2010-09-03

fredag den tredje september....

Russian singer Zemfira (Певица Земфира на вруч...Image via Wikipedia

....i kväll kommer Zemfira att framträda i S:t Peterburg.
    Kanske kan den populära sångerskan, som ger en viss föreställning om Ryssland av idag,  vara värd att uppmärksamma. .

Enligt "S:t Peterburg.ru" har  tre av hennes sex album hittlls tydligen varit stora försäljnings-succe'er. Titlarna i svensk översättning: " Zemfira", " Förlåt mig, min kärlek!" och "Fjorton veckors tystnad".
Här sjunger hon "Skjut inte" från sitt sjätte album med den engelska titeln "Z-sides"

  . Sången handlar eventuellt om den förskräckliga erfarenheten av att vara helt utlämnad i DEN ÄLSKADES händer, eller för DESS blickar:


"Vänd bort ifrån mig dina ögon, 
ty de hava underkuvat mig"   - Höga Visan 6:4
- -
Aposteln Paulus skrev också i sin tid om erfarenheten av att vara helt överlämnad åt Gud: "Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark ". - 2 Kor. 12:10


   Vägen bär eventuellt till S:t Peterburg. 
      Snart.Enhanced by Zemanta

Inga kommentarer: