2010-08-06

Saken mot Adelaja: Nya misstankar tillkomna

Enligt vad som har framgått av ryskspråkiga, ukrainska media i maj månad så skulle en viktig del av förundersökningen i saken mot företrädare för "Grant", som utgör en del av hela proceduren som även omfattar "Kings Kapital" och Sunday Adelaja vara klar den femte augusti. D.v.s. igår.

  Den fjärde augusti skrev flera webpublikationer att förundersökningen hade vidgats att omfatta nya paragrafer i den ukrainska brottsbalken, och nu tillkommer alltså nya misstankar om "grundande av en brottslig organisation" - riktade mot pastor Sunday.
   Från "Operativno":
  " Ännu en misstanke har väckts mot pastor Sunday Adelaja - ' Grundande av en brottslig organisation', för vilket förutses upp till tolv års fängelse, enligt vad web-tidningen  'Gazeta po-Kievskij' meddelar.
  Såsom publikationen anmärker, så var det tidigare bara känt att sakerna mot 'Kings Kapital' och "Grant', i vilka Adelaja officiellt beskylls för bedrägeri, hade slagits samman till ett ärende, och att nigerianens egendom hade frusits, för att det skulle ombesörjas om att de medborgare som har gjort anmälningar ska kompenseras.  Men igår blev det känt för tidningen att man dessutom riktar beskyllningar mot Adelaja som grundas på ett annat lagrum, vilket förutser mellan 5 och upp till tolv års fängelse. Det är sant att inga domar kan avkunnas före vintern eftersom ganska många drabbade vill bekanta sig med materialet.

 ' Adelaja misstänks nu , förutom för bedrägeri, även enligt art. 255 punkt 1 i den ukrainska brottsbalken , för att ha ' grundat en brottslig organisation'. Det kan ha skett på grund av mina otaliga skrivelser till inrikesministeriet, riksåklagarämbetet och t.o.m. till SNBO (det nationella säkerhetsrådet) där jag har lagt fram bevis för Sunday Adelajas brottsliga verksamhet. Jag har skrivit, att det finns vittnesmål från de drabbade, vilka har satsat pengar i olika företag, som pastorn själv ständigt hade rekommenderat dem att göra från församlingens 'Guds Ambassads'  plattform. Jag menar att verksamheten faller under benämningen 'brottslig organisation', sade advokat Ivan Bodnaruk, som företräder de drabbades intressen i de affärer vilka har pågått under församlingen 'Guds Ambassads' beskydd, till tidningen. ..."

- - -

  På "Guds Ambassads" hemsida står det idag, med avsikt att orientera de bekymrade efter den ovannämnda publiciteten, bland annat: " Pastorn själv fortsätter att säga: ' Jag har väntat mycket länge på den av inrikesministeriet utlovade rättegången. Jag vill att allt ska lösas så fort som möjligt, så att var och en får den status som tillkommer honom'"

Inga kommentarer: