2010-05-27

Smolensk-katastrofen : polacker visar beredskap att erkänna besättningens misstag.En rysk kommitte´ som samarbetar med en polsk specialist-kommission har levererat en preliminär rapport om flyg-katastrofen i Smolensk den 10:e april i år, då den polske presidentens plan med 96 passagerare ombord störtade. 
  Detta debatteras f.n. en hel del i Polen kan jag förstå av "Gazeta Wyborcza´s" rubriker, med hjälp av Googles översättnings-program på nätet. 
  T.ex. i den här artikeln, som räknar upp flera frågor som ytterligare behöver utredas.
  De är: 1. den försenade avgången från Warsawa 2. Besättningens erfarenheter 3. Väderleken 4. Passagerares inverkan på piloterna 5. Den ödesdigra landningen 6. Ryska utredares eventuella  felbedömning.  Om den preliminära rapporten skriver även Grani.ru, i en artikel med rubriken: 


   Polsk expert erkände besättningens skuld för katastrofen med Kaczynski ´s plan. 

"Chefen för Polens statliga kommission för utredande av flyg-haverier, Edmund Klich, har erkänt besättningens skuld för katastrofen med den polske presidenten Kaczynski ´s plan. Enligt vad han har sagt, som citerats av tidningen 'Rech Pospolita' , ignorerade piloterna alla förvarningar om faran och tog en alldeles för stor risk. 
Klich gav till känna, att han hade kommit till en sådan slutsats efter att ha bekantat sig med uppgifter från de 'svarta lådorna' , och även med stenogram från samtal i kabinen. Enligt hans uppfattning, tog piloterna en risk, eftersom de hade instruerats på det viset. Klich sade också att han själv tar en risk genom att lägga all skuld på piloterna. Samtidigt underströk han att allmänheten måste få veta detta. 
Det har tidigare meddelats att flygplatsen Smolensk-nord, där president-planet borde ha landat, i huvudsak begagnas av strids-piloter och övningsflygare, och därför inte är utrustad med något exakt navigations-system för nedflygning och landning. Därvid, enligt vad Klich har sagt, visste de piloter som krasch-landade med Tupolev 154 exakt, på vilken höjd de flög, men de ägnade ingen uppmärksamhet åt de signaler som uppgav att flygplanet befann sig på alldeles för låg höjd. Klich tillade att strids-flygare ofta ignorerar sådana signaler. 

 
Klich´s uttalande har redan väckt häftigt negativa reaktioner hos en rad polska politiker. Särskilt inrikesministern
Jerzy
Miller har sagt, att experten bara har försökt dra till sig medias uppmärksamhet. Partiet 'Rätt och rättvisa' har å sin sida sagt, att undersökningen av orsakerna till katastrofen fortsätter och att några officiella resultat ännu inte har avslöjats. 
Det har tidigare meddelats att de som deltar i undersökningen av katastrofen har avlägsnat sig från varandra i sina uppfattningar vad det gäller orsakerna till olyckan. Den ryska sidan har insisterat på att Tupolev 154 kraschade på grund av besättningens bristande erfarenhet, men i Polen har man påstått, att skulden vilar på flygplatsens trafikledning, som gav piloterna instruktioner något för sent. Klich själv har tidigare ifrågasatt flera argument som de ryska specialisterna har fört fram. 
 

Den polske presidentens plan kraschade i Smolensk-trakten den 10:e april år 2010. Ombord befann sig 96 personer, ibland dem Lech Kaczynski själv, och även inflytelserika politiker, representanter för den militära ledningen samt allmänna och religiösa aktivister. Den officiella polska delegationen var på väg till en sorgehögtid i Katyn. Ingen överlevde flyg-katastrofen."

  Men att polacker nu visar en beredskap att erkänna att flygplanets besättning begått misstag, irriterar eventuellt en skara ryska oppositionella, som redan uttryckt oro över hur den polska sidan uppträtt alldeles för undfallande gentemot officiella ryska myndigheter . Artikeln fortsätter:


"Polens premiär-minister Donald Tusk framträdde också i går med en icke entydig kommentar som angick flyg-katastrofen. Han sade att han inte är överens med de ryska oliktänkande som har ställt samman ett brev till det polska folket som gäller undersökningen av det inträffade. I brevet, som har undertecknats av några som deltog i rörelser för mänskliga rättigheter under sovjet-tiden – Vladimir Bukovskij, Natalja Gorbanevskaja, Alexandr Bondarejev, Viktor Feinberg och även ekonomisten Andrej Illarionovoj – sägs, att de ryska myndigheterna inte har något intresse av att utreda flyg-katastrofen, och att Polens ledarskap inte står på sig tillräckligt i frågan. 
'Jag delar inte denna ståndpunkt. Detta är goda ord av omsorg och solidaritet med Polen, men jag håller inte med om brevets innehåll ', - sade Tusk. ' Med all respekt för de ryska oliktänkande , så är det fullständigt klart, att vi själva formulerar de polska, statliga intressena . Vare sig Kreml eller den ryska oppositionen kommer att styra den polska regeringens handlingar ', - tillade Polens premiär-minister. 

 
Brevet till det polska folket publicerades häromdagen. Författarna menar, att Polens oberoende kan vara hotat, och de uppmanar polackerna att försvara sitt folks frihet , ' också vid val-urnorna'. ' De polska myndigheterna ger sina försäkringar om den ryska sidans fullständiga 'öppenhet', medan de faktiskt inte kräver något av den, utan bara väntar tålmodigt, till dess att det material som för länge sedan har utlovats kommer till dem från Moskva, - sägs det i brevet – Men det är svårt att befria sig från det intrycket, att det är viktigare för den polska regeringen att närma sig de nu sittande ryska myndigheterna, än att komma fram till sanningen om en av dess största nationella tragedier. Det tycks som om de polska vännerna uppvisar en viss naivitet, och att de glömmer, att den nu sittande ryska regeringens intressen inte sammanfaller med de folks och staters intressen som befinner sig i Rysslands grannskap'."


Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: