2010-10-27

dystert i Ukraina + rättegång mot Adelaja, Bundarchenko, m.fl.

“I Tyskland ser man att Janukovich undertrycker demokratien och ignorerar kritik”
det är vad “ukrainska pravda” har kablat ut på webben. Och i artikeln citeras tysk press:


“Under president Janukovich har det skett ett ‘återvändande till det gamla, oligarkiska systemet’ i Ukraina.
Den uppfattningen kommer till uttryck i den tyska tidningen ‘Suddeutsche Zeitung ‘ av den 25/10 - 
‘Suddeutsche Zeitung’ skriver, att Janukovich har placerat folk från sin närmaste omgivning på alla nyckelposter i regeringen, medan han har glömt sina vallöften.
‘Det är uppenbart att han inte vill uppfylla sitt stora vallöfte till folket – att försona de kulturellt och politiskt söndrade delarna av Ukraina’, - anmärker publikationen.‘Janukovich har hittills inte givit några signaler som skulle kunna försona honom med just väst-ukrainarna. Tvärtom har han provocerat dem, och särskilt på det viset, att han som utbildnings-minister har tillsatt historikern Dmitrij Tabachnik – en man med motsägelsefullt rykte’, – understryker ‘Suddeutsche Zeitung’.
  Tidningen kritiserar också ukrainska myndigheter för att ha övergivit demokratiska värden. ‘Janukovich och hans stab har lyckats undertrycka demokratiseringen i alla institutioner och i alla förtroende-uppdrag. De senaste åren har det ständigt funnits en fri press, men stats-apparaten har på nytt lagt mass-media under sin kontroll. Tillsammans med det har säkerhetstjänsten försökt att ännu mer kontrollera universiteten såsom utgörande celler för civilt motstånd’ Tillsammans därmed, anmärker ‘Suddeutsche Zeitung’ , förhåller sig Janukovich helt oförstående till den kritik, som ‘allt oftare uttalas i de väst-europeiska huvudstäderna’, vad det gäller hans kurs. 
‘Liksom många andra ex-kommunister i länderna inom det f.d. Socialistiska lägret, har han ingen strategisk blick för samhället. Politik för honom är först och främst att placera ut sitt folk på nyckel-uppdrag för att de ska bekämpa oppositionen’, - skriver tidningen.
‘Samtidigt blir manöver-utrymmet för de västliga grannarna, vilka oroas för den situation som utvecklas i Ukraina, mycket trängre. De kan , i princip, bara framföra att en fungerande demokrati skapar bättre förutsättningar för landets modernisering och ekonomiens tillfrisknande , än vad ett återvändande till ett oligarkiskt system gör’, - avslutar SZ.

  Motsvarande farhågor har också framkommit på annat håll. För inte så länge sedan på

- - - - /

  Hur ska det i denna situation gå att genomföra en rättvis rättegång mot aktörerna bakom diverse
bolag som “Guds Ambassad” och Sunday Adelaja har kommit att förknippas med?
  Igår – 2010 – 10 – 26 - inleddes av allt att döma en rättegång som kan pågå rätt så länge.
  Förundersökningen är klar, har det meddelats genom Kijanioboz och Gazeta po kievskij,
och förutom tidigare två misstankar har Adelaja också blivit föremål för en tredje om “förfalskande av
dokument”. Domstolen ska tydligen samlas en gång i veckan med anledning av detta mål för att
höra uppemot hundra vittnen varje gång.

   Ur ovannämnda Kijanioboz:
”I Adelajas sak har det satts en punkt: han hotas av 12 års fängelse.
Adelaja åtalas för brott mot tre artiklar i den ukrainska brottsbalken.
Förundersökningen med anledning av finans-saken med bolaget ‘Kings Kapital’ är avslutad, och polisen
inbjuder bedragna investerare att läsa igenom materialet. På grund av att de drabbade utgör flera tusen,
och själva saken omfattar ett hundra band, kan denna procedur dra ut i månader.
      ..Först under det andra året efter att saken blev känd, har inrikesministeriet avslutat
förundersöknings-delen. Till de drabbade har börjat komma brev från inrikesministeriets
förundersöknings-ledning , undertecknade av förundersökningsman Nazarenko. Där sägs det att
förundersökningen nu är avslutad, och det finns en inbjudan att bekanta sig med materialet som
tillhör saken, enligt vad de drabbades advokat Ivan Bodnaruk har meddelat.
Enligt brevet, är Adelaja åtalad för brott mot tre artiklar i Ukrainas Brottsbalk: ‘Bedrägeri i synnerligen
omfattande skala’, ‘Grundande av en brottslig organisation’ och ‘förfalskning av dokument’.
Advokaten förmodar att domstolen här kommer att tillämpa principen med att den tyngre åtalspunkten,
‘bedrägeri’, överskuggar övriga, därför kan straffet inte överstiga 12 års fängelse med konfiskering
av egendom.

Dessutom, såsom medanklagade i saken med ‘Kings Kapital’ framträder bolagets grundare Alexandr
Bandurchenko, hans kompanjon Safonov och Adelaja´s finansister – Golovanov, Kolesnikov och
Eresko.
Att märka är att de allvarligaste åtalspunkterna har framställts mot Adelaja och Kings Kapitals
top-manager, Bandurchenko. För den sistnämnde tillämpas , förutom de nämnda artiklarna mot pastorn,
även den tunga 3:e delen och 358:e artikeln i Ukrainas brottsbalk - ‘legalisering av intäkter, vilka
har förskaffats på brottslig väg inom finansgruppens stab’, genom vilken förutses frihetsberövande på upp till 15 år
inklusive konfiskation av egendom. Förundersökarna har av någon anledning inte lönat Bandurchenko
med gott, fastän han aktivt har lämnat upplysningar, …. “

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: