2010-10-17

filiste'erna - ett av Bibelns folk


  Kan det verkligen finnas någon större uppmärksamhet i förhållande till texterna i Bibelns böcker hos forskaren och författaren Hans Furuhagen? Nej om det är sant vad denna DN-artikel säger att han påstår om filiste'ernas roll i dem, så finns det inte det.

  Filiste'erna är ju ett hedrat folk i Bibeln.

   Det ställs på fullständigt jämlik fot med Israels folk såväl som med arame'erna, enligt dessa ord hos profeten Amos: "Förde jag icke Israel upp ur Egyptens land och filistéerna ifrån Kaftor och araméerna ifrån Kir? "  - Amos 9:7

  Och det är inte det enda exemplet.
  Filiste'erna framställs också som mer gudfruktiga och kloka t.o.m. än judarna i 1:a Samuelsbokens femte kapitel, där de förstår bättre än dessa hur de ska gå till väga med Guds ark. "Men fatten dock mod och varen män, I filistéer, så att I icke bliven trälar åt hebréerna.."  - 1 Sam. 4:9

  Och i profeten Sakarjas bok framträder de på nytt som helt jämställda med Guds egendomsfolk, och som värdiga medarvingar till löftets land, då "..de ska bli såsom stamfurstar i Juda"  - Sak. 9:7
--- ---

Men nu läste jag bland flera märkliga påståenden i ovannämnda DN-artikel: - "Hur kommer det sig att vi fortfarande tänker på filistéerna som ett vidrigt folk?"

  Ja, hur kommer det sig? 
  Inga kommentarer: