2010-07-26

Axel Oxenstierna om Elia

Axel Oxenstierna - Lord High Chancellor 1612-1654Image via Wikipedia

I en ledar-artikel i Helsingborgs Dagblad omnämns Axel Oxenstierna som en tänkbar,historisk förebild när det gäller frågan om "hur vårt land styrs".

 Axel Oxenstierna var nog en riktig en. I prästmannen Anders Fryxell´s "Berättelser ur svenska historien." skildras ganska oomständligt hur han utmärkte sig i en för landet allvarlig kris. Det var när biskopen, Johannes Rudbeckius, hotade att genom olika åtgärder återta de katolska, kyrkliga privilegierna, och fördensskull, när han ansattes, åberopade profeten Elias´vedermödor.

 Axel Oxenstierna sade då: " Det är stor skillnad mellan Elias och biskopen i Västerås".


  Ett uttalande som kan förtjäna att dammas av. Och funderas litet på. Fram och tillbaka..
Enhanced by Zemanta

2010-07-20

En hård syn

En hård syn, eller en "gruvlig" syn - Jes. 21:2 - , som Skriften vittnar om, kan uppenbart vara en stötesten för de ekumeniskt sinnade personer som anstränger sig för att komma till rätta med HIV och AIDS i överensstämmelse med de riktlinjer som erbjuds inom ramen för de internationella AIDS-konferenser som hålls vartannat år.
  Den 18:e i ordningen hålls i dagarna i Wien.

2010-07-18

2010-07-10

människosynen  I mån av möjlighet har jag kunnat följa med i vad som har sagts under veckan i Almedalen , med hjälp av en radio. Förutom de mer iögonfallande framträdanden som rapporterades om kunde jag uppfatta en viktig fråga i ett radio-program: "Vilken människosyn har politikerna?
  Cecilia Uddén som annars uppehåller sig en hel del i Mellanöstern, hade tagit sin utgångspunkt i frågan om arvssynden , och konkretiserade frågan så: "Är människan i grunden god, eller ond?"
  Efter en första svarsrunda från representanter för några av riksdagspartier, kunde hon konstatera: " Ingen vågar säga att människan är ond.".