2010-06-24

hjärnvikt och hjärtsvikt

Knappt har den nya skollagen -  vilken bl.a. ger en ny status åt förskolan - röstats igenom i riksdagen, så framträder en grupp ambitiösa barnläkare, och jämför människor med råttor!

  Överhuvudtaget hamnade ju riksdagsdebatten i måndags om den nya skollagen ganska mycket i skuggan av andra begivenheter i vårt konungarike. Men eftersom jag är intresserad, och inte minst då av frågan om hemundervisning, så lyssnade jag igenom debatten i sin helhet.
  Och det är helt uppenbart att hemundervisning är en icke-politisk fråga. Jag kunde inte höra ett enda inlägg som nämnde hemundervisning, vilken en skara engagerade personer i vårt land och utomlands ändå har strävat efter att ge röst åt, på ett stundtals frapperande vis.
  Och detta trots det faktum att det är en fråga som också enskilda skolpolitiker som t.ex. skolborgarådet Lotta Edholm har adresserat i ganska hätska ordalag, för inte så länge sedan.

  Hur ska hemundervisare och andra som är intresserade, nu fatta sådana kontroversiella moment i den nya lagen som t.ex. skrivningen om "synnerliga skäl", i det stycket där det talas om hemundervisning? ( Se denna  länk till lagtexten - s. 523)
  Riksdagsdebatten gav inte någon hjälp att förstå bättre, varför jag knappast kan tänka mig att hemundervisare , m.fl. intresserade och engagerade, försummar tillfället att tolka lagen rätt så fritt.

  " ..man måste lyda Gud mer än människor" - Apg. 5:29


bloggar 1,2

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: