2010-10-31

"en karismatisk gräsrots-rörelse bland katoliker "

-  får vi höra om ibland.
Om inte uttryckligen, så något ditåt i denna Dagen - artikel

Vad kan den rörelsen göra för eventuell nytta? Kan den inte ge oss perspektiv på hela den kristna församlingens historia - såsom i ett nötskal.
Besinna detta, ni häcklare:
  - EN HEL DEL HAR SKETT FRÅN DEN TID DÅ SKÖKAN SMORDE JESU FÖTTER - TILL DEN TID DÅ HERREN JESUS SJÄLV - som det påstås - SMÖRJER SKÖKANS "FÖTTER"

 Ur Lukas-evangeliet: 
"Och en farisé inbjöd honom till en måltid hos sig; och han gick in i fariséens hus och lade sig till bords.
    Nu fanns där i staden en synderska; och när denna fick veta att han låg till bords i fariséens hus, gick hon dit med en alabasterflaska med smörjelse
    och stannade bakom honom vid hans fötter, gråtande, och begynte väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt huvudhår och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med smörjelsen.
    Men när fariséen som hade inbjudit honom såg detta, sade han vid sig själv: 'Vore denne en profet, så skulle han känna till, vilken och hurudan denna kvinna är, som rör vid honom; han skulle då veta att hon är en synderska.'
    Då tog Jesus till orda och sade till honom: 'Simon, jag har något att säga dig.' Han svarade: 'Mästare, säg det'.


 (Bilden:  den Maria som smorde Jesu fötter- 
kan man tänka sig det omvända scenariet ?)

   'En man som lånade ut penningar hade två gäldenärer. Den ene var skyldig honom fem hundra silverpenningar, den andre femtio.
    Men då de icke kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?'
      Simon svarade och sade: 'Jag menar den åt vilken han efterskänkte mest.' Då sade han till honom: 'Rätt dömde du'

    Och så vände han sig åt kvinnan och sade till Simon: 'Ser du denna kvinna? När jag kom in i ditt hus, gav du mig intet vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår.
    Du gav mig ingen hälsningskyss, men ända ifrån den stund då jag kom hitin, har hon icke upphört att ivrigt kyssa mina fötter.
    Du smorde icke mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med smörjelse.
    Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro henne förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek. Men den som får litet förlåtet, han älskar ock litet.'
    Sedan sade han till henne: 'Dina synder äro dig förlåtna.' "
                                                                - Luk. 7: 36 - 48(1917)
  Bloggar 1,
2


   

 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Du tar miste. Kvinnan som smorde Jesu fötter är absolut ingen bild av skökan som Bibeln talar om som jag tror är Katolska Kyrkan.

Denna kvinna i Bibeln som smorde Herrens fötter hade ju fått förlåtelse. Hon framhävdes som en förebild för den självgode farisén.

Men du är tio resor värre än farisén. Du tar en av de få men starka bibelberättelserna som vill vara en styrka för kvinnor och använder den för att låta påskina att tiden har gått och därför har denna kvinna plötsligt blivit en bild för den sköka som Bibeln talar om som kommer att förgöras i ändtiden.

Passa dig du så att du inte blir förgjord tillsammans med henne!

Dessutom drar du Maranata i smutsen. En av de få som kanske går att lita på för Bibeltroende i dessa tider.

Annorzzz sa...

Ja ni tar miste...

Skökan är inte KK...

Hans Lindelöw sa...

KK är KK.
Men Skökan är väl inte OK för det?

" hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna." - Uppb. 17:2

Annorzzz sa...

Jo, KK är OK!

Din vantolkning av Upp är bara vanlig i tokprotestantiska kretsar...

Hoppas du inte är sån. ;-)

Roger L sa...

Anonym: Du verkar inte ha läst ordentligt!