2010-07-26

Axel Oxenstierna om Elia

Axel Oxenstierna - Lord High Chancellor 1612-1654Image via Wikipedia

I en ledar-artikel i Helsingborgs Dagblad omnämns Axel Oxenstierna som en tänkbar,historisk förebild när det gäller frågan om "hur vårt land styrs".

 Axel Oxenstierna var nog en riktig en. I prästmannen Anders Fryxell´s "Berättelser ur svenska historien." skildras ganska oomständligt hur han utmärkte sig i en för landet allvarlig kris. Det var när biskopen, Johannes Rudbeckius, hotade att genom olika åtgärder återta de katolska, kyrkliga privilegierna, och fördensskull, när han ansattes, åberopade profeten Elias´vedermödor.

 Axel Oxenstierna sade då: " Det är stor skillnad mellan Elias och biskopen i Västerås".


  Ett uttalande som kan förtjäna att dammas av. Och funderas litet på. Fram och tillbaka..
Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: