2010-05-28

" Förundersökningen ska vara avslutad före den femte augusti! "


 /  Här nedan - en viss uppdatering vad det gäller historien omkring "Kings Kapital" i Ukraina:/


En del samstämmiga uppgifter ger nu vid handen att tiden närmar sig för en rättegång mot Sunday Adeladja och ansvariga för olika bolag som har haft någon slags anknytning till hans verksamhet som pastor, i vilken han också påstås ha utövat ett sådant bedrägligt inflytande att  brottmål har väckts. 

  Det har tidigare skapats en hemsida bakom vilken  en s.k. "initiativ-grupp" står, bestående av folk som har drabbats ( c:a 5000 personer om jag inte misstar mig ) av bolaget Kings Kapitals förluster. Där har lagts ut en hel del material på både ryska och ukrainska under månadernas lopp. Dessutom finns där ett debattforum som ibland är ganska flitigt besökt, och där det trots en del dunkla moment iallafall tydligt har framgått att det råder stor oenighet bland de drabbade om hur man ska gå till väga för att i möjligaste mån återfå sina tidigare satsade medel.


 En av de ansvariga bakom hemsidan - Leonid Tjerepejnik -  har nyligen lagt ut ett klargörande genom en video - här - där han i stort sett säger att 
" Delägarna måste förenas - inte bara komma fem stycken till allmänna möten , utan helst alla 5000 . Annars kommer saken bara att dra ut mer och mer på tiden  – Vi får inte sitta hemma var och en hos sig  och syssla med egna problem. Vi måste förenas, skriva till inrikesministeriet , o.s.v.
   Förundersökningen kommer att fortsätta tills slutet av augusti – alltså förhören av dem som har drabbats .
Sedan gäller det att vända sig till någon hederlig advokat,  och bereda så att saken kan hamna i domstol – idag omfattar den redan 800 band.
Om varje enskild delägare försöker sätta sig in i saken och processa själv, så kommer detta att dra ut på tiden flera år -
Varje stad borde se ut sin advokat – så att inte 5000 personer sätter sig in i saken, utan 20 personer –  d.v.s. de advokater som anlitas och som snabbt kan sätta sig in i saken.
Det kan visserligen också ta mellan sex till tjugo månader, men.. då kan
detta iallafall börja behandlas i domstol år 2012 , inte förr..
"
- - 


    Och nu har även Ukrainas högsta domstol fattat ett viktigt beslut i ett näraliggande ärende. Detta är vad som bl.a. står i web-upplagan av tidningen "Novaja" från 18:e maj:

  "Högsta Domstolen förlängde tiden för  fängsligt förvar av chefen för det privata företaget 'Grant', Irina Daniltjenko, en av förgrundsfigurerna i saken som hör samman med pastorn för 'Guds Ambassad', Sunday Adelaja. ...
  Daniltjenko har varit arresterad i nio månader redan. Pastorn själv har hela denna tid haft utreseförbud. 
  I domstolen har Daniltjenkos advokat vädjat om att kvinnan också ska släppas ut ur fängelset , för att istället åläggas utreseförbud, och advokaten har sagt, att hon i sådana fall skulle kunna börja arbeta bort skulder p.g.a. tagna banklån. Men domstolen lyssnade inte till advokaten, utan har förlängt fängelse-vistelsen. Dessutom bjöd domarna undersöknings-ledningen att avsluta alla nödvändiga åtgärder i saken före den 5:e augusti. "


Detta gäller alltså, enligt vad tidningen skriver: " ..brottmålet ...som går ut på att man har tillförskansat sig andras egendom genom bedrägligt förfarande, ett förfarande som har utförts efter en sannolik överenskommelse av en grupp personer, som senare har pekats ut konkret som Adelaja, Daniltjenko och ledningen för bolaget 'Kings Kapital'.."


- - - 

  Redan i mars framträdde en chef för styrelsen för den ledande förundersöknings-avdelningen inom inrikesministeriet i Ukraina, och berättade för journalister om planer att fullfölja förundersökningen till slutet av året.


