2010-06-06

Påven - en schizmatiker och villolärare

Apropå "Kittim", som lär vara en annan benämning för CYPERN:

   i bakgrunden av den dramatik som nyligen har utspelat sig inte långt från denna ö, så försöker sig tydligen "den universella kyrkans" farkost att navigera ön.
  Men terrängen är liksom minerad.
  Förutom den tidigare etablerade skiljelinjen mellan turk-cyprioter och grek-cyprioter, så finns där en annan, berydligt äldre, skiljelinje som går mellan ortodoxa och katoliker.

  Skapar inte påve-dömet med sina hiskliga anspråk på att inneha centrumplatsen, på makt och representation, ganska ofrånkomligt sina marginaler?  

  Inom den ortodoxa kyrkan på Cypern finns det grupper som protesterar mot påvens nu historiska, första besök i landet. Trots den ortodoxa kyrkans officiella lednings - läs ärkebiskop Chrysostomos II -  ansträngningar att vifta bort dessa protester som "marginella" företeélser, har man som protestant onekligen en känsla av att de har vissa skäl för sig.
  I en rundskrivelse som har publicerats på Credo.ru (rysk text) från den 11/5 i år  framför "de marginella" sina klagomål till nämnde Chrysostomos. Där står bland annat : " Det är alldeles välgrundat vad varje troende ortodox klart säger, att efter Västkyrkans och katolikernas avsöndring  från den ortodoxa kyrkan, har varje romersk Påve utgjort inte bara en schismatiker, utan även en villolärare"...."

  DN , Dagen
Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: