2010-05-08

marxistisk eller biblisk apokalyps?

  Vad har skett de senaste trettio åren? Världen har rullat vidare på det ohållbara spåret, om man ska tro författaren Göran Greider och vad han skriver i boken "Det måste finnas en väg ut ur detta samhälle",

 


   Efter sådana varnings-signaler som t.ex. boken "Tyst vår" av Rachel Carson som kom redan i början på 1960-talet, och "Tillväxtens gränser" som skrevs på uppdrag av Rom-klubben, och gavs ut 1972, har en dubbel olycka kommit att få allt mer bestämda konturer.
  De båda nämnda böckerna behandlar nämligen två frågor som Greider kallar för  "den dubbla krisen", vilket också är rubriken på bokens andra del . Det gäller alltså klimatfrågan och finanskrisen, vilka har aktualiserats inte minst genom händelsernas egen gång. 2007 kom FN:s expertpanel med en larmrapport, förutom de naturkatastrofer som har talar sitt eget språk. Och i september 2008 drabbade finanskrisen, i följd av marknadsliberala föreställningar om "evig tillväxt", om man ska sätta någon tilltro till vad Greider skriver.

  Greider rör sig också med begreppet apokalyps: "Apokalypsen som hopp". Varför inte ? När finanskrisen kom öppnade sig trots allt några "systemkritiska fönster", även i marxistisk riktning. Några sådana hade inte varit så lätta att upptäcka efter inledningen av 1980-talet, som hade inneburit " utslocknandet för de radikala vänstertankarna".

  Det ter sig verkligen apokalyptiskt, det vi bevittnar. Och bokens titel är ju något av ett väckelserop. En liten förändring bara, och den blir närapå helt biblisk: "Det måste finnas en väg ut ur detta Babylon!" - Uppb. 18:4 -  Det kapitlet utgör ju också ett slags "systemkritik".
  Och särskilt avlägset är det inte att komma in på de kristet-apokalyptiska tankarna. Bokens tredje del, "Vägar ut", inleds med ett apokryfiskt Jesusord, som rimmar ganska väl med det kanoniska Matteus-evangeliets sjätte kapitel och tredje vers: " Gör er icke bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, ej heller för er kropp, vad ni ska kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? "
 

  Har hela världen nu blivit en handelsvara?
  Greider: "Ur ett vänsterperspektiv är det svårt att komma förbi känslan av att en påfallande naivitet kännetecknar denna gröna ideologi. Det dominerande ekonomiska systemet, kapitalismen, är således inte närvarande i samhällsanalysen annat än i sina sämsta moraliska uppenbarelseformer: 'Utvecklingen håller på att göra hela världen till en handelsvara', kan det heta nästan litet barnsligt."

  Men detta är mycket allvarligt, ur ett kristet- apokalyptiskt perspektiv: "..vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? "    - Matt. 16: 26
  "  Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom: 'Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.' " - Matt. 4: 8 - 9 
   " Och det  (vilddjuret)  förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,   så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal." -  Uppb. 13:16 - 17

  Märket i Uppenbarelseboken 13   -  det ultimata varumärket.

Andra boggar om: , , ,

Inga kommentarer: