" vars företrädare jag är. Det har inträtt ett omslag i det allmänna mottagandet av Ryssland i Polen och av Polen i Ryssland. Det som har sagts och gjorts av Ryssland efter denna tragedi har väckt mycket sympati i Polen och en högaktning för ert land och för alla ryssar. Vi är tacksamma för allt som har gjorts och sagts av presidenten och av premiär-ministern i Ryssland. 

- x - x - x - x - 

Warsawa sörjer - en video från Gazeta Wyborcza


- -

  OBS! Om det inte blir för besvärligt, läs: 
1)   Putins inte särskilt korta brev till polackerna, vilket väckte en hel del debatt i Polen i början av september i höstas. 
  2) Iallafall något om hur  Gazeta Wyborcza´s  chef-redaktör Adam Michnik, m.fl.,  svarade honom.


- -

1 kommentar:

Matthias sa...

Tragedin har lett till att Polen och dess historia uppmärksammats internationellt. Sympatisk medkänsla har visats av många, särskilt Ryssland. Det är vackert och jag är glad över det.

Riktigt djupgående bättre relationer kan nog däremot uppstå först när Ryssland gjort upp med sin historia. Putins brev till polackerna är vackert men i grunden falskt, en del i ett kontinuerligt försök till manipulation av massornas historiekunskaper.

Vi vet ju - vilket Putin vill ge sken av att det inte var så - att Ryssland (Sovjetunionen) delade upp en del av Europa med Nazityskland för egen vinnings skull. Det var inget "rättvist slag" från Rysslands sida när kriget började. Först när Tyskland svek den hemliga överenskommelsen gick Ryssland ihop med de västallierade mot Tyskland. Baltikum, specifikt, befriades inte, utan behölls av Ryssland enligt de ursprungliga hemliga planerna.

I stället för att nu erkänna sina fel och försöka försonas, som Tyskland gjort (och Ryssland under tidigt 1990-tal såg ut att vara på väg att göra), talar Putin och andra ryska ledare allt oftare i anklagande ton om "försök att skriva om historien" i andra länder, inte minst de baltiska, när det ju bara är Ryssland självt som ännu inte har gjort sig av med de förljugna historieböckerna från Sovjettiden.

Polens bortgångne president var en sann europé och att han nu kommer i rampljuset, fastän av sorgliga orsaker, ger förhoppningsvis skjuts åt historiekunskaperna och moteld mot den nuvarande ryska ledningens lögner och manipulationsförsök. Samt en god samhörighetskänsla mellan det polska och ryska folket, förstås.