2010-08-21

måttstock på historien

Valentina Matvienko, Saint-PetersburgImage via Wikipedia
Valentina Matvienko
I S.:t Petersburg har det blossat upp en strid om det förflutna. Denna artikel fann jag på "Sankt-Peterburg.ru" :


"    Intelligentian i S:t Petersburg vänder sig emot ett uppställande av en minnes-platta över Grigorij Romanov

  Intelligentian i S:t Petersburg har trätt upp mot det att det i staden ska placeras en minnestavla vid Neva över f.d. förste-sekreteraren för Sovjetunionens kommunistiska partis områdes-kommittet i Leningrad, Grigorij Romanov. Ett brev som gäller denna sak dök upp igår på en hemsida som innehas av rörelsen 'för mänskliga rättigheter'.
Enligt dem som har ställt samman brevet så uppvisade Grigorij Romanov en synnerlig nit i kampen mot den andliga friheten , mot oliktänkande. 'Det är just han personligen som bär ansvar för hets mot och förföljelse av intelligentian, och de som blev offer för hans politik var människor , vilka idag erkänns vara vår nations stolthet, de som kom att placera vårt land i nivå med världen , däribland nobelpristagarna Josif Brodskij, Sergej Dovlatov, Olga Bergholtz, Dmitrij Lichajev, Arkadij rajkin, Georgij Tovstonogov och Sergej Jurskij. '

I brevet nämns också att nämnde förste-sekreteraren för det kommunistiska partiets områdes-kommitet utmärkte sig genom offentliga uttryck för antisemitism.

Enligt vad brevets författare har sagt så har S:t Petersburgs administration som svar på denna upprördhet uppmanat till att visa 'tolerans' och 'undvika att framställa saker och ting i svart-vitt'.

   Men: 'Ingen har ju föreslagit något om att skända Grigorij Romanovs grav, eller något om att tvinga skolelever att spotta på hans porträtt. Vad det har handlat om är att en människa som man anser vara en förföljare av intelligentian inte bör visas någon heder från staden S:t Petersburgs eller från statsmakternas sida', - sägs det i brevet.

Tidigare har S:t Peterburgs författar-förening uttalat sin protest mot att utplacera en minnestavla över Grigorij Romanov.

Vi kan tillägga, att S:t Peterburgs borgmästare, Valentina Matvienko har föreslagit att allmänheten ska besluta om minnestavlans vara eller icke vara. Enligt vad stadens främste har sagt, så vill hon inte att sådana frågor ska beslutas om '.. i snäva kretsar'. Därför har hon föreslagit att invånarna i Petersburg ska tillfrågas hur de ställer sig till detta.

Däremot så stöder 'Rysslands unga socialister' ( 'Rättvisepartiets' ungdoms-avdelningn) ett utplacerande av minnestavlan över Grigorij Romanov, och föreslår att detta ska bekostas av allmänna medel.

'Vi måste respektera historien. Sovjetunionens kommunistiska parti´s områdes-kommitets förste-sekreterare i Leningrad, Grigorij Romanov – det är en hel epok i Leningrads – Peterburgs historia. Därför är han – liksom varje annan aktiv människa som har givit ett allvarligt bidrag till utvecklandet av vår stad – värd en minnestavla på det hus, där han bodde många år.', anser koordinatorn för sydvästra avdelningen för organisationen, Alexej Jausjev.Enligt honom så kan man inte annat än beakta Grigorij Romanov i stadens uppbyggnad: ' Under hans tid byggdes nära ett hundra miljoner kvadratmeter bostadsyta och mer än trettio tunnelbane-stationer. Ett sådant tempo i byggnads-arbetena har inte stadens nuvarande ledning kunnat drömma om'.

Ett beslut att placera ut en minnestavla togs i S:t Peterburgs stadsfullmäktige den 23 april i år....

Romanov ledde kommunistpartiets områdes-kommitet i Leningrad i 15 år, mellan 1970 till 1985. Han skulle ha kunnat bli kandidat för posten som hela det sovjetiska kommunistpartiets general-sekreterare efter Tjernenkos död. Men det blev istället Gorbatjev." 

Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: