2010-10-31

"en karismatisk gräsrots-rörelse bland katoliker "

-  får vi höra om ibland.
Om inte uttryckligen, så något ditåt i denna Dagen - artikel

Vad kan den rörelsen göra för eventuell nytta? Kan den inte ge oss perspektiv på hela den kristna församlingens historia - såsom i ett nötskal.
Besinna detta, ni häcklare:
  - EN HEL DEL HAR SKETT FRÅN DEN TID DÅ SKÖKAN SMORDE JESU FÖTTER - TILL DEN TID DÅ HERREN JESUS SJÄLV - som det påstås - SMÖRJER SKÖKANS "FÖTTER"

2010-10-29

Kristian Westergårds dröm: arvet från president Sukarno


Summary Source: This picture of Soekarno is a ...Image via Wikipedia
Förre indonesiske presidenten Sukarno

Att förskingra 26.000.000;- kronor som har anförtrotts en av godtrogna, religiösa människor.
   Vad utgjorde själva grundfelet i den s.k. "frikyrkoprofilen", alias Kristian Westergårds, tillvägagångssätt?

     Blogred. grunnade litet på det efter att ha hört  om  bedrägeri-domen igår i Uppsala tingsrätt,  mot Westergård.
  Det måste väl ändå ha varit finanskrisen som orsakade att det föll ett delvis nytt ljus över annars fullt rimliga planer för att praktiskt och ekonomiskt hjälpa missionerande kristna, -  vilket, av allt att döma, var en uttalad avsikt?2010-10-28

2010-10-27

dystert i Ukraina + rättegång mot Adelaja, Bundarchenko, m.fl.

“I Tyskland ser man att Janukovich undertrycker demokratien och ignorerar kritik”
det är vad “ukrainska pravda” har kablat ut på webben. Och i artikeln citeras tysk press:


“Under president Janukovich har det skett ett ‘återvändande till det gamla, oligarkiska systemet’ i Ukraina.
Den uppfattningen kommer till uttryck i den tyska tidningen ‘Suddeutsche Zeitung ‘ av den 25/10 - 
‘Suddeutsche Zeitung’ skriver, att Janukovich har placerat folk från sin närmaste omgivning på alla nyckelposter i regeringen, medan han har glömt sina vallöften.
‘Det är uppenbart att han inte vill uppfylla sitt stora vallöfte till folket – att försona de kulturellt och politiskt söndrade delarna av Ukraina’, - anmärker publikationen.

2010-10-26

uppse'endeväckande uttalandenEn två veckor lång konferens i Vatikanen, var, enligt Jerusalem Post från den 23/10 ägnad åt att diskutera katolska kristnas situation i Mellanöstern, mitt under en stor utflyttning från området. 
  En grekisk kyrkoman, Bustros, sade:"De Heliga Skrifterna kan inte användas för att rättfärdiga judarnas återvändande till Israel och förflyttandet av palestinier, för att rättfärdiga Israels ockupation av palestinskt land - Vi kristna kan inte tala om 'det utlovade landet' som en exklusiv rätt för ett priviligierat, judiskt folk. Detta löfte upphävdes av Kristus". 
( bild från Jerusalem Post)
  Men Mordechai Lewi, Israels ambassadör till Vatikanen, sade att Bustros, när han påstår att Jesus upphävde Guds förbund med det judiska folket, "återvände till successionalistisk teologi, som motsäger Andra Vatikan-konciliets syn". 
  
   BBC rapporterade också om denna konferens, att Påven hade "inbjudit biskopar från hela världen", men ingenting om några mer drastiska uttalanden om Bibeln och Kristus.
   
  En engelskspråkig bloggare, Joel Rosenberg, bemötte uttalandena om hur Bibeln, enligt biskoparna, inte borde förstås, genom att citera 1 Mos. 12:1-3, 5 Mos. 7:6 - 8 och 1 Mos. 48:3 - 4. 


Andra bloggar om: , ,

2010-10-23

Julian Assenge - den mänskliga faktorn

Logo used by WikileaksImage via Wikipedia

   "Human factor - or human greatness? "
   
       Det är en fråga bland flera som jag kommer att tänka på när jag tar del av dagens press-konferens med några företrädare eller försvarare för Wikileaks, inalles fem bemärkta herrar som det tog litet tid att presentera var för sig. 
  Däribland Julian Assenge.

Se DN, SvD,  SvD , Expressen 

   Inte minst intressant var ju Daniel Ellsbergs framträdande - mannen som en gång lät The New York Times få ta del av topphemliga dokument om Vietnam-kriget. Det var 1971.
  Betecknande nog kallade han dagens Afghanistan för "Vietnamistan".


      Den allvarliga stämningen under press-konferensen skingrade iallafall mina  - stundtals förekommande - misstankar, om att Assenge skulle kunna vara någon maktens dubbelagent för att komma åt friheten på internet.
  Där var jag visst alldeles för konspiratorisk.
Enhanced by Zemanta

2010-10-22

- en framträngande national-socialistisk rörelse?

De som undrar om det nytillkomna partiet i Sveriges riksdag - SD - har eller har haft något att göra med nazism, kanske borde läsa vad en professor i statskunskap har skrivit i frågan. Denna ( se nedan) debattartikel var införd i Nerikes Allehanda för någon vecka sedan.
 

  (För större text - klicka på artikeln!)


( OBS! I samband med skanning har en hel rad i texten försvunnit från varje spalt i artikeln. Spalt 1: “..kalla ideologien nationalism..” – Spalt 2: “.. Per Engdahls nytänkande visar..” – Spalt 3: “..’extremisterna’ utesluts och bil-..” – Spalt 4: “..-liga gemenskaper’. Nationen..” – Spalt 6: “..-lism som sade sig stå mitt emel-..”  )-DN

2010-10-17

filiste'erna - ett av Bibelns folk


  Kan det verkligen finnas någon större uppmärksamhet i förhållande till texterna i Bibelns böcker hos forskaren och författaren Hans Furuhagen? Nej om det är sant vad denna DN-artikel säger att han påstår om filiste'ernas roll i dem, så finns det inte det.

  Filiste'erna är ju ett hedrat folk i Bibeln.2010-10-15

Vad är syftet med utställningen om Hitler ?En utställning ägnad åt Hitler öppnar idag i Tyskland, enligt vad både SvD och DN skriver. SvD får dessutom med något om syftet med utställningen: " Syftet med utställningen på Deutsches Historisches Museum är att utforska förklaringar till Hitlers enorma makt, inflytande och dominans under de aktuella åren."


Och vad kan man lära av det?  Hur detta ska upprepas, vilket är en ständigt återkommande och berättigad farhåga i vårt land efter det senaste valet, då SD har kommit in i Sveriges Riksdag? 
   Nej, den verkliga lärdomen borde bestå i att om möjligt få några insikter i hur det en gång kunde ske, för att det INTE ska upprepas.