2010-08-26

människor och datorer i ombytta roller

Silicon ValleyImage via Wikipedia
Silicon Valley

      Jag hittade en intressant artikel i International Herald Tribune från den nionde augusti. 
     Författaren avsåg att göra en ansträngning att befria sina läsare från ett "frankenstein-aktigt" sätt att presentera nya uppfinningar på data-teknikens område. (!)
  Några utdrag av min översättning till svenska :

( OBS! "Algorytm" = tydligen det slaget av teknik som gör att vi på datorskärmen kan förses med förslag som knyter an till tidigare gjorda sökningar och länkningar. T.ex: om man har gjort en sökning på Google, och nästa sökning börjar på samma bokstav,  så får man se det tidigare sökordet i fältet. Eller om man har lyssnat till någon musik på Youtube, så presenteras de klippen automatiskt nästa gång man besöker sajten, o.s.v.) 


   Artikeln rubrik:
 " The First Church of Robotics -
Den första robot-kyrkan " 


        " .....  De dagliga nyheterna innehåller ofta någon notis om någon utveckling av den artificiella intelligensen....


          Några skulle säga att detta också är exempel på artificiell intilligens, men jag skulle säga att det handlar om forskning på ett specifikt mjukvaru-problem som inte borde förväxlas med de djupare frågorna om intelligens eller personlighetens natur...

Vad som oroar mig mest när det gäller denna trend, däremot, är att vi, genom att förändra våra begrepp om personligheten, ställer vi oss öppna för en flip-effekt: vi uppfattar människor mer och mer som datorer, och vi uppfattar datorer som människor.
Med ett ganska färskt exempel, så har Clay Shirky, en professor vid New Yorks Universitets Interaktiva Telekommunikations-program ansett, att när människor engagerar sg i till synes enkla aktiviteter som att ”re-tweeta”, och överföra på Twitter att förmedla ett kort meddelande till någon annan, så kommer något komplicerat – verklig tanke och kreativitet – att äga rum i stor skala inom en global hjärna. Det vill säga – människor utför maskinella aktiviteter, de kopierar och överför information; och Internet, som helhet, förväntas göra det kreativa tänkandet, problemlösandet, sammankopplandet. Detta innebär ett nedvärderande av den mänskliga tanken.........

Vad allt detta mynnar ut i är att själva ide'en om artificiell intelligence ger oss en ursäkt att komma undan redovisnings-skyldighet, genom att hålla före att maskiner kan ta på sig mer och mer mänskligt ansvar.........

Att se filmer och lyssna till musik som algorytmer har föreslagit för oss är ganska oskyldigt, förmodar jag. Men jag hoppas verkligen att de som brukar sådana tjänster en och annan gång står emot sådana rekommendationer; vårt sinne för konst borde inte avgränsas av en algorytm som vi bara vill tro ska följa vår smak på ett verklighetstroget sätt. Dessa algorytmer representerar inte känsla eller mening, utan endast statistik och sammankopplingar......
..
Men de övriga av oss,vaggade till sömns av föreställningen om allt mer av den artificiella intelligensens intelligenta redskap, förväntas förlita oss på att algorytmer har analyserat våra estetiska val, en students framsteg i studierna, en husägares eller en institutions risktagande med krediter. När vi gör så, leder det bara till att vi misstyder våra maskiners kapacitet och förvillas ifråga om vår egen kapacitet som människor. Vi måste istället ta ansvar för varje uppgift som erbjuds oss via en algorytm, precis så som vi alltid ser åt båda håll när vi korsar en vägbana, även om det är grönt ljus......

När vi uppfattar datorer som döda, passiva verktyg och inte människor, så blir vi belönade med ett klarare och mindre ideologiskt perspektiv på vad som sker – med maskinerna och med oss själva. Men varför, vid sidan av rent teatraliska uppvisningar för konsumenter och reportrar, måste ingenjörs-resultat så ofta presenteras i ett frankenstein-aktigt ljus?......

Den inflytelserika Silicon Valley- institutionen predikar genom en berättelse som låter så här: en dag i en inte så avlägsen framtid kommer Internet plötsligt att slutas samman i en superintelligent artificiell intelligens, oändligt smartare än någon av oss är som individer och än vad alla tillsammans är; det kommer att bli levande på ett ögonblick, och ta över världen innan människor ens har hunnit uppfatta vad som sker.......

 Så att vi kan leva för evigt som algorytmer inuti den globala hjärnan......

 Det kan lämnas osagt att vi inte kan räkna med att det dyker upp en själs-detektor, en sensor som kan verifiera att en persons medvetande virtualiserats och odödliggjorts. Det finns säkerligen inte någon sådan sensor som vi förfogar över idag, för att bekräfta metafysiska föreställningar om människor, eller ens för att spåra innehållet i den mänskliga hjärnan. Alla tankar på medvetande, själar och liknande är på samma vis uppknutna i tron, vilket antyder något märkligt: Vad vi ser är en ny religion, som kommer till uttryck genom en ingenjörs-kultur......"   
DN, Expressen, Skånskan, NSD


   Bloggar 1 
Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: