2010-06-27

"Staden förskönas icke", sa tulpanernas Vadim.

"Medan gay-parader äger rum över hela världen" tycker 21 gay - berömdheter, bland andra Elton John,  att det är värt att ställa upp genom att visa upp sig, enligt vad jag kan läsa på Yahoo:s web idag.
 I Ryssland har avsikter att genomföra gay-parader emellertid rönt föga framgång.

 Se:   SvD, DN, Dagen, QX - 

 Vad jag kan läsa på rysk-språkiga nyhets-webbar  om kontroversen omkring en krävd, lagenlig gay-parad i S:t Peterburg är bland annat att talmannen för S:t Peterburg's stadsfullmäktige, Vadim Tulpanov (= tulpanernas Vadim), ogillar tanken : " Jag menar, och en majoritet medlemmar av 'Enade Ryssland' menar, att en sådan demonstrativ parad inte förskönar vår stad, allrahelst inte då den ortodoxa kyrkan ställer sig negativ till detta. Vi välkomnar inte  sådana uttryck för tolerans". - enligt Fontanka.ru                                          
                                      (Ovan på bild: pressad gay-aktivist i "Piter")


  Bland de uppgifter om saken som inte har framförts i svenska media hör att det fanns plakatbärare som bar texten:" Peter I var bisexuell" på sina plakat.- Gazeta.ru och Fontanka.ru -  En uppgift som kan verka nog så besvärande för de mest traditions-älskande ryssarna. 


   

Andra bloggar om: , ,

2010-06-24

hjärnvikt och hjärtsvikt

Knappt har den nya skollagen -  vilken bl.a. ger en ny status åt förskolan - röstats igenom i riksdagen, så framträder en grupp ambitiösa barnläkare, och jämför människor med råttor!

  Överhuvudtaget hamnade ju riksdagsdebatten i måndags om den nya skollagen ganska mycket i skuggan av andra begivenheter i vårt konungarike. Men eftersom jag är intresserad, och inte minst då av frågan om hemundervisning, så lyssnade jag igenom debatten i sin helhet.
  Och det är helt uppenbart att hemundervisning är en icke-politisk fråga. Jag kunde inte höra ett enda inlägg som nämnde hemundervisning, vilken en skara engagerade personer i vårt land och utomlands ändå har strävat efter att ge röst åt, på ett stundtals frapperande vis.
  Och detta trots det faktum att det är en fråga som också enskilda skolpolitiker som t.ex. skolborgarådet Lotta Edholm har adresserat i ganska hätska ordalag, för inte så länge sedan.

  Hur ska hemundervisare och andra som är intresserade, nu fatta sådana kontroversiella moment i den nya lagen som t.ex. skrivningen om "synnerliga skäl", i det stycket där det talas om hemundervisning? ( Se denna  länk till lagtexten - s. 523)
  Riksdagsdebatten gav inte någon hjälp att förstå bättre, varför jag knappast kan tänka mig att hemundervisare , m.fl. intresserade och engagerade, försummar tillfället att tolka lagen rätt så fritt.

  " ..man måste lyda Gud mer än människor" - Apg. 5:29


bloggar 1,2

Andra bloggar om:

2010-06-16

katastrofer som får amerikanska, federala myndigheter att handla "oamerikanskt"


Amerika är ett land där människors drömmar har förverkligats. Och där det enskilda initiativet har omhuldats.
  Men vi lever i katastrofernas tid, och detta har tydligen fått amerikanska myndigheter att agera på ett vis som ser litet oamerikanskt ut.
Katastrofen i Mexikanska golfen får nu Obama att ta till kraftfulla tongångar mot ett enskilt företag - BP, så att man kan inte annat än fundera litet över det amerikanska förhållandet mellan staten och den fria företagsamheten. Samtidigt som man måste inse att en katastrof är en katastrof och inget enskilt företag. Den drabbar hundratusentals och miljontals människor för oöverskådlig tid.
- - -
  "Katastrofen" Benny Hinn orsakade för ett par år sedan att senator Charles Grassley inledde en undersökning av hans - och ett antal andra mer eller mindre världsberömda, s.k. TV-evangelisters - verksamhet. Hur har det egentligen gått med den saken? Deras affärer skulle ju verkligen synas i sömmarna.


