2010-08-14

Något om tältmötenas historia

king David from Chludov PsalterImage via Wikipedia
         (t.h.   Kung David i Chludovs Psaltare *)

   "Vad har Gud med ett tält att göra"? - undrade jag.
   Och jag fann några intressant ställen i Skriften. 


När David hade fört stora krig och intagit Jerusalem, så satt han och funderade på ett och annat, som det står i 2:a Samuelsbok: 


"Då nu konungen satt i sitt hus, sedan HERREN hade låtit honom få ro runt omkring för alla hans fiender, sade han till profeten Natan: 'Se, jag bor i ett hus av cederträ, under
 det att Guds ark bor i ett tält.'                                
Natan sade till konungen: 'Välan, gör allt vad du har i sinnet; ty HERREN är med dig.' 
Men om natten kom HERRENS ord till Natan; han sade: 
'Gå och säg till min tjänare David: Så säger HERREN: Skulle du bygga mig ett hus att bo i? 
Jag har ju icke bott i något hus, allt ifrån den dag då jag förde Israels barn upp ur Egypten ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. ...' "  2 Sam. 7


  Enligt Guds befallning till Mose, bereddes för gudstjänst i ett tält vid foten av Sinai berg - ett tält som sedan skulle kunna bäras under ökenvandringen.   
  Känslan av att Gud bodde i ett tält fanns också kvar hos profeten Jeremia, långt efter det att Salomo hade byggt det stora, fasta templet i Jerusalem :  " Du Israels hopp dess frälsare i nödens tid, varför är du såsom en främling i landet, lik en vägfarande som slår upp sitt tält allenast för en natt? "  - Jer. 14:8


  Gud som kom, och sedan försvann.
      Ett intryck som helt visst hade att göra med att folket hade vänt sig bort från Gud. 
   Det var Jeremias smärtsamma erfarenhet.
   I Johannes-evangeliets första kapitel, dess fjortonde vers, finner vi den intressanta vers som har orsakat så mycket betraktelser genom tiderna. Inte minst dess första led: "  Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss.." 
  Det grekiska ordet för "tog sin boning" kan också översättas "tältade" - 


   Har "tältet" med inkarnationen att göra? 
    När Gud uppenbarar sig i svaghet...
x - x - x - x - x 
  De kristna väckelserörelsernas tradition att hålla tältmöten
   var har de sin början? 


    Jag har inte gjort alltför grundliga efterforskningar, men sökt och surfat litet på webben. På svenska web-sidor som ger någon historik om metodister, baptister och missionsförbundare omnämns tältmöten som regel inte förrän under 1940 - 50 talen. Pingströrelsen hade dock sitt mötestält rest i Nyhem redan på 1920-talet.


   En intressant diskussion fördes för några år sedan av några baptister på en engelskspråkig web-sida - här


  Tyndale1946 (broder Glen)  ställer först frågan: " Jag har bara en fråga - vet någon av er genom vem, varför och hur väckelsemöten i tält började hållas! ...var det en uppfinning av baptister eller av någon annan?.."


  Av de som hade några svar att ge märks


Jim 1999 " Broder Glen, detta är en intressant fråga. Jag vet att tält ofta användes av William Booth, Frälsningsarméns grundare i England. Det verkar som att 'väckelse'-möten som sådana huvudsakligen hölls av församlingar av helgelse-slaget.
  Den tidiga Keswick-väckelsen hölls i tält ...det var i mitten av 1800-talet..
  Hölls inte Billy Grahams första korståg i Los Angeles i tält, och det var där som 'walking the sawdust trail' myntades av Stewart Hamblin, som var den sångare/sångförfattare som blev frälst på det mötet.
 Jag ser fram mot fler svar..." 


  Jeff Weaver "Här i hjärtat av Virginias metodism är det en lätt fråga. Det var en förgrening av metodisternas konferenser ('camp meetings'). Men som alla sådana ideér upptogs de snart av olika andra grupper, däribland några baptister. Jag har skrivit skildringar av hur metodisterna höll tältmöten i dessa trakter så långt tillbaka som på 1820-talet. 
  När jag var yngre och det var en kväll då jag inte hade något annat att göra så gick jag till några tältmöten. När det var tid att ta upp kollekten , påstod de att predikanten behövde en ny kostym, och de ville att alla skulle bidra till detta. Men efter att kollektboxen hade gått ett varv hade de inte fått in tillräckligt, så de lät den gå ett varv till. Det är enda gången jag har sett något sådant, och det var sista gången jag gick till ett tältmöte". 
I am blessed 23: " Jag minns att jag har hört om att Billy Holliday (Sunday)  höll väckelsemöten i tält i vår stad i en park ( Chautauqua Grounds; det var där som alla aktiviteter ägde rum) i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. han var en evangelist som reste från stad till stad och predikade i tält.
  På den tiden var kapellen små, jag föreställer mig att tälten behövdes för att rymma skarorna". 


  Jim 1999: " Billy Sunday vart känd för att predika på idrottsarenor. han brukade predika från någon upphöjd plats. Han var inte vältalig, men hade verkligen ett mustigt språk. Tält var vanliga i England under Wesleys och Whitefields dagar. Jag tror att det hade något att göra med regniga dagar, som var ganska vanliga där. Tält har förekommit sedan Bibelns tid, så de har en lång historia. De var ihopfällbara, de var enkla att resa och något säkrare än en byggnad för stora mängder av människor. 
  Här i Kanada kallar en del församlingar alla former av väckelse-möten  för 'tält' - möten, så jag förmodar att de i vissa kretsar bara är ett annat namn för evangeliska möten. "


   rsr:  "  Det finns ett vittnesbörd om att Whitefield använde ett tält i Wilmington år 1739 - ingen byggnad var tillräckligt stor för att rymma den folkskara som uppskattades till att utgöra 10.000, och det tillhandahölls av en pastor på orten. Tält kom i ropet på nytt under konferenserna ('camp meetings'), men jag tror att de första tältmötena började antagligen under den andra stora väckelsen ('Second Great Awakening').  Tälten var attraktiva för de var enkla att resa upp och de hade inte för mycket samfundsanknytning, det var en viktig poäng när evangelister uppträdde som befann sig avlägset ifrån särskilda, religiösa grupper. 
  Charles Finney använde tält, som han satte upp i New York ( vanligtvis i eller nära Burned Over District, tror jag) 
  ... "
x- x - x 


   


  ( * Chludovs psaltare är ett manuskript från 900-talets Bysans, enligt ryska Wikipedia - det lär vara en av de tre äldsta psaltarna som har bevarats från den tiden. Det förvaras nu i Rysslande, i handskrifts-samlingen i Statens Historiska Muséum i Moskva )  

Andra bloggar om: , ,
Enhanced by Zemanta

2 kommentarer:

Janne sa...

Mycket intressant-törs man hoppas på en bok/häfte framöver?

Hans Lindelöw sa...

Ja, det kan det vara värt att fundera på.