   Men nu har tydligen  Högsta Domstolen sagt "före 5:e augusti". 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Ytterligare: (tillagt 2010 - 06 - 03) Web-upplagan av tidningen "Delo" hade denna artikel införd den 3/6:

У аферистов из «Кингз Кэпитал» нашли полмиллиона 

http://delo.ua/dengi/banki/u-aferistov-kingz-kepital-nashli-polmilliona-141007/


( Större delen av artikeln i översättning : )  
 
"En halv miljon påträffades hos 'Kings Kapitals' bluffmakare.
Exklusivt för tidningen 'Delo' - Domstolen har frusit bank-kontona för en av huvudfigurerna i brottmålet som angår den kraschade finans-pyramiden 'Kings Kapital'
2010 – 06 – 03 

'Pecherskij' domstolen i Kiev gav tillåtelse åt styrelsen för den ledande förundersöknings-avdelningen inom inrikesministeriet att frysa bank-konton för en av de huvudmisstänkta i affären omkring gruppen bakom bolaget 'Kings Kapital'. Enligt domstolens beslut den 26/5 så frystes bank-kontona för en av 'Kings Kapitals' ombud, som svarade för att de bedragna delägarnas medel 'förmerades'. Det är på sin plats att påminna om, att enligt inrikesministeriets uppgifter, så fanns det två sådana personer: Sergej Golovanov och Igor Kolesnikov. Båda är alltjämt arresterade, sedan ett år tillbaka. Vilken av dem som de frysta bankböckerna tillhör är ännu inte känt. Det enda som är känt är att de hade öppnats i VTB-bankem, Swedbank och i Ukreksimbank. Hur mycket medel som sammantaget fanns på dem, och i vilken riktning de styrdes ska polisens undersökningsmän reda ut. För närvarande har de rättsvårdande myndigheterna bara information om 500 tusen griven, som kunde räknas på Swedbanks-kontot.
Förutom Golovanov och Kolesnikov ingår bland de fysiska personer vilka är huvudmisstänkta för bedrägeri med pengar också den tidigare direktören för 'Kings Kapital' Alexandr Bandurchenko och hans kompanjon Alexandr Safonov. Enligt inrikesministeriets uppgifter så var deras roll att attrahera insättare. Eftersom två tidigare förgrundsfigurer samarbetade aktivt med förundersökningen, så frigavs de efter att ha ålagts utreseförbud. 
 
Vi påminner om att från mars månad 2006 och till november 2008 drog finans-strukturen till sig insättares medel genom att garantera dem en årlig utdelning på mellan 36 till 60 procent. De ouppfyllda löftena slutade med att 'pyramiden' kraschade och att det väcktes ett brottmål mot dem som svarade för 'Kings Kapital' . Därvid innehade bolaget inte en enda licens som kunde ge dem tillstånd att dra in massor av medel från befolkningen , vilket också publikationen 'Delo' inte bara en gång underströk uppmärksamt ( nr 32 från 26/2 – 08 och nr 37 från 4/3 – 08 ) 
 
Nu omfattar denna sak tio personer. Bland de övriga är den ledande pastorn för 'Guds välsignade Rikes Ambassad för alla nationer', Sunday Adelaja, en av de mest motbjudande figurerna. Bland de bedragna delägarna i 'Kings Kapital' utgör detta pastorats församlingsmedlemmar en majoritet. Enligt undersökningsledarnas uppfattning spelade den nigerianske predikanten en nyckelroll i uppbyggandet av pyramiden, han puffade in klienter i 'Kings kapital' genom att uppmana dem att satsa pengar. Förra året lovade Sunday Adelajas advokat, Andrej Fedur, att genom en rättegång få till stånd att brottmålet mot hans klient upphävdes. Men igår ville han inte ge några kommentarer åt 'Delo' eftersom det 'än så länge inte finns något att kommentera'. Det betyder att Adelaja hitintills är intressant för förundersökningen.

Som en av representanterna för 'Kings Kapital' - delägarnas initiativgrupp meddelade 'Delo' så räknas den dag som inne är 4,5 tusen delägare. Deras sammanlagda insats i det ruinerade bolaget består uppskattningsvis i 60 miljoner US$...."
 

 

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: