2010-07-20

En hård syn

En hård syn, eller en "gruvlig" syn - Jes. 21:2 - , som Skriften vittnar om, kan uppenbart vara en stötesten för de ekumeniskt sinnade personer som anstränger sig för att komma till rätta med HIV och AIDS i överensstämmelse med de riktlinjer som erbjuds inom ramen för de internationella AIDS-konferenser som hålls vartannat år.
  Den 18:e i ordningen hålls i dagarna i Wien.


  Enligt denna artikel så fäller en av företrädarna för ett möte där olika religioner var representerade detta något paradoxala yttrande: " Vi borde inte vara rädda för religion. Vi borde vara rädda för okunnighet och brist på kunskap".

  Är det utan vidare jag kommer att tänka på Jes. 21:2 ?

En gruvlig syn har blivit mig kungjord: 'Härjare härja, rövare röva. Drag upp, du Elam! Träng på, du Mediens folk! På all suckan vill jag göra slut.' "

  Kravet på allmän tillgång , s.k. "universal access", till de preparat som tillverkas för att bromsa sjukdomsförloppet efter att bärare av HIV-viruset eventuellt har kontrakterat AIDS -  mot bakgrund av de alarmerande uppgifterna om spridning av HIV och AIDS -  talar iallafall inte entydigt om avhållsamhet.
  Och när kraven ställs på att avkriminalisera överförandet av HIV (engelskspråkig länk)  - vad innebär det? Människor som fordrar sexuella upplevelser, trots att detta utgör ett hot mot andra personers hälsa ? - Är inte det ett exempel på "härjare" ?

   Herre - gör slut på all suckan!

DN, SvD

1 kommentar:

Anders Branderud sa...

Den enda meningsfulla religionsdialogen mellan de tre världsreligionerna är en dialog som baserar sig på gemensamma premisser:
1.Tan’’kh (den judiska Bibeln (som kristna kallar ”GT”)) innehåller Skaparens Ord.

2.Vad man genom att använda formell logisk baserad på vetenskapliga premisser kan komma fram till om den historiska första århundradets Ribi [en judisk ledare med rabbinsk ordination]0 Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret.

En formell logisk analys baserad på vetenskapliga och korrekta premisser (finns på Netzarims hemsida (www.netzarim.co.il) (den enda legitima Netzarim-gruppen)) (inkluderandes de logiska implikationerna av Ben Gurion-universitetet-professorn i lingvistik Elisha Qimrons forskning om Dödahavsrullarna 4QMMT) av alla omfattande källdokument av ”Matteusevangeliet” (vilken är en förvrängning av Netzarim Hebreiska Matityahu (vilken var i perfekt harmoni med Torahn (”Moseböckerna) ) och anti-Torah) bevisar att den historiska Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret och hans talmidim (”lärlingar”), som kallades Netzarim, undervisade och levde enligt direktiven i Torahn under hela deras livslängd; och att Netzarim och kristendom alltid var antiteser.

Muslimer tror att Jezus undervisade saker som strider emot Torah. Faktumet är att den historiska personen hette Ribi Yehoshua, och hans namn förvrängdes sedan till den grekiska formen som translitteras ”J*sus”.

Ovanstående analys bevisar att den som vill följa den historiska personen måste leva som hans efterföljare Netzarim levde (finnes på ovanstående Netzarim-hemsida) – observera direktiven i Torah (”Moseböckerna”).

Anders Branderud