2010-06-13

Hur kan något "konstant ändras"?      I de allmänna bekymren efter oljeläckan i Mexikanska Gulfen har t.o.m. språket som används för att beskriva denna katastrof gjort några olycksbådande, logiska kullerbyttor.
"Estimates of the scale of the BP oil spill in the Gulf of Mexico have been constantly changing (= Uppskattningar av omfattningen av BP:s oljeutsläpp i Mexikanska Golfen har konstant ändrats) ." - enligt BBC
   Hur är det? Om något är konstant, så ändras det inte. Men om det ändras så är det inte konstant.
  I beskrivningen av oljekatastrofen har dock rubrikerna gång på gång ändrats. Om man t.ex. kollar SR:s samlade nyhetsbevakning i frågan kan man finna följande upp-och-ner-rörelse:


2010-06-08

Staden förskönas - med många frågor...

Göteborgarna har lagt märke till att det pågår saker och ting i 08 - området.
  Det pyntas, lagas och förbereds.
   Många är också frågorna i samband med tronarvingens stundande bröllopshögtid.

   Frågorna ekar i historiens irrgångar, ända borta i 1800-tal och 1700-tal, ja ännu längre bort.
   Vad ska vi eventuellt få bevittna? En intressant skärningspunkt i högtidligheterna lär ligga någonstans
     mellan vertikal och horisontal - dimensionen.

   Love 2010?


Andra bloggar om:

till debatten -


Till debatten om antisemitism kan även detta höra:

  Hur kan Kyrkans Tidning lämna Ulla Gudmundssons horribla uttalande utan någon som helst kommentar?
   I en anmälan av en bok om Europas andliga arv
lär hon ha sagt detta:
  "Samtalet då, men också nu, visar att det är viktigt att skilja mellan muslimer 
och terrorister, mellan katoliker och pedofiler och mellan Israel och judar. Det vill också boken uppmuntra, säger Ulla Gudmundson."

  Kan inte detta verkligen betecknas som antisemitism? Skulle alltså "terrorister, pedofiler och judar" självklart höra samman någonstans på skuggsidan av tillvaron?SvD, SvD, SvD , SvD , Dagen 
  

Andra bloggar om:

2010-06-06

Påven - en schizmatiker och villolärare

Apropå "Kittim", som lär vara en annan benämning för CYPERN:

   i bakgrunden av den dramatik som nyligen har utspelat sig inte långt från denna ö, så försöker sig tydligen "den universella kyrkans" farkost att navigera ön.
  Men terrängen är liksom minerad.
  Förutom den tidigare etablerade skiljelinjen mellan turk-cyprioter och grek-cyprioter, så finns där en annan, berydligt äldre, skiljelinje som går mellan ortodoxa och katoliker.

  Skapar inte påve-dömet med sina hiskliga anspråk på att inneha centrumplatsen, på makt och representation, ganska ofrånkomligt sina marginaler?  

  Inom den ortodoxa kyrkan på Cypern finns det grupper som protesterar mot påvens nu historiska, första besök i landet. Trots den ortodoxa kyrkans officiella lednings - läs ärkebiskop Chrysostomos II -  ansträngningar att vifta bort dessa protester som "marginella" företeélser, har man som protestant onekligen en känsla av att de har vissa skäl för sig.
  I en rundskrivelse som har publicerats på Credo.ru (rysk text) från den 11/5 i år  framför "de marginella" sina klagomål till nämnde Chrysostomos. Där står bland annat : " Det är alldeles välgrundat vad varje troende ortodox klart säger, att efter Västkyrkans och katolikernas avsöndring  från den ortodoxa kyrkan, har varje romersk Påve utgjort inte bara en schismatiker, utan även en villolärare"...."

  DN , Dagen
Andra bloggar om: ,